Lennart Erikssons anor

Nils Hallstensson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Hallsten Torleifsson 1272 Sigrid Håkonsdotter Bolt 1281

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Peder Nilsson Skanke

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1300 Norge
Död 1350 Frösön

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Barn
Peder Nilsson Skanke Son Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Föräldrar
Hallsten Torleifsson Far Isle of Man 1272 1345
Sigrid Håkonsdotter Bolt Mor Ringerike, Norge 1281 Egge, Trondheim 1363
Barnbarn
Joen Pedersson Skanke Barnbarn 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Barnbarn 1360 1430
Barnbarns barn
Sigurd Jonsson Barnbarns barn Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Örjan Karlsson Skancke Barnbarns barn 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke Barnbarns barn Hackås 1407 Marieby 1489
Barnbarns barnbarn
Johan Sigurdsson Barnbarns barnbarn Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Karl Örjansson Barnbarns barnbarn 1440 1488
Ingrid Jönsdotter Skanke Barnbarns barnbarn Marieby 1455 Hackås 1535
Barnbarns barnbarns barn
Margareta Johansdotter Barnbarns barnbarns barn Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Örjan Karlsson Barnbarns barnbarns barn 1470 1530
Olof Jönsson Blix Barnbarns barnbarns barn Bjärme, Hackås 1475 Rödön 1540
Barnbarns barnbarns barnbarn
Karl Larsson Barnbarns barnbarns barnbarn Klocksåsen 1460 Klocksåsen 1538
Måns Olofsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarn Rödön 1500 Oviken 1564
Peder Örjansson Barnbarns barnbarns barnbarn Hackås, Jämtland 1510 Hackås, Jämtland 1554
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Mogens Karlsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Klocksåsen, Näs 1502 Undersåker 1570
Erik Mogensen Månsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Rödön 1540 Oviken 1611
Jens Pedersson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Hackås, Jämtland 1540 Hackås, Jämtland 1583
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Gjord Persson Skunck Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Georgius Petri Skunck Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1540 1583
Peder Månsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Undersåker 1542-05-14 Styrnäs 1632
Gertrud Eriksdotter Blix Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) abt 1575
Lauritz Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1575 Refsund, Jamtlands, Sweden abt 1658
Per Jönsson Jensson Skunck Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1575 1647
Erik Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Oviken, Berg, Jämtland, Sweden 1576 Hammerdal, Jämtland, Sweden 1645
Dorothea Eriksdotter Blix Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) abt 1578
Kristoffer Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1580 Oviken, Jamtland, Sweden abt 1645
Peder Eriksen Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn abt 1580 Lødingen, Nordland, Norway abt 1644
Lars Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1585 Revsund, Jamtland, Sweden abt 1658
Karin Eriksdotter Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) abt 1590
Gjertrud Eriksdatter Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Trondheim, Sor-Trondelag, Norway abt 1600 abt 1656
Berit Eriksdotter Blix Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) 14 Nov 1600 Bergen, Hordaland, Norway
Peder Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Hammerdal, Jamtland, Sweden 1621 Oksnes prestegard, Oksnes, Nordland, Norway May 1694
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Karl Göransson Skunck Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1570 1636
Joen Persson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Styrnäs 1595-04-24
Mårten Persson Blixencron Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Styrnäs 1596-08-20 Stockholm 1667-04-28
Britta Persdotter Skunck Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1610 1666
Hans Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Oviken 1612 Grenås, Hammerdal 1689-02-01
Far-/morföräldrar
Magnhild Olofsdotter Farmor/mormor Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Torleif Haraldsson Farfar/morfar 1228 1290
Håkon Ogmundsson Bolt Farfar/morfar Viken, Ringerike, Norge 1260 Viken, Ringerike, Norge 1346
Gammelfar-/morföräldrar
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Gammelfar-/morfar Isle of Man 1174 1237-05-21
Christina af Ross Gammelfar-/mormor Lövberg, Åsele 1200 Isle of Man 1230
Harald II Gudrödsson Gammelfar-/morfar 1210 1287
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd IV Olofsson Gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1127 1187-11-10
Finola Mac Lochlainn Gammel-gammelfar-/mormor Ulster, Irland, Irland 1150 Isle of Man 1180
NN of Galloway Gammel-gammelfar-/mormor Galloway, Skottland 1180
Gudröd "Don" Reginaldsson Gammel-gammelfar-/morfar 1186 1237
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Olof I Gudrödsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1080 1153-06-29
Afreca of Galloway Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Galloway 1099 Isle of Man 1130
nn of Kintyre Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1160
Reginald III Gudrödsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1165 1229
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd II Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1030 1095
Ragnhild Maria av Norge Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Norge 1047 Isle of Man 1080
Fergus av Galloway Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1070 1161
Elisabet av England Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1083 1150
Gudröd IV Olofsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1127 1187-11-10
Finola Mac Lochlainn Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Ulster, Irland, Irland 1150 Isle of Man 1180
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Harald Grenske Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 960 1010
Harald III "Hårdråde" Sigurdsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Norge 1015 Stamford Bridge, England 1066
Elisif (Elisabeth) av Kiev Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Kiev, Ukraina 1032 Danmark 1070
Sybilla Corbet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Alcester, Worwick, England 1065 England 1125
Henrik I av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Selby, Yorkshire, England 1068-09-01 Lyons la Foret, Normandie, Frankrike 1135-12-01
Olof I Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1080 1153-06-29
Afreca of Galloway Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Galloway 1099 Isle of Man 1130
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd II Eiriksson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 930 999
Sigurd Syr Halvdansson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 960
Åsta Gudbrandsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 970 1020
Jaroslav I (Den Vise) av Kiev Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 978 1045
Ingegerd (Irina) Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Husaby, Västergötland 1000 Kiev, Ukraina 1050-02-10
Vilhelm I Erövraren av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Falaise, Normandie, Frankrike 1028-07-09 Rouen, Normandie, Frankrike 1087-09-07
Gudröd II Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1030 1095
Matilda av Flandern Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lille, Frankrike 1031 Caen, Normandie, Frankrike 1083-11-02
Robert av Corbet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Warwick, Alcester 1040
Ragnhild Maria av Norge Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Norge 1047 Isle of Man 1080
Fergus av Galloway Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1070 1161
Elisabet av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1083 1150
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Reginald III Gudrödsson Gammel-gammel-farbror eller morbror 1165 1229
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Isle of Man 1174 1237-05-21
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Olof den Helige Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Matilda av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Matilda av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1103
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Olof den Helige Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Avlägsna kusiner
Torleif Haraldsson Fyrmänning (brylling) 1228 1290
Joen Pedersson Skanke Sexmänning 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Sexmänning 1360 1430
Andra anhöriga
Ulfhild av Norge Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin 1020 1070-05-24
Ulfhild av Norge Gammelfar-/morförälders sexmänning 1020 1070-05-24
Berthe I de Cournouaille Gammelfar-/morförälders sexmänning 1119 1157
Henrik II av England Gammelfar-/morförälders sexmänning Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Conan IV Penthièvre Gammelgammelfar-/morförälders tremänning 1138 1171
Constance de Penthièvre Gammelfar-/morförälders fyrmänning 1161 1201
Johan Plantagenet Gammelgammelfar-/morförälders tremänning Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Gudröd "Don" Reginaldsson Far-/morförälders kusin 1186 1237
Alix I de Thouars Far-/morförälders femmänning 1200 1221
Henrik III av England Gammelfar-/morförälders fyrmänning Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Harald II Gudrödsson Förälders tremänning 1210 1287
Jean I de Dreux Förälders sexmänning 1217 1286
Magnhild Olofsdotter Gammelgammelfar-/morförälders sexmänning Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Edvard I Plantagenet Far-/morförälders femmänning Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Beatrix Plantagenet Far-/morförälders femmänning Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Arthur II av Dreux Förälders sexmänning 1262 1312
Hallsten Torleifsson Fyrmännings son Isle of Man 1272 1345
Hallsten Torleifsson Gammelfar/-morförälders tremänning Isle of Man 1272 1345
Edward II Plantagenet Förälders sexmänning Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21
Peder Nilsson Skanke Förälders femmänning Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420

Anteckningar

Jordägare, Riddare på Frösön. Född omkring 1300 i Norge. Död omkring 1350 i Mjälle, Frösö (Z). Vid ting på Frösön 1345 18/3 var Nils anklagad för att ha slagit ihjäl en Tore med sin yxa på dennes gård. Nils fick till kronan avstå halva Mjälle samt hustrun Kristina egendom som hon ärvt på Frösön, se " Blad ur Frösö historia " sid 80. Ur Robelin 1995-Skanckeboken. Hans sätesgård synes ha varit Mjälle på Frösön med tillhörande laxfiske i Ragunda som han avstod till kronan enligt domen ovan 1345. Han ägde jord i Östnår, Hackås och Våle, Hackås, som han sannolikt förvärvat genom sitt gifte.Hans hustru Kristina ägde halva yttergården Firir Berghi på Frösön och tvingades enligt domen 1345 att inköpa andra halvan av Olof Håkansson i Vestanåkern och leverera gården i sin helhet till kronan. Levde sannolikt periodvis i Jämtland. Vi möter Nils och Kristina 1348 där de klagar över att Jon Parter i Fäste tagit för sig att hugga timmer och husvirke i Östnårs och Våle hagar, samt lagt en boskapstig över hennes mark och slagit tre av hennes myrängar sju år i rad. Jon som var död 1348 hade enligt vittne erkänt på sin sotesäng dessa övergrepp och sagt sig när väl kom till hälsa igenfara hem till Nils och förlikas med honom. När saken kom upp på hösten 1348 var Nils bortrest från bygden, men Kristina hade fullmakt och vann vid denna stämma. Med stor sannolikhet är det Nils som har byggt det härbre eller bod, daterad till omkring 1353, och vars dörr är prydd med ett järnsmide som mycket starkt påminner om skankevapnet. Boden synes ha gått i arv eller som hemgifte till Elisabet Jensdotter Skancke från Hov i Hackås, gift med kyrkoherden Mogens Pedersson Herdal och medfört den till prästgården i Sveg. Boden finns nu bevarad som kulturminnesmärke i Äggen, Sveg.