Lennart Erikssons anor

Anders Andersson

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Karin Eriksdotter 1723 Kristina Andersdotter

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1719-06-01 Ruske, Junsele I juni
Död 1758-11-06 Orrnäs, Bodum genom drunkning

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Karin Eriksdotter Partner eller fru 1723 1814
Barn
Kristina Andersdotter Dotter Orrnäs, Bodum 1752-07-24 Tjädernäset, Tåsjö, Jämtland 1842-10-18
Barnbarn
Anders Johansson Barnbarn Orrnäs, Bodum 1786-10-03 Tjädernäset, Tåsjö, Jämtland 1872-11-07
Barnbarns barn
Anders Daniel Andersson Bybom Barnbarns barn Tjädernäset, Tåsjö, Jämtland 1818-03-20
Barnbarns barnbarn
Anna Fredrika Andersdotter Barnbarns barnbarn Storbäck, Risbäck, Västernorrland 1852-11-12 Månsberget, Västernorrland, Västernorrland, Sverige 1927-05-27
Barnbarns barnbarns barn
Erik Alexander Olofsson Barnbarns barnbarns barn Dorotea, Västernorrland, Sverige 1876-06-29 Dorotea, Västernorrland, Sverige 1907-12-14
Barnbarns barnbarns barnbarn
Enar Nikolaus Olofsson Barnbarns barnbarns barnbarn Dorotea, Västerbotten, Sverige 1905-09-10 Arvidsjaur, Västernorrland, Sverige 1980-08-03
Vera Elisabet Olofsson Barnbarns barnbarns barnbarn Dorotea, Västernorrland, Sverige 1907-07-07 Kristinehamn 1996-01-28
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Tyra Wivi-Anne Eriksson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Stensele, Västerbotten 1931-11-23
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Bo Lennart Eriksson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Kristinehamn, Värmland, Sverige 1956-04-02

Anteckningar

Anders Andersson var av finn-släkt men född i Ruske, Junsele. I slutet av 1740-talet köpte Anders ett Orrnäs-hemman av Marta Persdotter för 305 Rdr (Marta hade 1742 lånat pengar av Länsman Rudin föratt kunna köpa hemmanet). Vid köpetillfället intygades hemmanet vara "bland de svagaste hemmanen i socknen så till åker som äng och mulbete, ej heller någon skog av värde, fast mindre storvirke ellermastträn".Anders torde ha varit en hetlevrad person och var stämd till tinget för ett flertal tillfällen då man kan se att han inte kunnat hålla sitt temperament under kontroll. Första tillfället var när han välte Länsman Rudins båt, en händelse som troligen den ökända länsmannen torde ha haft svårt att smälta.1753 klagade Anders över att han blivit överfallen av ett par drängar i fäboden, och året därpå klagade länsman inför tinget över att Anders avverkat omåttligt med timmer till avsalu från bynsoskiftade skog. Anders hade också vissa planer på att upptaga ett nytt hemman vid Bäselet och satte därigenom bölebönderna i harnesk för att försvara byns uråldriga rätt till området. Sjunde söndageni trefaldighet 1755 pucklade Anders på drängen Pål Johansson både på kyrkvallen och under vägen hem så att han blödde.Anders Andersson drunknade jämte Per Nilsson från Norrnäs i Norrnäsforsen den 6/11 1758, 39 år och 4 månader gammal. Änkan, Karin Ersdotter, född 2,/2 1723 i Rudsjö, gifte 1760 om sig med den nyssförut nämnde drängen Pål. Anders ovilja mot honom hade måhända sina orsaker? Hemmanet delades nu, så att 3 seland tillföll änkan och 6 seland Anders barn.källa: Roland Forssén

Källor
1) http://stenbanken.com