Lennart Erikssons anor

Anna av Kiev

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Henrik I av Frankrike 1008-05-04 Filip I av Frankrike

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1024 Kiev, Ukraina
Död 1075

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Henrik I av Frankrike Partner eller man 1008-05-04 1060-08-04
Barn
Filip I av Frankrike Son 1052 Melun 1108-07-29
Barnbarn
Ludvig VI den tjocke av Frankrike Barnbarn Paris 1081-12-01 Paris 1137-08-01
Barnbarns barn
Ludvig VII den unge av Frankrike Barnbarns barn Paris, Frankrike 1120 Paris, Frankrike 1180
Barnbarns barnbarn
Filip II av Frankrike Barnbarns barnbarn 1165-08-21 1223-07-14
Barnbarns barnbarns barn
Ludvig VIII Lejonet av Frankrike Barnbarns barnbarns barn 1187-09-05 1226-11-08
Barnbarns barnbarns barnbarn
Ludvig IX av Frankrike Barnbarns barnbarns barnbarn Poissy 1214-04-25 1270-08-25
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Filip III den djärve av Frankrike Barnbarns barnbarns barnbarns barn Poissy 1245-04-30 1285-10-05
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Karl Valois Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1270-03-12 1325-12-16
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Filip VI av Frankrike Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1293 1350-08-22