Lennart Erikssons anor

Hilderic av Vandalerna

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Huneric II av Vandalerna 434 Eudocia av Rom 439

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Amfleda av Vandalerna 480 Hildis av Vandalerna

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 480 Kartago
Död 533 Kartago

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Amfleda av Vandalerna Partner eller fru Kartago 480 556
Barn
Hildis av Vandalerna Dotter Kartago 520 Jylland, Danmark, Danmark 572
Föräldrar
Huneric II av Vandalerna Far Kartago 434 484-12-23
Eudocia av Rom Mor Rom 439
Barnbarn
Hildis Valdarsdotter Barnbarn Jylland, Danmark 560 Wessex, England 592
Barnbarns barn
Moalda Kinriksdotter Barnbarns barn Jylland, Danmark 594 Jylland, Danmark 612
Barnbarns barnbarn
Ivar Vidfamne Barnbarns barnbarn Roskilde 612 Karelen 700
Barnbarns barnbarns barn
Eystein Glumra Ivarsson Barnbarns barnbarns barn Maer, Nord-Tröndelag, Norge
Barnbarns barnbarns barnbarn
Ragnvald Eysteinsson Barnbarns barnbarns barnbarn 892
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Gånge-Rolf av Normandiet Barnbarns barnbarns barnbarns barn 855 Rouen 932
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Geirlaug av Normandiet Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Orne, Basse-Normandie, Frankrike 0897-10-14 Nevers, Nievre, Bourgogne, Frankrike 0962-10-14
Vilhelm I Långsvärd av Normandiet Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 900 942
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Rickard I the Fearless av Normandiet Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 933 966
Vilhelm IV Fierebras av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 937 0994-02-03
Adelheid av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 945 1004
Far-/morföräldrar
Flavius Placidius Valentinianus III, Kejsare av Rom Farfar/morfar Ravenna 419-07-02 Rom 455-03-16
Licinia Eudoxia, Kejsarinna av Rom Farmor/mormor Konstantinopel 422 Konstantinopel 462
Gammelfar-/morföräldrar
Flavius III Constantius, Kejsare av det Västromerska riket Gammelfar-/morfar Naissus 421-09-02
Aelia Gallia Placidia av Rom Gammelfar-/mormor Mediolanum 392 Rom 450-11-27
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Galla, prinsessa av Rom Gammel-gammelfar-/mormor Rom Rom 394
Flavius den store Theodosius, Kejsare av Rom Gammel-gammelfar-/morfar Cauca 347-01-11 Milano 395-01-17
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Flavius Theodosius Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 325 Kartago 375
Thermantia Flavius Coca Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Coca, Segovien 325 Cauca 386
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 10 Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Licianus av Rom Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 300 Turin, Italien 364
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Valerius Licianus Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 267 324
Constantia av Rom Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Eboracum 281
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Aurelius Valerius Constantius Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Rom 242 Eboracum, Yorkshire, England 306-07-23
Helene de la Crox Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Drepanum, Mindre Asien 248 Konstantinopel 328