Lennart Erikssons anor

Harald "Hårfager" Halvdansson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Halvdan "Den Svarte" Gudrödsson 820

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Eirik "Blodyx" Haraldsson

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 858
Död 940

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Barn
Eirik "Blodyx" Haraldsson Son 895 954
Föräldrar
Halvdan "Den Svarte" Gudrödsson Far 820 870
Barnbarn
Gudröd II Eiriksson Barnbarn 930 999
Barnbarns barn
Harald Grenske Gudrödsson Barnbarns barn 960 1010
Barnbarns barnbarn
Olof den Helige Haraldsson Barnbarns barnbarn 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Gudröd II Haraldsson Barnbarns barnbarn 1030 1095
Barnbarns barnbarns barn
Ulfhild av Norge Barnbarns barnbarns barn 1020 1070-05-24
Olof I Gudrödsson Barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1080 1153-06-29
Barnbarns barnbarns barnbarn
Gudröd IV Olofsson Barnbarns barnbarns barnbarn Isle of Man 1127 1187-11-10
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Reginald III Gudrödsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1165 1229
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1174 1237-05-21
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Gudröd "Don" Reginaldsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1186 1237
Magnhild Olofsdotter Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Harald II Gudrödsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1210 1287
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1272 1345
Far-/morföräldrar
Gudröd "Veidekonge" Halvdansson Farfar/morfar 775 826
Gammelfar-/morföräldrar
Halvdan Eysteinsson Gammelfar-/morfar 735 802
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Eystein Halvdansson Gammel-gammelfar-/morfar 702 735
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Halvdan Vitben Olofsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 680 715
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Olof Trätälja Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 650 690
Solveig Halvdansdatter Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 650
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ingjald Illråde Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 610