Lennart Erikssons anor

Gudröd IV Olofsson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Olof I Gudrödsson 1080 Afreca of Galloway 1099

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1127 Isle of Man
Död 1187-11-10

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Finola Mac Lochlainn Partner eller fru Ulster, Irland, Irland 1150 Isle of Man 1180
Barn
Reginald III Gudrödsson Son 1165 1229
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Son Isle of Man 1174 1237-05-21
Föräldrar
Olof I Gudrödsson Far Isle of Man 1080 1153-06-29
Afreca of Galloway Mor Galloway 1099 Isle of Man 1130
Barnbarn
Gudröd "Don" Reginaldsson Barnbarn 1186 1237
Magnhild Olofsdotter Barnbarn Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Barnbarns barn
Harald II Gudrödsson Barnbarns barn 1210 1287
Hallsten Torleifsson Barnbarns barn Isle of Man 1272 1345
Barnbarns barnbarn
Torleif Haraldsson Barnbarns barnbarn 1228 1290
Nils Hallstensson Barnbarns barnbarn Norge 1300 Frösön 1350
Barnbarns barnbarns barn
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1272 1345
Peder Nilsson Skanke Barnbarns barnbarns barn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Barnbarns barnbarns barnbarn
Nils Hallstensson Barnbarns barnbarns barnbarn Norge 1300 Frösön 1350
Joen Pedersson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarn 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Barnbarns barnbarns barnbarn 1360 1430
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Peder Nilsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Sigurd Jonsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Örjan Karlsson Skancke Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barn Hackås 1407 Marieby 1489
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Joen Pedersson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1360 1430
Johan Sigurdsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Karl Örjansson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1440 1488
Ingrid Jönsdotter Skanke Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Marieby 1455 Hackås 1535
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Sigurd Jonsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Örjan Karlsson Skancke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Hackås 1407 Marieby 1489
Margareta Johansdotter Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Örjan Karlsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1470 1530
Olof Jönsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Bjärme, Hackås 1475 Rödön 1540
Far-/morföräldrar
Gudröd II Haraldsson Farfar/morfar 1030 1095
Ragnhild Maria av Norge Farmor/mormor Norge 1047 Isle of Man 1080
Fergus av Galloway Farfar/morfar 1070 1161
Elisabet av England Farmor/mormor 1083 1150
Gammelfar-/morföräldrar
Harald Grenske Gudrödsson Gammelfar-/morfar 960 1010
Harald III "Hårdråde" Sigurdsson Gammelfar-/morfar Norge 1015 Stamford Bridge, England 1066
Elisif (Elisabeth) av Kiev Gammelfar-/mormor Kiev, Ukraina 1032 Danmark 1070
Sybilla Corbet Gammelfar-/mormor Alcester, Worwick, England 1065 England 1125
Henrik I av England Gammelfar-/morfar Selby, Yorkshire, England 1068-09-01 Lyons la Foret, Normandie, Frankrike 1135-12-01
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd II Eiriksson Gammel-gammelfar-/morfar 930 999
Sigurd Syr Halvdansson Gammel-gammelfar-/morfar 960
Åsta Gudbrandsdotter Gammel-gammelfar-/mormor 970 1020
Jaroslav I (Den Vise) av Kiev Gammel-gammelfar-/morfar 978 1045
Ingegerd (Irina) Olofsdotter Gammel-gammelfar-/mormor Husaby, Västergötland 1000 Kiev, Ukraina 1050-02-10
Vilhelm I Erövraren av Normandiet Gammel-gammelfar-/morfar Falaise, Normandie, Frankrike 1028-07-09 Rouen, Normandie, Frankrike 1087-09-07
Matilda av Flandern Gammel-gammelfar-/mormor Lille, Frankrike 1031 Caen, Normandie, Frankrike 1083-11-02
Robert av Corbet Gammel-gammelfar-/morfar Warwick, Alcester 1040
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Eirik "Blodyx" Haraldsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 895 954
Olof Skötkonung Eriksson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Husaby, Västergötland 980 Husaby, Västergötland 1022
Estrid av Mecklenburg Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 985 1032
Robert II den magnifike av Normandiet Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Normandie, Frankrike, Frankrike 1008 Nice, Bithynien, Turkiet 1035-06-22
Adelheid Capet av Frankrike Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1009 Messines 1079-01-08
Herleva av Falaise Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Falaise, Normandie, Frankrike 1012 Conteville, Frankrike 1101
Baldvin V av Flandern Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Arras 1012-08-19 Lille, Frankrike 1067-09-01
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ogive av Luxemburg Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Rickard II den gode av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1026-08-28
Harald "Hårfager" Halvdansson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 858 940
Erik (Segersäll) Björnsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Uppsala 930 Husaby, Västergötland 994
Sigrid (Storråda) Tostesdotter Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Västergötland 950 Jylland, Danmark 1013
Robert II den fromme av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 0972-03-27 1031-07-20
Baldvin IV av Flandern Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 980 1035-05-30
Judith av Bretagne Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 982 1017
Constance av Arles Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 986 1034-07-25
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Halvdan "Den Svarte" Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 820 870
Rickard I the Fearless av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 933 966
Gunnor av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 936 1031
Rozala av Italien Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 937 1003
Hugo Capet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Paris, Frankrike 940 0996-10-24
Adelheid av Akvitanien Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 945 1004
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd "Veidekonge" Halvdansson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 775 826
Geirlaug av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Orne, Basse-Normandie, Frankrike 0897-10-14 Nevers, Nievre, Bourgogne, Frankrike 0962-10-14
Hugo den Store av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 898 0956-06-16
Bergengar II av Italien Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 900 Bamberg, Tyskland 966-08-04
Vilhelm I Långsvärd av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 900 942
Hedvig av Sachsen Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 910 0965-05-10
Sprota av Senlis Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Frankrike 911 945
Willa av Toscana Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Arlès 912 Bamberg, Tyskland 970
Vilhelm III av Akvitanien Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, Frankrike 0915-04-03 Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, Frankrike 0963-04-03
Gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Olof den Helige Haraldsson Gammel-farbror eller -morbror 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Matilda av England Gammel-faster eller moster 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Matilda av Normandiet Gammel-faster eller moster 1103
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Olof den Helige Haraldsson Gammel-gammel-farbror eller morbror 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Astrid Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-faster eller moster
Emund den gamle Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror 1000 1060
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Alice av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1002 1038
Henrik I av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 1008-05-04 1060-08-04
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Vilhelm IV Fierebras av Akvitanien Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 937 0994-02-03
Avlägsna kusiner
Conan IV Penthièvre Tremänning (syssling) 1138 1171
Johan Plantagenet Tremänning (syssling) Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Ludvig VIII Lejonet av Frankrike Sexmänning 1187-09-05 1226-11-08
Andra anhöriga
Ulfhild av Norge Gammelfar-/morförälders kusin 1020 1070-05-24
Ulfhild av Norge Far-/morförälders kusin 1020 1070-05-24
Ulfhild av Norge Förälders kusin 1020 1070-05-24
Vilhelm I av Burgund Gammelfar-/morförälders sexmänning 1020 1087-11-12
Filip I av Frankrike Gammelfar-/morförälders sexmänning 1052 Melun 1108-07-29
Ludvig VI den tjocke av Frankrike Gammelfar/-morförälders tremänning Paris 1081-12-01 Paris 1137-08-01
Berthe I de Cournouaille Förälders kusin 1119 1157
Ludvig VII den unge av Frankrike Far-/morförälders fyrmänning Paris, Frankrike 1120 Paris, Frankrike 1180
Henrik II av England Förälders kusin Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Constance de Penthièvre Tremännings dotter 1161 1201
Filip II av Frankrike Förälders femmänning 1165-08-21 1223-07-14
Alix I de Thouars Tremännings barnbarn 1200 1221
Henrik III av England Tremännings son Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Jean I de Dreux Tremännings barnbarns barn 1217 1286
Edvard I Plantagenet Tremännings barnbarn Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Beatrix Plantagenet Tremännings barnbarn Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Arthur II av Dreux Tremännings barnbarns barn 1262 1312
Edward II Plantagenet Tremännings barnbarns barn Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21

Anteckningar

Gudröd II OLOFSSON
Yrke: Kung på Isle of Man, England 1153-1158 och 1164-1187

Far: Olof I (Bitling) GUDRÖDSSON (1080 - 1153)
Mor: Afreca av GALLOWAY (1099 - 1130) Född: omkring 1127 England, Isle of Man 1)
Död: 1187-11-10 England, Isle of Man 2)
Begravd: omkring 1187 Skottland, Hebriderna, Iona 3)
Familj med: Okänd hustru
Barn: Ragnvald GUDRÖDSSON (1165 - 1229) Familj med Finola Mac LOCHLAINN (1150 - 1180)
Vigsel: omkring 1176 4)
Barn: Olof II (the Black) GUDRÖDSSON (1173 - 1237) Noteringar
Sonen Olav 'Svarte' bör vara född år 1173, eftersom föräldrarna gifter sig år 1176 och då sägs det uttryckligen att sonen Olav var 3 år gammal. (Källa: Chronicle of Man and the Isles)Begravd på ön Iona, som är en liten helig ö bland inre Hebriderna i västra Skottland. Munken Columba anlade ett kloster på ön 563, vilket raserades av vikingar år 806, men återuppbyggdes. (Källa: MayTeistevoll)This Godred of 1154 in Dublin was, it appears, the same Godred Olafsson (or Godfrey II, King of Man) who married Fionnuala Nic Lochlainn. This raises the very interesting possibility that Fionnualamarried Godred soon after the 1154 political collision in Dublin, and that she was (after all!) the daughter of High-King Muircheartach - and not the daughter of one of his sons who succeeded him asKing of Cinéal Eoghain. There is every reason to see Fionnuala's marriage as the final seal on an alliance between the Manx family and Clann Lochlainn: it remains for us to figure out when are wherethis accord was finalised. (Källa: P A MagLochlainn)In 1154, the Chronicles of Mann state that Godred, King of Mann, was asked by the people of Dublin to be their king. When Murtagh, King of Ireland, heard this, he assembled a host and marched onDublin with his twin brother, Osiblen. In the ensuing battle, Osiblen was slain. Another translation of this tract calls Osiblen his uterine brother and renders the name of the King of Ireland asMuirchertach. (Källa: P A MagLochlainn)Kung Isle of Man och Hebriderna 1103-1153 och 1164-1187. (Källa: Regentlängd för Isle of Man)Olaf was killed in 1154 at Ramsey. Now, Chronicle says that his son Godred had, just before that, gone to Norway to King Inge; made himself his man and, next autumn, on his return, put in at Orkney,'and all the chiefs of the Isles, hearing that he had come, were delighted'. He was in fact a connection. Godred from there came to Man, and turned out his cousins who had killed his father Olaf;blinded two of them, killed the third this maintaining a connection with Orkney at that date I think in harmony with my general view of Olafþs connection with the family of the Saint. (Källa: FrancesCoakley)Källor
1) Erling Dolenius, Frösön
2) Stewart Baldwin, England (webbplats)
3) Directory of Royal Genealogical Data, Hull, England
4) Chronicle of Man and the Isles (webbplats)

Källor
1) http://stenbanken.com