Lennart Erikssons anor

Olof I Gudrödsson

Persondiagram

Ytterligare namn

Ytterligare namn Namn
Annat namn Bitling

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Gudröd II Haraldsson 1030 Ragnhild Maria av Norge 1047

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Afreca of Galloway 1099 Gudröd IV Olofsson

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1080 Isle of Man
Död 1153-06-29 1

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Afreca of Galloway Partner eller fru Galloway 1099 Isle of Man 1130
Barn
Gudröd IV Olofsson Son Isle of Man 1127 1187-11-10
Föräldrar
Gudröd II Haraldsson Far 1030 1095
Ragnhild Maria av Norge Mor Norge 1047 Isle of Man 1080
Barnbarn
Reginald III Gudrödsson Barnbarn 1165 1229
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Barnbarn Isle of Man 1174 1237-05-21
Barnbarns barn
Gudröd "Don" Reginaldsson Barnbarns barn 1186 1237
Magnhild Olofsdotter Barnbarns barn Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Barnbarns barnbarn
Harald II Gudrödsson Barnbarns barnbarn 1210 1287
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarn Isle of Man 1272 1345
Barnbarns barnbarns barn
Torleif Haraldsson Barnbarns barnbarns barn 1228 1290
Nils Hallstensson Barnbarns barnbarns barn Norge 1300 Frösön 1350
Barnbarns barnbarns barnbarn
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarns barnbarn Isle of Man 1272 1345
Peder Nilsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Nils Hallstensson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Norge 1300 Frösön 1350
Joen Pedersson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1360 1430
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Peder Nilsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Sigurd Jonsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Örjan Karlsson Skancke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Hackås 1407 Marieby 1489
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Joen Pedersson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1360 1430
Johan Sigurdsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Karl Örjansson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1440 1488
Ingrid Jönsdotter Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Marieby 1455 Hackås 1535
Far-/morföräldrar
Harald Grenske Gudrödsson Farfar/morfar 960 1010
Harald III "Hårdråde" Sigurdsson Farfar/morfar Norge 1015 Stamford Bridge, England 1066
Elisif (Elisabeth) av Kiev Farmor/mormor Kiev, Ukraina 1032 Danmark 1070
Gammelfar-/morföräldrar
Gudröd II Eiriksson Gammelfar-/morfar 930 999
Sigurd Syr Halvdansson Gammelfar-/morfar 960
Åsta Gudbrandsdotter Gammelfar-/mormor 970 1020
Jaroslav I (Den Vise) av Kiev Gammelfar-/morfar 978 1045
Ingegerd (Irina) Olofsdotter Gammelfar-/mormor Husaby, Västergötland 1000 Kiev, Ukraina 1050-02-10
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Eirik "Blodyx" Haraldsson Gammel-gammelfar-/morfar 895 954
Olof Skötkonung Eriksson Gammel-gammelfar-/morfar Husaby, Västergötland 980 Husaby, Västergötland 1022
Estrid av Mecklenburg Gammel-gammelfar-/mormor 985 1032
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Harald "Hårfager" Halvdansson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 858 940
Erik (Segersäll) Björnsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Uppsala 930 Husaby, Västergötland 994
Sigrid (Storråda) Tostesdotter Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Västergötland 950 Jylland, Danmark 1013
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Halvdan "Den Svarte" Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 820 870
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd "Veidekonge" Halvdansson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 775 826
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Halvdan Eysteinsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 735 802
Farbröder, morbröder, fastrar och mostrar
Olof den Helige Haraldsson Farbror eller morbror 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Olof den Helige Haraldsson Gammel-farbror eller -morbror 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Astrid Olofsdotter Gammel-gammel-faster eller moster
Emund den gamle Gammel-gammel-farbror eller morbror 1000 1060
Kusiner
Ulfhild av Norge Kusin 1020 1070-05-24
Andra anhöriga
Ulfhild av Norge Förälders kusin 1020 1070-05-24
Ulfhild av Norge Far-/morförälders kusin 1020 1070-05-24