Lennart Erikssons anor

Elisabet av England

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Henrik I av England 1068-09-01 Sybilla Corbet 1065

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Fergus av Galloway 1070 Afreca of Galloway

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1083
Död 1150

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Fergus av Galloway Partner eller man 1070 1161
Bröder och systrar
Matilda av England Halvsyster 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Matilda av Normandiet Halvsyster 1103
Barn
Afreca of Galloway Dotter Galloway 1099 Isle of Man 1130
Föräldrar
Sybilla Corbet Mor Alcester, Worwick, England 1065 England 1125
Henrik I av England Far Selby, Yorkshire, England 1068-09-01 Lyons la Foret, Normandie, Frankrike 1135-12-01
Barnbarn
Gudröd IV Olofsson Barnbarn Isle of Man 1127 1187-11-10
Barnbarns barn
Reginald III Gudrödsson Barnbarns barn 1165 1229
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Barnbarns barn Isle of Man 1174 1237-05-21
Barnbarns barnbarn
Gudröd "Don" Reginaldsson Barnbarns barnbarn 1186 1237
Magnhild Olofsdotter Barnbarns barnbarn Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Barnbarns barnbarns barn
Harald II Gudrödsson Barnbarns barnbarns barn 1210 1287
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1272 1345
Barnbarns barnbarns barnbarn
Torleif Haraldsson Barnbarns barnbarns barnbarn 1228 1290
Nils Hallstensson Barnbarns barnbarns barnbarn Norge 1300 Frösön 1350
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1272 1345
Peder Nilsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Nils Hallstensson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Norge 1300 Frösön 1350
Joen Pedersson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1360 1430
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Peder Nilsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Sigurd Jonsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Örjan Karlsson Skancke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Hackås 1407 Marieby 1489
Far-/morföräldrar
Vilhelm I Erövraren av Normandiet Farfar/morfar Falaise, Normandie, Frankrike 1028-07-09 Rouen, Normandie, Frankrike 1087-09-07
Matilda av Flandern Farmor/mormor Lille, Frankrike 1031 Caen, Normandie, Frankrike 1083-11-02
Robert av Corbet Farfar/morfar Warwick, Alcester 1040
Gammelfar-/morföräldrar
Robert II den magnifike av Normandiet Gammelfar-/morfar Normandie, Frankrike, Frankrike 1008 Nice, Bithynien, Turkiet 1035-06-22
Adelheid Capet av Frankrike Gammelfar-/mormor 1009 Messines 1079-01-08
Herleva av Falaise Gammelfar-/mormor Falaise, Normandie, Frankrike 1012 Conteville, Frankrike 1101
Baldvin V av Flandern Gammelfar-/morfar Arras 1012-08-19 Lille, Frankrike 1067-09-01
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ogive av Luxemburg Gammel-gammelfar-/mormor
Rickard II den gode av Normandiet Gammel-gammelfar-/morfar 1026-08-28
Robert II den fromme av Frankrike Gammel-gammelfar-/morfar 0972-03-27 1031-07-20
Baldvin IV av Flandern Gammel-gammelfar-/morfar 980 1035-05-30
Judith av Bretagne Gammel-gammelfar-/mormor 982 1017
Constance av Arles Gammel-gammelfar-/mormor 986 1034-07-25
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Rickard I the Fearless av Normandiet Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 933 966
Gunnor av Normandiet Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 936 1031
Rozala av Italien Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 937 1003
Hugo Capet Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Paris, Frankrike 940 0996-10-24
Adelheid av Akvitanien Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 945 1004
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Geirlaug av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Orne, Basse-Normandie, Frankrike 0897-10-14 Nevers, Nievre, Bourgogne, Frankrike 0962-10-14
Hugo den Store av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 898 0956-06-16
Bergengar II av Italien Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 900 Bamberg, Tyskland 966-08-04
Vilhelm I Långsvärd av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 900 942
Hedvig av Sachsen Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 910 0965-05-10
Sprota av Senlis Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Frankrike 911 945
Willa av Toscana Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Arlès 912 Bamberg, Tyskland 970
Vilhelm III av Akvitanien Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, Frankrike 0915-04-03 Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, Frankrike 0963-04-03
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Adalbert I av Ivrea Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 924-10-08
Adèle Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Gisela av Friuli Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Poppa av Bayeux Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Hubert I av Senlis Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 850 900
Gånge-Rolf av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 855 Rouen 932
Robert I av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 865 0923-06-15
Ebalus Manzer av Akvitanien Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 870 935
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ermengard Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 935
Ragnvald Eysteinsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 892
Pepin II av Peronne Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 817 840
Ragnhild Hrolfsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 822
Ranulf II av Akvitanien Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 850 0890-08-05
Syskonbarn
Berthe I de Cournouaille Syskons dotter 1119 1157
Henrik II av England Syskons son Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Syskons barnbarn
Conan IV Penthièvre Syskons barnbarn 1138 1171
Johan Plantagenet Syskons barnbarn Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Syskons barnbarns barn
Constance de Penthièvre Syskons barnbarns barn 1161 1201
Henrik III av England Syskons barnbarns barn Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Syskons barnbarns barnbarn
Alix I de Thouars Syskons barnbarns barnbarn 1200 1221
Edvard I Plantagenet Syskons barnbarns barnbarn Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Beatrix Plantagenet Syskons barnbarns barnbarn Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Syskons barnbarns barnbarns barn
Jean I de Dreux Syskons barnbarns barnbarns barn 1217 1286
Arthur II av Dreux Syskons barnbarns barnbarns barn 1262 1312
Edward II Plantagenet Syskons barnbarns barnbarns barn Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21
Syskons barnbarns barnbarns barnbarn
Jean de Dreux Syskons barnbarns barnbarns barnbarn 1240 1305
Guy VII de Dreux Syskons barnbarns barnbarns barnbarn 1287 1331
Edward III Plantagenet Syskons barnbarns barnbarns barnbarn Windsor Castle, England 1312-11-13 Sheen Palace, Surrey 1377-06-21
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Alice av Normandiet Gammel-gammel-faster eller moster 1002 1038
Henrik I av Frankrike Gammel-gammel-farbror eller morbror 1008-05-04 1060-08-04
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Vilhelm IV Fierebras av Akvitanien Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 937 0994-02-03
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Geirlaug av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster Orne, Basse-Normandie, Frankrike 0897-10-14 Nevers, Nievre, Bourgogne, Frankrike 0962-10-14
Vilhelm I Långsvärd av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 900 942
Avlägsna kusiner
Ludvig VII den unge av Frankrike Fyrmänning (brylling) Paris, Frankrike 1120 Paris, Frankrike 1180
Andra anhöriga
Rickard II den gode av Normandiet Gammelgammelfar-/morförälders tremänning 1026-08-28
Rickard I the Fearless av Normandiet Gammelfar-/morförälders sexmänning 933 966
Vilhelm IV Fierebras av Akvitanien Gammelfar-/morförälders sexmänning 937 0994-02-03
Adelheid av Akvitanien Gammelfar-/morförälders sexmänning 945 1004
Robert II den fromme av Frankrike Gammelgammelfar-/morförälders tremänning 0972-03-27 1031-07-20
Alice av Normandiet Gammelfar-/morförälders fyrmänning 1002 1038
Henrik I av Frankrike Gammelfar-/morförälders fyrmänning 1008-05-04 1060-08-04
Robert II den magnifike av Normandiet Gammelfar-/morförälders fyrmänning Normandie, Frankrike, Frankrike 1008 Nice, Bithynien, Turkiet 1035-06-22
Adelheid Capet av Frankrike Gammelfar-/morförälders fyrmänning 1009 Messines 1079-01-08
Vilhelm I av Burgund Far-/morförälders kusin 1020 1087-11-12
Vilhelm I av Burgund Far-/morförälders femmänning 1020 1087-11-12
Vilhelm I Erövraren av Normandiet Far-/morförälders femmänning Falaise, Normandie, Frankrike 1028-07-09 Rouen, Normandie, Frankrike 1087-09-07
Matilda av Flandern Far-/morförälders femmänning Lille, Frankrike 1031 Caen, Normandie, Frankrike 1083-11-02
Filip I av Frankrike Far-/morförälders kusin 1052 Melun 1108-07-29
Filip I av Frankrike Far-/morförälders femmänning 1052 Melun 1108-07-29
Henrik I av England Förälders sexmänning Selby, Yorkshire, England 1068-09-01 Lyons la Foret, Normandie, Frankrike 1135-12-01
Ludvig VI den tjocke av Frankrike Förälders sexmänning Paris 1081-12-01 Paris 1137-08-01
Ludvig VI den tjocke av Frankrike Förälders tremänning Paris 1081-12-01 Paris 1137-08-01
Filip II av Frankrike Fyrmännings son 1165-08-21 1223-07-14
Ludvig VIII Lejonet av Frankrike Fyrmännings barnbarn 1187-09-05 1226-11-08