Lennart Erikssons anor

Afreca of Galloway

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Fergus av Galloway 1070 Elisabet av England 1083

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Olof I Gudrödsson 1080 Gudröd IV Olofsson

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1099 Galloway
Död 1130 Isle of Man

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Olof I Gudrödsson Partner eller man Isle of Man 1080 1153-06-29
Barn
Gudröd IV Olofsson Son Isle of Man 1127 1187-11-10
Föräldrar
Fergus av Galloway Far 1070 1161
Elisabet av England Mor 1083 1150
Barnbarn
Reginald III Gudrödsson Barnbarn 1165 1229
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Barnbarn Isle of Man 1174 1237-05-21
Barnbarns barn
Gudröd "Don" Reginaldsson Barnbarns barn 1186 1237
Magnhild Olofsdotter Barnbarns barn Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Barnbarns barnbarn
Harald II Gudrödsson Barnbarns barnbarn 1210 1287
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarn Isle of Man 1272 1345
Barnbarns barnbarns barn
Torleif Haraldsson Barnbarns barnbarns barn 1228 1290
Nils Hallstensson Barnbarns barnbarns barn Norge 1300 Frösön 1350
Barnbarns barnbarns barnbarn
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarns barnbarn Isle of Man 1272 1345
Peder Nilsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Nils Hallstensson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Norge 1300 Frösön 1350
Joen Pedersson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1360 1430
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Peder Nilsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Sigurd Jonsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Örjan Karlsson Skancke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Hackås 1407 Marieby 1489
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Joen Pedersson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1360 1430
Johan Sigurdsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Karl Örjansson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1440 1488
Ingrid Jönsdotter Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Marieby 1455 Hackås 1535
Far-/morföräldrar
Sybilla Corbet Farmor/mormor Alcester, Worwick, England 1065 England 1125
Henrik I av England Farfar/morfar Selby, Yorkshire, England 1068-09-01 Lyons la Foret, Normandie, Frankrike 1135-12-01
Gammelfar-/morföräldrar
Vilhelm I Erövraren av Normandiet Gammelfar-/morfar Falaise, Normandie, Frankrike 1028-07-09 Rouen, Normandie, Frankrike 1087-09-07
Matilda av Flandern Gammelfar-/mormor Lille, Frankrike 1031 Caen, Normandie, Frankrike 1083-11-02
Robert av Corbet Gammelfar-/morfar Warwick, Alcester 1040
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Robert II den magnifike av Normandiet Gammel-gammelfar-/morfar Normandie, Frankrike, Frankrike 1008 Nice, Bithynien, Turkiet 1035-06-22
Adelheid Capet av Frankrike Gammel-gammelfar-/mormor 1009 Messines 1079-01-08
Herleva av Falaise Gammel-gammelfar-/mormor Falaise, Normandie, Frankrike 1012 Conteville, Frankrike 1101
Baldvin V av Flandern Gammel-gammelfar-/morfar Arras 1012-08-19 Lille, Frankrike 1067-09-01
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ogive av Luxemburg Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Rickard II den gode av Normandiet Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1026-08-28
Robert II den fromme av Frankrike Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 0972-03-27 1031-07-20
Baldvin IV av Flandern Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 980 1035-05-30
Judith av Bretagne Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 982 1017
Constance av Arles Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 986 1034-07-25
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Rickard I the Fearless av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 933 966
Gunnor av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 936 1031
Rozala av Italien Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 937 1003
Hugo Capet Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Paris, Frankrike 940 0996-10-24
Adelheid av Akvitanien Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 945 1004
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Geirlaug av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Orne, Basse-Normandie, Frankrike 0897-10-14 Nevers, Nievre, Bourgogne, Frankrike 0962-10-14
Hugo den Store av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 898 0956-06-16
Bergengar II av Italien Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 900 Bamberg, Tyskland 966-08-04
Vilhelm I Långsvärd av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 900 942
Hedvig av Sachsen Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 910 0965-05-10
Sprota av Senlis Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Frankrike 911 945
Willa av Toscana Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Arlès 912 Bamberg, Tyskland 970
Vilhelm III av Akvitanien Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, Frankrike 0915-04-03 Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, Frankrike 0963-04-03
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Adalbert I av Ivrea Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 924-10-08
Adèle Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Gisela av Friuli Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Poppa av Bayeux Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Hubert I av Senlis Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 850 900
Gånge-Rolf av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 855 Rouen 932
Robert I av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 865 0923-06-15
Ebalus Manzer av Akvitanien Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 870 935
Farbröder, morbröder, fastrar och mostrar
Matilda av England Faster eller moster 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Matilda av Normandiet Faster eller moster 1103
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Alice av Normandiet Gammel-gammel-gammel-faster eller moster 1002 1038
Henrik I av Frankrike Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror 1008-05-04 1060-08-04
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Vilhelm IV Fierebras av Akvitanien Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 937 0994-02-03
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Geirlaug av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster Orne, Basse-Normandie, Frankrike 0897-10-14 Nevers, Nievre, Bourgogne, Frankrike 0962-10-14
Vilhelm I Långsvärd av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 900 942
Kusiner
Berthe I de Cournouaille Kusin 1119 1157
Henrik II av England Kusin Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Avlägsna kusiner
Filip II av Frankrike Femmänning (pyssling) 1165-08-21 1223-07-14
Kusins barn
Conan IV Penthièvre Kusins son 1138 1171
Johan Plantagenet Kusins son Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Kusins barnbarn
Constance de Penthièvre Kusins barnbarn 1161 1201
Henrik III av England Kusins barnbarn Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Kusins barnbarns barn
Alix I de Thouars Kusins barnbarns barn 1200 1221
Edvard I Plantagenet Kusins barnbarns barn Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Beatrix Plantagenet Kusins barnbarns barn Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Kusins barnbarns barnbarn
Jean I de Dreux Kusins barnbarnsbarnbarn (son) 1217 1286
Arthur II av Dreux Kusins barnbarnsbarnbarn (son) 1262 1312
Edward II Plantagenet Kusins barnbarnsbarnbarn (son) Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21
Andra anhöriga
Rickard II den gode av Normandiet Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning 1026-08-28
Rickard I the Fearless av Normandiet Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin 933 966
Vilhelm IV Fierebras av Akvitanien Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin 937 0994-02-03
Adelheid av Akvitanien Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin 945 1004
Robert II den fromme av Frankrike Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning 0972-03-27 1031-07-20
Alice av Normandiet Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning 1002 1038
Henrik I av Frankrike Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning 1008-05-04 1060-08-04
Robert II den magnifike av Normandiet Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning Normandie, Frankrike, Frankrike 1008 Nice, Bithynien, Turkiet 1035-06-22
Adelheid Capet av Frankrike Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning 1009 Messines 1079-01-08
Vilhelm I av Burgund Gammelfar-/morförälders kusin 1020 1087-11-12
Vilhelm I av Burgund Gammelfar-/morförälders femmänning 1020 1087-11-12
Vilhelm I Erövraren av Normandiet Gammelfar-/morförälders femmänning Falaise, Normandie, Frankrike 1028-07-09 Rouen, Normandie, Frankrike 1087-09-07
Matilda av Flandern Gammelfar-/morförälders femmänning Lille, Frankrike 1031 Caen, Normandie, Frankrike 1083-11-02
Filip I av Frankrike Gammelfar-/morförälders kusin 1052 Melun 1108-07-29
Filip I av Frankrike Gammelfar-/morförälders femmänning 1052 Melun 1108-07-29
Henrik I av England Far-/morförälders sexmänning Selby, Yorkshire, England 1068-09-01 Lyons la Foret, Normandie, Frankrike 1135-12-01
Ludvig VI den tjocke av Frankrike Far-/morförälders tremänning Paris 1081-12-01 Paris 1137-08-01
Ludvig VI den tjocke av Frankrike Far-/morförälders sexmänning Paris 1081-12-01 Paris 1137-08-01
Ludvig VII den unge av Frankrike Förälders fyrmänning Paris, Frankrike 1120 Paris, Frankrike 1180
Ludvig VIII Lejonet av Frankrike Fyrmännings son 1187-09-05 1226-11-08