Lennart Erikssons anor

Hallsten Torleifsson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Torleif Haraldsson 1228 Magnhild Olofsdotter 1228

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Sigrid Håkonsdotter Bolt 1281 Nils Hallstensson

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1272 Isle of Man
Död 1345

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Sigrid Håkonsdotter Bolt Partner eller fru Ringerike, Norge 1281 Egge, Trondheim 1363
Barn
Nils Hallstensson Son Norge 1300 Frösön 1350
Föräldrar
Magnhild Olofsdotter Mor Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Torleif Haraldsson Far 1228 1290
Barnbarn
Peder Nilsson Skanke Barnbarn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Barnbarns barn
Joen Pedersson Skanke Barnbarns barn 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Barnbarns barn 1360 1430
Barnbarns barnbarn
Sigurd Jonsson Barnbarns barnbarn Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Örjan Karlsson Skancke Barnbarns barnbarn 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke Barnbarns barnbarn Hackås 1407 Marieby 1489
Barnbarns barnbarns barn
Johan Sigurdsson Barnbarns barnbarns barn Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Karl Örjansson Barnbarns barnbarns barn 1440 1488
Ingrid Jönsdotter Skanke Barnbarns barnbarns barn Marieby 1455 Hackås 1535
Barnbarns barnbarns barnbarn
Margareta Johansdotter Barnbarns barnbarns barnbarn Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Örjan Karlsson Barnbarns barnbarns barnbarn 1470 1530
Olof Jönsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarn Bjärme, Hackås 1475 Rödön 1540
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Karl Larsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Klocksåsen 1460 Klocksåsen 1538
Måns Olofsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Rödön 1500 Oviken 1564
Peder Örjansson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Hackås, Jämtland 1510 Hackås, Jämtland 1554
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Mogens Karlsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Klocksåsen, Näs 1502 Undersåker 1570
Erik Mogensen Månsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Rödön 1540 Oviken 1611
Jens Pedersson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Hackås, Jämtland 1540 Hackås, Jämtland 1583
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Gjord Persson Skunck Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Georgius Petri Skunck Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1540 1583
Peder Månsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Undersåker 1542-05-14 Styrnäs 1632
Gertrud Eriksdotter Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn abt 1575
Lauritz Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1575 Refsund, Jamtlands, Sweden abt 1658
Per Jönsson Jensson Skunck Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1575 1647
Erik Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Oviken, Berg, Jämtland, Sweden 1576 Hammerdal, Jämtland, Sweden 1645
Dorothea Eriksdotter Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn abt 1578
Kristoffer Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1580 Oviken, Jamtland, Sweden abt 1645
Peder Eriksen Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn abt 1580 Lødingen, Nordland, Norway abt 1644
Lars Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1585 Revsund, Jamtland, Sweden abt 1658
Karin Eriksdotter Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn abt 1590
Gjertrud Eriksdatter Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Trondheim, Sor-Trondelag, Norway abt 1600 abt 1656
Berit Eriksdotter Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 14 Nov 1600 Bergen, Hordaland, Norway
Peder Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Hammerdal, Jamtland, Sweden 1621 Oksnes prestegard, Oksnes, Nordland, Norway May 1694
Far-/morföräldrar
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Farfar/morfar Isle of Man 1174 1237-05-21
Christina af Ross Farmor/mormor Lövberg, Åsele 1200 Isle of Man 1230
Harald II Gudrödsson Farfar/morfar 1210 1287
Gammelfar-/morföräldrar
Gudröd IV Olofsson Gammelfar-/morfar Isle of Man 1127 1187-11-10
Finola Mac Lochlainn Gammelfar-/mormor Ulster, Irland, Irland 1150 Isle of Man 1180
NN of Galloway Gammelfar-/mormor Galloway, Skottland 1180
Gudröd "Don" Reginaldsson Gammelfar-/morfar 1186 1237
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Olof I Gudrödsson Gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1080 1153-06-29
Afreca of Galloway Gammel-gammelfar-/mormor Galloway 1099 Isle of Man 1130
nn of Kintyre Gammel-gammelfar-/mormor 1160
Reginald III Gudrödsson Gammel-gammelfar-/morfar 1165 1229
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd II Haraldsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1030 1095
Ragnhild Maria av Norge Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Norge 1047 Isle of Man 1080
Fergus av Galloway Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1070 1161
Elisabet av England Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1083 1150
Gudröd IV Olofsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1127 1187-11-10
Finola Mac Lochlainn Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Ulster, Irland, Irland 1150 Isle of Man 1180
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Harald Grenske Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 960 1010
Harald III "Hårdråde" Sigurdsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Norge 1015 Stamford Bridge, England 1066
Elisif (Elisabeth) av Kiev Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Kiev, Ukraina 1032 Danmark 1070
Sybilla Corbet Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Alcester, Worwick, England 1065 England 1125
Henrik I av England Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Selby, Yorkshire, England 1068-09-01 Lyons la Foret, Normandie, Frankrike 1135-12-01
Olof I Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1080 1153-06-29
Afreca of Galloway Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Galloway 1099 Isle of Man 1130
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd II Eiriksson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 930 999
Sigurd Syr Halvdansson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 960
Åsta Gudbrandsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 970 1020
Jaroslav I (Den Vise) av Kiev Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 978 1045
Ingegerd (Irina) Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Husaby, Västergötland 1000 Kiev, Ukraina 1050-02-10
Vilhelm I Erövraren av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Falaise, Normandie, Frankrike 1028-07-09 Rouen, Normandie, Frankrike 1087-09-07
Gudröd II Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1030 1095
Matilda av Flandern Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lille, Frankrike 1031 Caen, Normandie, Frankrike 1083-11-02
Robert av Corbet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Warwick, Alcester 1040
Ragnhild Maria av Norge Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Norge 1047 Isle of Man 1080
Fergus av Galloway Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1070 1161
Elisabet av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1083 1150
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Eirik "Blodyx" Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 895 954
Harald Grenske Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 960 1010
Olof Skötkonung Eriksson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Husaby, Västergötland 980 Husaby, Västergötland 1022
Estrid av Mecklenburg Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 985 1032
Robert II den magnifike av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Normandie, Frankrike, Frankrike 1008 Nice, Bithynien, Turkiet 1035-06-22
Adelheid Capet av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1009 Messines 1079-01-08
Herleva av Falaise Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Falaise, Normandie, Frankrike 1012 Conteville, Frankrike 1101
Baldvin V av Flandern Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Arras 1012-08-19 Lille, Frankrike 1067-09-01
Harald III "Hårdråde" Sigurdsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Norge 1015 Stamford Bridge, England 1066
Elisif (Elisabeth) av Kiev Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Kiev, Ukraina 1032 Danmark 1070
Sybilla Corbet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Alcester, Worwick, England 1065 England 1125
Henrik I av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Selby, Yorkshire, England 1068-09-01 Lyons la Foret, Normandie, Frankrike 1135-12-01
Gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Reginald III Gudrödsson Gammel-farbror eller -morbror 1165 1229
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror Isle of Man 1174 1237-05-21
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Olof den Helige Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Matilda av England Gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Matilda av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1103
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Olof den Helige Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Astrid Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster
Olof den Helige Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Emund den gamle Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 1000 1060
Matilda av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Matilda av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1103
Avlägsna kusiner
Harald II Gudrödsson Tremänning (syssling) 1210 1287
Jean I de Dreux Sexmänning 1217 1286
Arthur II av Dreux Sexmänning 1262 1312
Edward II Plantagenet Sexmänning Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21
Peder Nilsson Skanke Femmänning (pyssling) Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Andra anhöriga
Ulfhild av Norge Gammelgammelfar-/morförälders sexmänning 1020 1070-05-24
Ulfhild av Norge Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin 1020 1070-05-24
Ulfhild av Norge Gammelfar-/morförälders sexmänning 1020 1070-05-24
Berthe I de Cournouaille Gammelgammelfar-/morförälders sexmänning 1119 1157
Berthe I de Cournouaille Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin 1119 1157
Henrik II av England Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Henrik II av England Gammelfar-/morförälders sexmänning Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Conan IV Penthièvre Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning 1138 1171
Conan IV Penthièvre Gammelfar/-morförälders tremänning 1138 1171
Constance de Penthièvre Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning 1161 1201
Constance de Penthièvre Far-/morförälders fyrmänning 1161 1201
Johan Plantagenet Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Johan Plantagenet Gammelfar/-morförälders tremänning Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Gudröd "Don" Reginaldsson Förälders kusin 1186 1237
Alix I de Thouars Gammelfar-/morförälders femmänning 1200 1221
Alix I de Thouars Förälders femmänning 1200 1221
Henrik III av England Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Henrik III av England Far-/morförälders fyrmänning Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Jean I de Dreux Far-/morförälders sexmänning 1217 1286
Magnhild Olofsdotter Gammelfar-/morförälders kusin Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Torleif Haraldsson Tremännings son 1228 1290
Edvard I Plantagenet Gammelfar-/morförälders femmänning Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Edvard I Plantagenet Förälders femmänning Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Beatrix Plantagenet Gammelfar-/morförälders femmänning Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Beatrix Plantagenet Förälders femmänning Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Arthur II av Dreux Far-/morförälders sexmänning 1262 1312
Edward II Plantagenet Far-/morförälders sexmänning Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21
Nils Hallstensson Tremännings barnbarns barn Norge 1300 Frösön 1350
Nils Hallstensson Förälders fyrmänning Norge 1300 Frösön 1350
Joen Pedersson Skanke Fyrmännings son 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Fyrmännings son 1360 1430

Anteckningar

Hallstens Torleifsson var troligen född på Isle of Man, där såväl Hallsten som hans far sannolikt hade blivit kungar om inte norske kungen Magnus Lagaböte vid freden i Perth (vid en vik ovanför Edinburgh, Skottland), år 1266 hade tvingats avstå öarna Isle of Man och Hebriderna till den skotske kungen Alexander III. Att komma under skotskt styre var inte populärt bland befolkningen på öarna och resulterade i ett uppror år 1275, som dock slutade med förlust för upprorsmakarna. En tid efter nederlaget emigrerade Hallsten och sannolikt också hans moder till Norge medan fadern uppges ha dött i Skottland.

I stilleståndstraktaten mellan kung Erik Menved (1274-1319) av Danmark och Erik Magnusson (1268-1299) av Norge från 1295 är det nämnt en Torlack Skenck mellan garanterna (som nr 17 av 23) på norsk sida, som kan vara ett fel för Torleif Skanke, och han kan därmed duga bra som far till Hallstein Torleifsson ? Brevet finns i Regesta Norvegica II, nr 790. Flera av de norska garanterna har varit svåra att identifiera.

Enligt Robelin var Hallsten gift med Sigrid Håkonsdotter, som var dotter till norska riksrådet och sysslomannen i Ringerike, Herr Håkon Ogmundsson Bolt. Var hon moder till Nils Hallstensson ?

Inget är känt om Hallsten förrän han år 1303 i Nidaros (Trondheim) nämns som kongsmann under kung Håkon VI (Magnus Lagabötes son).Hallsten är känd i två diplom år 1303, det ena då han tillsammans med riddaren Audun Vigleiksson kungör för Verdalsborna, i kung Håkon VI:s namn, en dom och det andra där han med riksråden baron Bjarne Erlingsson till Bjarköy, baron Erling Amundsson och baron Snare Aslaksson har uppdraget att fullfölja domen. Han var riddare och norskt riksråd 1303-1324. Som sitt sigill använde han då Isle of Mans kungliga sigill, det sigill som hade använts av kungarna på Isle of Man sedan mitten av 1200-talet och som än i dag är öns officiella statsvapen. Det har endast återfunnits hos Hallsten och hans son Nils Hallstensson om än i spegelvänd form för Nils. Noterbart är att den norske kungen Magnus Barfot, 1073-1103, använde samma vapen (de tre benen).
Hallsten var mellan 1326 och 1333 syssloman i Jämtland. I juli 1326 gav kung Magnus VII Eriksson av Norge-Sverige, Hallstein och lagman Arne i uppdrag att undersöka klagomål framställda av ärkebiskop Olav i Uppsala. Olav hade jurisdikation över Jämtland trots att Jämtland på den tiden var en del av Norge.
Hallstens uppgifter som syssloman var grundat på att den norske kungen behövde en representant i Jämtland för att styra denna del av Norge. Som regel bodde sysslomannen (fogden) på kungsgården på Frösön. Han uppträdde med mycken ståt. På sina resor åtföljdes han av ett stort följe för vilket bönderna fick hålla både skjuts och traktering. Fogden hade stor makt och myndighet, han tog upp skatt och förvaltade de kungliga egendomarna samt svarade för ordning och säkerhet i landet, ledde förhandlingarna på tinget och kungjorde dess beslut. Han ombesörjde utskrivning av krigsfolk och höll mönstring vid vapentingen. Inte sällan frestades han att missbruka sin ställning för egen fördel. Då han hade både skatteindrivning och rättsväsenet i sin hand, låg det nära till hands att utdöma högre böter, som han sedan stoppade i sin egen ficka. När fogden hade landskapet i förläning var faran för godtycke ännu större. Hallsten var riddare och det var de främsta bland de adliga krigarna, som dubbades av kungen. Riddarna betjänades av adliga väpnare och småsvenner. Riddarväsendets anda var chevaleresk. Trohet, heder och ära framställdes som höga ideal. Till riddarnas plikter hörde att skydda de svaga. I första hand kom detta att gälla kvinnorna, och de hyllades tillsammans med kampen och äventyret i sånger och romaner. En ringa del av denna kontinentala riddardiktning nådde i sent och stympat skick fram till vårt land. Genom sina väl behärskade rörelser ville riddarna framstå som ett föredöme i värdighet och sinnesjämvikt inför mängden. Den nya stormansklassen var väl medveten om sitt värde och sin plats i samhällshierarkin och fann ett sätt att uttrycka sin exklusivitet i bild. Det skedde genom heraldiken, genom vapensköldar och andra tecken.
Hallsten syns ha haft sitt säte på det gamla hövdingabostället Egge vid Steinkjer, Tröndelagen och var död cirka år 1345. Hallsten betraktas som upphovet till Skanke-ätten i Jämtland och övriga Norden. Skanke-ättens ursprung från Isle of Man diskuteras fortfarande livligt och källorna är bristfälliga. Som ett ytterligare belägg för att ätten kommer från Isle of Man är att Hallstens moder Magnhild (Maud) år 1292 flyttade de flesta av de gamla laghandlingarna från Isle of Man till Trondheim i Norge, där de dock senare förstördes vid en brand. (1. The three legs go to Scandinavia, och Fra Skanke-slektens historie, Isle of Man 1986, Barney Young, Isle of Man. 2. Det norske folks historie, P. A. Munch. 3. Jämten 1969, C.R. Carlsson. 4. JHH:I, Ahnlund. 5. Skanke-ätten. 6. Herje Skuncke, 1978.)

Professor Ahnlund skriver att han med stöd av kronologien inte anser uteslutet att riddaren Hallsten Torleifsson, (1272-1345), som var i full verksamhet vid 1300-talets ingång, kan ha varit systerson till Magnus Håkonsson Lagaböter (1238-1280), som var son till Håkan IV den Äldre (1204-1263). Man erinrar sig Magnus Erikssons förmyndarregerings aktningsfulla sätt att titulera honom å kungens vägnar. Ahnlund fortsätter med upplysningen att Hallsten Torleifssons och dennes sons egendomliga vapen på ett överraskande sätt verkar överenstämma med kungariket Isle of Mans vapen. Och vidare, att en dotter till kung Håkan IV i Norge före äktenskapet, Cecilia Håkonsdotter (1223-1248), år 1246 förmäldes med kung Harald Olovsson av Isle of Man, och att hon omkom jämte honom under en segling på havet. Ahnlund åberopar också att de för Sverige unika målningarna i Hackås kyrkas absid talar för att Skånkeätten har norskt ursprung. (JHH:I:606, Ahnlund)
Biografisk text
http://trees.ancestry.com/rd?f=document&guid=b437e1a9-a98e-4186-8ef3-d704e883bc2a&tid=55887425&pid=306