Lennart Erikssons anor

Harald II Gudrödsson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Gudröd "Don" Reginaldsson 1186 NN of Galloway 1180

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Torleif Haraldsson

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1210
Död 1287

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Barn
Torleif Haraldsson Son 1228 1290
Föräldrar
NN of Galloway Mor Galloway, Skottland 1180
Gudröd "Don" Reginaldsson Far 1186 1237
Barnbarn
Hallsten Torleifsson Barnbarn Isle of Man 1272 1345
Barnbarns barn
Nils Hallstensson Barnbarns barn Norge 1300 Frösön 1350
Barnbarns barnbarn
Peder Nilsson Skanke Barnbarns barnbarn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Barnbarns barnbarns barn
Joen Pedersson Skanke Barnbarns barnbarns barn 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Barnbarns barnbarns barn 1360 1430
Barnbarns barnbarns barnbarn
Sigurd Jonsson Barnbarns barnbarns barnbarn Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Örjan Karlsson Skancke Barnbarns barnbarns barnbarn 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarn Hackås 1407 Marieby 1489
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Johan Sigurdsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Karl Örjansson Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1440 1488
Ingrid Jönsdotter Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barn Marieby 1455 Hackås 1535
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Margareta Johansdotter Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Örjan Karlsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1470 1530
Olof Jönsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Bjärme, Hackås 1475 Rödön 1540
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Karl Larsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Klocksåsen 1460 Klocksåsen 1538
Måns Olofsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Rödön 1500 Oviken 1564
Peder Örjansson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Hackås, Jämtland 1510 Hackås, Jämtland 1554
Far-/morföräldrar
nn of Kintyre Farmor/mormor 1160
Reginald III Gudrödsson Farfar/morfar 1165 1229
Gammelfar-/morföräldrar
Gudröd IV Olofsson Gammelfar-/morfar Isle of Man 1127 1187-11-10
Finola Mac Lochlainn Gammelfar-/mormor Ulster, Irland, Irland 1150 Isle of Man 1180
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Olof I Gudrödsson Gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1080 1153-06-29
Afreca of Galloway Gammel-gammelfar-/mormor Galloway 1099 Isle of Man 1130
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd II Haraldsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1030 1095
Ragnhild Maria av Norge Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Norge 1047 Isle of Man 1080
Fergus av Galloway Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1070 1161
Elisabet av England Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1083 1150
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Harald Grenske Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 960 1010
Harald III "Hårdråde" Sigurdsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Norge 1015 Stamford Bridge, England 1066
Elisif (Elisabeth) av Kiev Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Kiev, Ukraina 1032 Danmark 1070
Sybilla Corbet Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Alcester, Worwick, England 1065 England 1125
Henrik I av England Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Selby, Yorkshire, England 1068-09-01 Lyons la Foret, Normandie, Frankrike 1135-12-01
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd II Eiriksson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 930 999
Sigurd Syr Halvdansson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 960
Åsta Gudbrandsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 970 1020
Jaroslav I (Den Vise) av Kiev Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 978 1045
Ingegerd (Irina) Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Husaby, Västergötland 1000 Kiev, Ukraina 1050-02-10
Vilhelm I Erövraren av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Falaise, Normandie, Frankrike 1028-07-09 Rouen, Normandie, Frankrike 1087-09-07
Matilda av Flandern Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lille, Frankrike 1031 Caen, Normandie, Frankrike 1083-11-02
Robert av Corbet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Warwick, Alcester 1040
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Eirik "Blodyx" Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 895 954
Olof Skötkonung Eriksson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Husaby, Västergötland 980 Husaby, Västergötland 1022
Estrid av Mecklenburg Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 985 1032
Robert II den magnifike av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Normandie, Frankrike, Frankrike 1008 Nice, Bithynien, Turkiet 1035-06-22
Adelheid Capet av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1009 Messines 1079-01-08
Herleva av Falaise Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Falaise, Normandie, Frankrike 1012 Conteville, Frankrike 1101
Baldvin V av Flandern Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Arras 1012-08-19 Lille, Frankrike 1067-09-01
Gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Gammel-farbror eller -morbror Isle of Man 1174 1237-05-21
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Olof den Helige Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Matilda av England Gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Matilda av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1103
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Olof den Helige Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Astrid Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster
Emund den gamle Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 1000 1060
Avlägsna kusiner
Jean I de Dreux Sexmänning 1217 1286
Arthur II av Dreux Sexmänning 1262 1312
Hallsten Torleifsson Tremänning (syssling) Isle of Man 1272 1345
Edward II Plantagenet Sexmänning Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21
Andra anhöriga
Ulfhild av Norge Gammelfar-/morförälders sexmänning 1020 1070-05-24
Ulfhild av Norge Gammelgammelfar-/morförälders sexmänning 1020 1070-05-24
Ulfhild av Norge Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin 1020 1070-05-24
Berthe I de Cournouaille Gammelgammelfar-/morförälders sexmänning 1119 1157
Henrik II av England Gammelfar-/morförälders sexmänning Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Conan IV Penthièvre Gammelfar/-morförälders tremänning 1138 1171
Constance de Penthièvre Far-/morförälders fyrmänning 1161 1201
Johan Plantagenet Gammelfar/-morförälders tremänning Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Alix I de Thouars Förälders femmänning 1200 1221
Henrik III av England Far-/morförälders fyrmänning Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Magnhild Olofsdotter Förälders kusin Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Edvard I Plantagenet Förälders femmänning Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Beatrix Plantagenet Förälders femmänning Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Nils Hallstensson Tremännings son Norge 1300 Frösön 1350
Peder Nilsson Skanke Tremännings barnbarn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Joen Pedersson Skanke Tremännings barnbarns barn 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Tremännings barnbarns barn 1360 1430