Lennart Erikssons anor

Torleif Haraldsson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Harald II Gudrödsson 1210

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Magnhild Olofsdotter 1228 Hallsten Torleifsson

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1228
Död 1290

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Magnhild Olofsdotter Partner eller fru Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Barn
Hallsten Torleifsson Son Isle of Man 1272 1345
Föräldrar
Harald II Gudrödsson Far 1210 1287
Barnbarn
Nils Hallstensson Barnbarn Norge 1300 Frösön 1350
Barnbarns barn
Peder Nilsson Skanke Barnbarns barn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Barnbarns barnbarn
Joen Pedersson Skanke Barnbarns barnbarn 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Barnbarns barnbarn 1360 1430
Barnbarns barnbarns barn
Sigurd Jonsson Barnbarns barnbarns barn Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Örjan Karlsson Skancke Barnbarns barnbarns barn 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke Barnbarns barnbarns barn Hackås 1407 Marieby 1489
Barnbarns barnbarns barnbarn
Johan Sigurdsson Barnbarns barnbarns barnbarn Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Karl Örjansson Barnbarns barnbarns barnbarn 1440 1488
Ingrid Jönsdotter Skanke Barnbarns barnbarns barnbarn Marieby 1455 Hackås 1535
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Margareta Johansdotter Barnbarns barnbarns barnbarns barn Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Örjan Karlsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1470 1530
Olof Jönsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Bjärme, Hackås 1475 Rödön 1540
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Karl Larsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Klocksåsen 1460 Klocksåsen 1538
Måns Olofsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Rödön 1500 Oviken 1564
Peder Örjansson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Hackås, Jämtland 1510 Hackås, Jämtland 1554
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Mogens Karlsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Klocksåsen, Näs 1502 Undersåker 1570
Erik Mogensen Månsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Rödön 1540 Oviken 1611
Jens Pedersson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Hackås, Jämtland 1540 Hackås, Jämtland 1583
Far-/morföräldrar
NN of Galloway Farmor/mormor Galloway, Skottland 1180
Gudröd "Don" Reginaldsson Farfar/morfar 1186 1237
Gammelfar-/morföräldrar
nn of Kintyre Gammelfar-/mormor 1160
Reginald III Gudrödsson Gammelfar-/morfar 1165 1229
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd IV Olofsson Gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1127 1187-11-10
Finola Mac Lochlainn Gammel-gammelfar-/mormor Ulster, Irland, Irland 1150 Isle of Man 1180
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Olof I Gudrödsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1080 1153-06-29
Afreca of Galloway Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Galloway 1099 Isle of Man 1130
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd II Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1030 1095
Ragnhild Maria av Norge Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Norge 1047 Isle of Man 1080
Fergus av Galloway Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1070 1161
Elisabet av England Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1083 1150
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Harald Grenske Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 960 1010
Harald III "Hårdråde" Sigurdsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Norge 1015 Stamford Bridge, England 1066
Elisif (Elisabeth) av Kiev Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Kiev, Ukraina 1032 Danmark 1070
Sybilla Corbet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Alcester, Worwick, England 1065 England 1125
Henrik I av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Selby, Yorkshire, England 1068-09-01 Lyons la Foret, Normandie, Frankrike 1135-12-01
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd II Eiriksson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 930 999
Sigurd Syr Halvdansson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 960
Åsta Gudbrandsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 970 1020
Jaroslav I (Den Vise) av Kiev Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 978 1045
Ingegerd (Irina) Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Husaby, Västergötland 1000 Kiev, Ukraina 1050-02-10
Vilhelm I Erövraren av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Falaise, Normandie, Frankrike 1028-07-09 Rouen, Normandie, Frankrike 1087-09-07
Matilda av Flandern Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lille, Frankrike 1031 Caen, Normandie, Frankrike 1083-11-02
Robert av Corbet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Warwick, Alcester 1040
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Gammel-gammel-farbror eller morbror Isle of Man 1174 1237-05-21
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Olof den Helige Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Matilda av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Matilda av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1103
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Olof den Helige Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Avlägsna kusiner
Nils Hallstensson Fyrmänning (brylling) Norge 1300 Frösön 1350
Andra anhöriga
Ulfhild av Norge Gammelfar-/morförälders sexmänning 1020 1070-05-24
Ulfhild av Norge Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin 1020 1070-05-24
Berthe I de Cournouaille Gammelfar-/morförälders sexmänning 1119 1157
Henrik II av England Gammelfar-/morförälders sexmänning Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Conan IV Penthièvre Gammelgammelfar-/morförälders tremänning 1138 1171
Constance de Penthièvre Gammelfar-/morförälders fyrmänning 1161 1201
Johan Plantagenet Gammelgammelfar-/morförälders tremänning Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Alix I de Thouars Far-/morförälders femmänning 1200 1221
Henrik III av England Gammelfar-/morförälders fyrmänning Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Jean I de Dreux Förälders sexmänning 1217 1286
Magnhild Olofsdotter Far-/morförälders kusin Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Edvard I Plantagenet Far-/morförälders femmänning Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Beatrix Plantagenet Far-/morförälders femmänning Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Arthur II av Dreux Förälders sexmänning 1262 1312
Hallsten Torleifsson Förälders tremänning Isle of Man 1272 1345
Edward II Plantagenet Förälders sexmänning Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21
Peder Nilsson Skanke Fyrmännings son Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Joen Pedersson Skanke Fyrmännings barnbarn 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Fyrmännings barnbarn 1360 1430