Lennart Erikssons anor

Gölin Israelsdotter

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Israel Olofsson Hoffman 1690 Gölin Eriksdotter 1700

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Elias Karlsson 1727-10-22 Elisabeth Eliasdotter

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1729-02-22 Krånge, Ramsele
Död 1823-04-09 Ormsjö, Dorotea, Västerbotten

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Elias Karlsson Partner eller man Orrnäs, Fjällsjö 1727-10-22 Ormsjö, Åsele 1808-04-26
Barn
Elisabeth Eliasdotter Dotter 1759 Ormsjö, Dorotea, Västerbotten 1846-09-18
Föräldrar
Israel Olofsson Hoffman Far 1690 1778
Gölin Eriksdotter Mor 1700
Barnbarn
Lars Jönsson Vikström Barnbarn Rotnäset, Tåsjö, Jämtland 1799-03-30 Granön, Tåsjö, Jämtland 1878-04-05
Barnbarns barn
Lisa Johanna Larsdotter Barnbarns barn Harrsjöhöjden, Risbäck, Västernorrland 1818-10-13 Långsele 1890
Barnbarns barnbarn
Anna Fredrika Andersdotter Barnbarns barnbarn Storbäck, Risbäck, Västernorrland 1852-11-12 Månsberget, Västernorrland, Västernorrland, Sverige 1927-05-27
Barnbarns barnbarns barn
Erik Alexander Olofsson Barnbarns barnbarns barn Dorotea, Västernorrland, Sverige 1876-06-29 Dorotea, Västernorrland, Sverige 1907-12-14
Barnbarns barnbarns barnbarn
Enar Nikolaus Olofsson Barnbarns barnbarns barnbarn Dorotea, Västerbotten, Sverige 1905-09-10 Arvidsjaur, Västernorrland, Sverige 1980-08-03
Vera Elisabet Olofsson Barnbarns barnbarns barnbarn Dorotea, Västernorrland, Sverige 1907-07-07 Kristinehamn 1996-01-28
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Tyra Wivi-Anne Eriksson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Stensele, Västerbotten 1931-11-23
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Bo Lennart Eriksson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Kristinehamn, Värmland, Sverige 1956-04-02
Far-/morföräldrar
Olof Eriksson Farfar/morfar Nordantjäl, Ramsele 1650 Nordantjäl, Ramsele 1717
Sara Persdotter Farmor/mormor Nässjö, Ramsele 1655 Nordantjäl, Ramsele
Erik Eliasson Farfar/morfar Krånge, Ramsele 1670 Krånge, Ramsele 1734
Märta Olofsdotter Farmor/mormor 1675 1753
Gammelfar-/morföräldrar
Erik Olofsson Gammelfar-/morfar Sel, Ramsele 1620 Nordantjäl, Ramsele 1676
Per Olofsson Gammelfar-/morfar 1620 1658-08-05
Olof Johansson Gammelfar-/morfar Ovanmo, Ramsele 1635 Nyland, Ramsele 1705
Elias Eriksson Gammelfar-/morfar Krånge, Ramsele 1645 Krånge, Ramsele 1677
Märta Markusdotter Gammelfar-/mormor Nyland, Ramsele 1650 Nyland, Ramsele 1730-02-16
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Anna Eliasdotter Gammel-gammelfar-/mormor Ramsele Krånge, Ramsele
Olof Persson Gammel-gammelfar-/morfar Ramsele 1586 Nordantjäl, Ramsele 1662
Erik Ingelsson Gammel-gammelfar-/morfar Sel, Ramsele 1614 Krånge, Ramsele 1670
Karin Israelsdotter Gammel-gammelfar-/mormor Viken, Ramsele 1620 Nyland, Ramsele 1697
Markus Nilsson Dask Gammel-gammelfar-/morfar Boteå, Sverige 1620 Nyland, Ramsele 1698
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Elias Gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Per Eriksson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Ovanmo, Ramsele 1560 Nyland, Ramsele 1645
Ingel Eriksson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Sel, Ramsele 1580 Sel, Ramsele 1644
Sigrid Persdotter Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1585 1645
Israel Sjulsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Bölen, Ramsele 1624 Viken, Ramsele 1659-02-16
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Erik Persson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Ovanmo, Ramsele 1530 Ovanmo, Ramsele 1580
Erik Ingelsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Sel, Ramsele 1550
Sjul Eriksson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Flyn, Ramsele 1572 Bölen, Ramsele 1641
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Sigrid Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Per Vilkinsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Ovanmo, Ramsele 1500 Ovanmo, Ramsele 1548
Ingel Persson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Sel, Ramsele 1520 Sel, Ramsele
Erik Persson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Flyn, Ramsele 1550 Flyn, Ramsele 1603
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Per Karlsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Sel, Ramsele 1490
Per Sigbjörnsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Flyn, Ramsele 1520 Flyn, Ramsele 1570
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Karl Eriksson Gammel-gammel-farbror eller morbror Krånge, Ramsele 1640 Krånge, Ramsele 1679
Avlägsna kusiner
Elias Karlsson Fyrmänning (brylling) Orrnäs, Fjällsjö 1727-10-22 Ormsjö, Åsele 1808-04-26
Andra anhöriga
Anna Karlsdotter Far-/morförälders kusin 1674 1762
Karl Mårtensson Mård Förälders tremänning Bölen, Fjällsjö 1703-03-03 1742-09-01
Elisabeth Eliasdotter Fyrmännings dotter 1759 Ormsjö, Dorotea, Västerbotten 1846-09-18
Lars Jönsson Vikström Fyrmännings barnbarn Rotnäset, Tåsjö, Jämtland 1799-03-30 Granön, Tåsjö, Jämtland 1878-04-05