Lennart Erikssons anor

Aelia Gallia Placidia av Rom

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Flavius den store Theodosius, Kejsare av Rom 347-01-11 Galla, prinsessa av Rom

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 392 Mediolanum
Död 450-11-27 Rom

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Flavius III Constantius, Kejsare av det Västromerska riket Partner eller man Naissus 421-09-02
Barn
Flavius Placidius Valentinianus III, Kejsare av Rom Son Ravenna 419-07-02 Rom 455-03-16
Föräldrar
Galla, prinsessa av Rom Mor Rom Rom 394
Flavius den store Theodosius, Kejsare av Rom Far Cauca 347-01-11 Milano 395-01-17
Barnbarn
Eudocia av Rom Barnbarn Rom 439
Barnbarns barn
Hilderic av Vandalerna Barnbarns barn Kartago 480 Kartago 533
Barnbarns barnbarn
Hildis av Vandalerna Barnbarns barnbarn Kartago 520 Jylland, Danmark, Danmark 572
Barnbarns barnbarns barn
Hildis Valdarsdotter Barnbarns barnbarns barn Jylland, Danmark 560 Wessex, England 592
Barnbarns barnbarns barnbarn
Moalda Kinriksdotter Barnbarns barnbarns barnbarn Jylland, Danmark 594 Jylland, Danmark 612
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Ivar Vidfamne Barnbarns barnbarns barnbarns barn Roskilde 612 Karelen 700
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Eystein Glumra Ivarsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Maer, Nord-Tröndelag, Norge
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Ragnvald Eysteinsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 892
Far-/morföräldrar
Flavius Theodosius Farfar/morfar 325 Kartago 375
Thermantia Flavius Coca Farmor/mormor Coca, Segovien 325 Cauca 386
Gammelfar-/morföräldrar
Okänd 10 Gammelfar-/mormor
Licianus av Rom Gammelfar-/morfar 300 Turin, Italien 364
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Valerius Licianus Gammel-gammelfar-/morfar 267 324
Constantia av Rom Gammel-gammelfar-/mormor Eboracum 281
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Aurelius Valerius Constantius Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Rom 242 Eboracum, Yorkshire, England 306-07-23
Helene de la Crox Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Drepanum, Mindre Asien 248 Konstantinopel 328
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Flavius Eutropius Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Rom 200 270
Claudia Crispina Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Rom 203 Turin, Italien 253
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Commodus Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Lanuvium, Italien 161-08-31 Italien 192-12-31
Bruttia Crispina Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 164 191
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 11 Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Gaius Bruttius Praesens Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 119 180
Marcus Aurelius Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Rom 121-04-26 Wien, Österrike, Österrike 179-03-17
Annia Galeria Faustina Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 125 Halala, Kappadokien 175
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Annia Aurelia Galeria Lucilla Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 148-03-07 182
Andra anhöriga
Aurelia Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin