Lennart Erikssons anor

Olof II "Den Svarte" Gudrödsson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Gudröd IV Olofsson 1127 Finola Mac Lochlainn 1150

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Christina af Ross 1200 Magnhild Olofsdotter

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1174 Isle of Man
Död 1237-05-21

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Christina af Ross Partner eller fru Lövberg, Åsele 1200 Isle of Man 1230
Bröder och systrar
Reginald III Gudrödsson Bror 1165 1229
Barn
Magnhild Olofsdotter Dotter Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Föräldrar
Gudröd IV Olofsson Far Isle of Man 1127 1187-11-10
Finola Mac Lochlainn Mor Ulster, Irland, Irland 1150 Isle of Man 1180
Barnbarn
Hallsten Torleifsson Barnbarn Isle of Man 1272 1345
Barnbarns barn
Nils Hallstensson Barnbarns barn Norge 1300 Frösön 1350
Barnbarns barnbarn
Peder Nilsson Skanke Barnbarns barnbarn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Barnbarns barnbarns barn
Joen Pedersson Skanke Barnbarns barnbarns barn 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Barnbarns barnbarns barn 1360 1430
Barnbarns barnbarns barnbarn
Sigurd Jonsson Barnbarns barnbarns barnbarn Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Örjan Karlsson Skancke Barnbarns barnbarns barnbarn 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarn Hackås 1407 Marieby 1489
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Johan Sigurdsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Karl Örjansson Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1440 1488
Ingrid Jönsdotter Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barn Marieby 1455 Hackås 1535
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Margareta Johansdotter Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Örjan Karlsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1470 1530
Olof Jönsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Bjärme, Hackås 1475 Rödön 1540
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Karl Larsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Klocksåsen 1460 Klocksåsen 1538
Måns Olofsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Rödön 1500 Oviken 1564
Peder Örjansson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Hackås, Jämtland 1510 Hackås, Jämtland 1554
Far-/morföräldrar
Olof I Gudrödsson Farfar/morfar Isle of Man 1080 1153-06-29
Afreca of Galloway Farmor/mormor Galloway 1099 Isle of Man 1130
Gammelfar-/morföräldrar
Gudröd II Haraldsson Gammelfar-/morfar 1030 1095
Ragnhild Maria av Norge Gammelfar-/mormor Norge 1047 Isle of Man 1080
Fergus av Galloway Gammelfar-/morfar 1070 1161
Elisabet av England Gammelfar-/mormor 1083 1150
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Harald Grenske Gudrödsson Gammel-gammelfar-/morfar 960 1010
Harald III "Hårdråde" Sigurdsson Gammel-gammelfar-/morfar Norge 1015 Stamford Bridge, England 1066
Elisif (Elisabeth) av Kiev Gammel-gammelfar-/mormor Kiev, Ukraina 1032 Danmark 1070
Sybilla Corbet Gammel-gammelfar-/mormor Alcester, Worwick, England 1065 England 1125
Henrik I av England Gammel-gammelfar-/morfar Selby, Yorkshire, England 1068-09-01 Lyons la Foret, Normandie, Frankrike 1135-12-01
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd II Eiriksson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 930 999
Sigurd Syr Halvdansson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 960
Åsta Gudbrandsdotter Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 970 1020
Jaroslav I (Den Vise) av Kiev Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 978 1045
Ingegerd (Irina) Olofsdotter Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Husaby, Västergötland 1000 Kiev, Ukraina 1050-02-10
Vilhelm I Erövraren av Normandiet Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Falaise, Normandie, Frankrike 1028-07-09 Rouen, Normandie, Frankrike 1087-09-07
Matilda av Flandern Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lille, Frankrike 1031 Caen, Normandie, Frankrike 1083-11-02
Robert av Corbet Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Warwick, Alcester 1040
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Eirik "Blodyx" Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 895 954
Olof Skötkonung Eriksson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Husaby, Västergötland 980 Husaby, Västergötland 1022
Estrid av Mecklenburg Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 985 1032
Robert II den magnifike av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Normandie, Frankrike, Frankrike 1008 Nice, Bithynien, Turkiet 1035-06-22
Adelheid Capet av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1009 Messines 1079-01-08
Herleva av Falaise Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Falaise, Normandie, Frankrike 1012 Conteville, Frankrike 1101
Baldvin V av Flandern Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Arras 1012-08-19 Lille, Frankrike 1067-09-01
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ogive av Luxemburg Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Rickard II den gode av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1026-08-28
Harald "Hårfager" Halvdansson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 858 940
Erik (Segersäll) Björnsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Uppsala 930 Husaby, Västergötland 994
Sigrid (Storråda) Tostesdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Västergötland 950 Jylland, Danmark 1013
Robert II den fromme av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 0972-03-27 1031-07-20
Baldvin IV av Flandern Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 980 1035-05-30
Judith av Bretagne Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 982 1017
Constance av Arles Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 986 1034-07-25
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Halvdan "Den Svarte" Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 820 870
Rickard I the Fearless av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 933 966
Gunnor av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 936 1031
Rozala av Italien Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 937 1003
Hugo Capet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Paris, Frankrike 940 0996-10-24
Adelheid av Akvitanien Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 945 1004
Syskonbarn
Gudröd "Don" Reginaldsson Syskons son 1186 1237
Syskons barnbarn
Harald II Gudrödsson Syskons barnbarn 1210 1287
Syskons barnbarns barn
Torleif Haraldsson Syskons barnbarns barn 1228 1290
Syskons barnbarns barnbarn
Hallsten Torleifsson Syskons barnbarns barnbarn Isle of Man 1272 1345
Syskons barnbarns barnbarns barn
Nils Hallstensson Syskons barnbarns barnbarns barn Norge 1300 Frösön 1350
Syskons barnbarns barnbarns barnbarn
Peder Nilsson Skanke Syskons barnbarns barnbarns barnbarn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Olof den Helige Haraldsson Gammel-gammel-farbror eller morbror 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Matilda av England Gammel-gammel-faster eller moster 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Matilda av Normandiet Gammel-gammel-faster eller moster 1103
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Olof den Helige Haraldsson Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Astrid Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster
Emund den gamle Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 1000 1060
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Alice av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1002 1038
Henrik I av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 1008-05-04 1060-08-04
Avlägsna kusiner
Constance de Penthièvre Fyrmänning (brylling) 1161 1201
Henrik III av England Fyrmänning (brylling) Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Andra anhöriga
Ulfhild av Norge Gammelgammelfar-/morförälders sexmänning 1020 1070-05-24
Ulfhild av Norge Far-/morförälders kusin 1020 1070-05-24
Ulfhild av Norge Gammelfar-/morförälders kusin 1020 1070-05-24
Vilhelm I av Burgund Gammelfar-/morförälders sexmänning 1020 1087-11-12
Filip I av Frankrike Gammelfar-/morförälders sexmänning 1052 Melun 1108-07-29
Ludvig VI den tjocke av Frankrike Gammelgammelfar-/morförälders tremänning Paris 1081-12-01 Paris 1137-08-01
Berthe I de Cournouaille Far-/morförälders kusin 1119 1157
Ludvig VII den unge av Frankrike Gammelfar-/morförälders fyrmänning Paris, Frankrike 1120 Paris, Frankrike 1180
Henrik II av England Far-/morförälders kusin Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Conan IV Penthièvre Förälders tremänning 1138 1171
Filip II av Frankrike Far-/morförälders femmänning 1165-08-21 1223-07-14
Johan Plantagenet Förälders tremänning Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Ludvig VIII Lejonet av Frankrike Förälders sexmänning 1187-09-05 1226-11-08
Alix I de Thouars Fyrmännings dotter 1200 1221
Jean I de Dreux Fyrmännings barnbarn 1217 1286
Edvard I Plantagenet Fyrmännings son Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Beatrix Plantagenet Fyrmännings dotter Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Arthur II av Dreux Fyrmännings barnbarn 1262 1312
Edward II Plantagenet Fyrmännings barnbarn Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21