Lennart Erikssons anor

Jean Pira

Persondiagram

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1593 Liège, Belgien
Invandring 1626-05-13 Till Sverige
Död 1679-07-14 Österbybruk, Film

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Priseth Pira Douhan Partner eller fru Liege, Liege, Belgien 1607 Skäfthammar, Uppsala, Sverige 1691
Barn
Regau Pira Pierard Son 1620 Film, Uppsala län, Sverige 1683
Johan Birat Pirá Son Kvistbro, Orebro, Sweden 1620 Godegård, Östergötland 11 maj 1690
Nicolas Pira Son Film, Uppsala, Sweden 1625 Österbybruk, Uppsala, Sweden 1694
Rikard Pira Son 1625 Film, Uppsala, Sweden 1706
Katarina Pira Dotter 1628 Gysinge bruk, Österfärnebo församling (Gästrikland 7 May 1741
Barnbarn
Erik Birath Barnbarn 1645 eller 55 Finnerödja, Skaraborg, Sweden 1698
Erich Birath Barnbarn 1655 Stora Välevattnet, Finneröjda, Skaraborgs län 1698
Styvsöner och -döttrar
Anna Birath Svärdotter 1623 Godegård (E) 1697-03-21

Anteckningar

Skrev kontrakt som plåtsmedsmästare för sig och två drängar i
Liege 1626 13/5. Verksam i Finspång, Risinge sn 1629-1630,
hushållet bestod då av 4 personer. 1634 var han smed vid Leufsta
bruk och 1643 vid Åkerby bruk. 1649 var han hammarsmed vid Storbo
eller Rockhammar, Fellingsbro sn. På sommaren 1649 lämnade Johan
Pira med söner, drängar och hustrur- tillsammans 14 personer- sitt
arbete i Fellingsbro och flyttade utan avskedspass till Västlands
bruk där han fick arbete, detta föranledde en tvist mellan
bruksförvaltarna i Bergskollegium 1649 27/8 men de förliktes.
Verksam vid Strömsbergs bruk, Tolfta sn 1650-1651

Källa : Smedskivan
Född omkring 1593 i Belgien.
Död 1679-07-01 i Uppsala län.
Johan Pira/Birath. Född före 1600 i Belgien. Död 1679-07-14 på Österby bruk, Film sn (C). 13/5 1626 skrev Jean Pira kontrakt som plåtsmedsmästare för sig och två drängar i Liege. (Leufstaarkivet K42/50 i Riksarkivet) 1629-30 var han verksam i Finspång. Hushållet bestod då av 4 personer (1629 Finspång register, 1630 mtl). 1634 arbetade han i Leufsta (mtl), 1643 i Åkerby (mtl) och -1649 som hammarsmed bl. a. vid Storbo eller Rockhammar, Fellingsbro socken, Västmanland. 1649 vid Västlands bruk, Västland socken, Uppland. "27/8 1649 framträder inför Bergskollegium bruksförvaltaren Jacob Lohw (skall vara Lod eller Loo) vid Storbro/Rockhammar i Fellingsbro socken, som till detta instämt Wellam Vervier vid Västlands bruk jämte hammarsmeden Johan Pijra och dennes son Johan, för att de senare rymt från Lods bruk och utan avskedspass mottagits av Vervier vid Västland. Lod framhåller bl. a. att gamble Johan Pijra med söner, drängar, hustrur och barn - inalles 14 personer - mitt i sommaren lämnat sitt arbete vid hammaren./.../ Vervier urskuldar sig bl. a. med att Johan Pijra tidigare arbetat för Hindrich Lemmens. Uppgiften kan avse Åkerby, men Hindrich Lemmens var tidigare även delägare i bruket av Västland. En Johan vid Västland 1644-50 kan då eventuellt vara Pijra eller dennes son./.../ Bruksförvaltarna förliktes och gamble Johan undgick på så sätt straff." (Bertil Kjelldorff). 1650-51 var han verksam vid Strömsbergs bruk, Tolfta socken, Uppland. En Johan Pijra med hustru redovisas där, uppgiften bör avse gamle Johan (Bertil Kjelldorff) (hammartingsprotokoll?) 1654-55 var Johan troligtvis kolbärare i Åkerby. "Johan Bijraatt, goujar". Hushållet bestod av 2 personer (Åkerby mtl). Goujar betyder egentligen kolgosse men kan här tänkas ha använts som beteckning även på den äldre kolbäraren. 1660 bruksvaktare därstädes (Åkerby roteringslängd)
Gifte och barn

Gift.

.

Johan Birath. Född Ca 1620 Enl Dödsboken i Kvistbro (T).
Begravd 1690-05-11 i Godegård (E).
Birath(Bijraattt)(Pirá) f 1620 i Belgien, Vigdes 1643 d.Godegårds socken, Östergötlands län. Han var från 1640-talets slut hammarsmed i Rockhammar, Fellingsbro sn, Västmanlands län. Han flyttade sommaren 1649 till Västlands bruk i Västmanland utan att ha fått tillåtelse av sin arbetsgivare Jakob Loo att lämna sin tjänst, varför Johan och hans nye arbetsgivare Willem Vervier drogs inför rätta, dock utan att någon dom avkunnades. Vid detta tillfälle framkom att Johan Biraths hushåll var på 14 personer. 1651 var han hammarsmed vid Åmnekvarns hammare i Hammar sn; 1658-75 var han mästerräckare, och sedan hammarsmed vid Långtorps hammare i Lerbäcks sn. 1687 bodde han i Godegård. Vid bergstinget i Hällestad i Östergötlands bergslag beslutades detta år att "En gammal hammarsmed Johan Byrhatt, förlamad och mycket fattig..., tilldelas 3 Dr Kmt ur ämbetslådan."
Jean Pira,
född 1600 ca, död (begravd 1679-07-14) i Österby bruk, Film. Hammarsmedsmästare. (KL).

Skrev kontrakt som plåtsmedsmästare för sig och två drängar i
Liege 1626 13/5. Verksam i Finspång, Risinge sn 1629-1630,
hushållet bestod då av 4 personer. 1634 var han smed vid Leufsta
bruk och 1643 vid Åkerby bruk. 1649 var han hammarsmed vid Storbo
eller Rockhammar, Fellingsbro sn. På sommaren 1649 lämnade Johan
Pira med söner, drängar och hustrur- tillsammans 14 personer- sitt
arbete i Fellingsbro och flyttade utan avskedspass till Västlands
bruk där han fick arbete, detta föranledde en tvist mellan
bruksförvaltarna i Bergskollegium 1649 27/8 men de förliktes.
Verksam vid Strömsbergs bruk, Tolfta sn 1650-1651.

Barn:
Johan Birath, född 1620, död 1690-05-11
Regau Pira, född 1620 ca
Nicolas (Klas) Pira, född 1625 ca, död 1691
Katarina Pira, född 1628 ca

Källor

Beskrivning
Ancestry Family Trees