Lennart Erikssons anor

Sigurd Sigurdsson

Persondiagram

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1500 Hovdsjö, Revsund