Lennart Erikssons anor

Sigurd Kies

Persondiagram

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1460