Lennart Erikssons anor

Svein Laurensen

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Laurens Laurensen 1370 Margareta Pedersdotter Roos af Ervalla

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Laurens Svensson

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1410 Hackås
Död 1470 Näs efter

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Barn
Laurens Svensson Son Kloxåsen, Näs 1430 Kloxåsen, Näs 1516
Föräldrar
Margareta Pedersdotter Roos af Ervalla Mor
Laurens Laurensen Far 1370
Barnbarn
Karl Laurensson Barnbarn Kloxåsen, Näs 1460 Kloxåsen, Näs 1538
Laurens Laurensson Barnbarn 1464 1530
Barnbarns barn
Erik Laurensson Barnbarns barn 1490 1538
Barnbarns barnbarn
Siord Eriksson i Ryss Barnbarns barnbarn Revsund 1540 1610
Barnbarns barnbarns barn
Sven Sjulsson Barnbarns barnbarns barn Hovdsjö, Revsund 1570
Barnbarns barnbarns barnbarn
Olof Svensson Barnbarns barnbarns barnbarn Hovdsjö, Revsund 1600 1669-10-13
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Jöns Olofsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Hovdsjö, Revsund 1628 1704-03-22
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Olof Jonsson Dunderhake Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Hovdsjö, Revsund 1669 Fyrås, Hammerdal 1739
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Jon Olofsson Dunderhake Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Fyrås, Hammerdal 1691-07-10 Sikås, Hammerdal 1761-07-13
Far-/morföräldrar
Peder Ulfsson Roos af Ervalla Farfar/morfar Ervalla 1375 Sörum, Skedsmo 1442-05-08
Gjertrud Sigurdsdatter Bolt till Tomb Farmor/mormor 1378 1438
Gammelfar-/morföräldrar
Sigurd Berdorson Bolt Gammelfar-/morfar 1350 1411
Margareta Pedersdotter Bonde Gammelfar-/mormor 1352 1415
Gjertrud Amundsdotter Hatt till Eidsholm Gammelfar-/mormor 1355 1422
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Borghild Amundsdatter Stumpe Gammel-gammelfar-/mormor 1363
Ingeborg Magnusdotter (Malstaätten) Gammel-gammelfar-/mormor
Berdor Kolbeinsson Bolt Gammel-gammelfar-/morfar 1300 1370
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Birgitta Knutsdotter Lejonbalk Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ingeborg Ulfsdotter Ulv Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ulv Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Ulf Karlsson Ulv Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1247 1281
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ulv Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Karl Karlsson Ulv Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1221 1261