Lennart Erikssons anor

Susan Thornton Glassell

Persondiagram

Ytterligare namn

Ytterligare namn Namn
Annat namn Patton

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Andrew Jr. Glassell 1793-05-15 Susanna Thornton 1804-07-06

Partners

Partner Födelsedatum Barn
George Smith Sr. Patton 1833-07-26 George Smith Jr. Patton

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1835-09-02 Orange, Virginia, USA
Död 1883-11-16 Los Angeles, Californien, USA 3

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
George Smith Sr. Patton Partner eller man Spotsylvania Co., Virginia 1833-07-26 Winchester, VA, in battle during the Civil War (killed at the Battle of Opequon, also known as the Third Battle of Winchester) 1864-09-25
Barn
George Smith Jr. Patton Son 1856 1927
Föräldrar
Andrew Jr. Glassell Far Rapidan, Orange Co. 1793-05-15 Los Angeles, Californien 1873
Susanna Thornton Mor Virginia 1804-07-06 Virginia 1836-10-18
Barnbarn
George Smith III Patton Barnbarn San Gabriel Los Angeles County California 1885 Heidelberg Baden-Württemberg 1945
Far-/morföräldrar
William Thornton Farfar/morfar 1779 1840
Eleanor Thompson Farmor/mormor Virginia, USA 1782 1860
Gammelfar-/morföräldrar
William Thornton Gammelfar-/morfar Spotsylvania Co., Virginia 1742-11-22 Rappahannock Co., Virginia 1818-05-22
Martha Stuart Gammelfar-/mormor 1754-10-10 1812
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
John Stewart Stuart Gammel-gammelfar-/morfar King Geo Co. 1728-05-10 King Geo Co. 1787-10-31
Frances Stuart Alexander Gammel-gammelfar-/mormor Virginia, USA 1728-10-03
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Philip Alexander Gammel-gammel-gammelfar-/morfar St. Paul's Parish, Stafford County, Virginia, USA 1704-07-22 King Geo Co., Virginia, USA 1753-07-19
Sarah Hooe Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Virginia, USA 1708 King Geo Co. 1758-08-20
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Sarah Clifton Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Stafford, Virginia, USA 1661 St. Paul's Parish, Stafford County, Virginia, USA 1749-03-14
Philip Alexander Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Stafford, Virginia, USA 1664 Stafford, Virginia, USA 1706
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Robert Alexander Sr. of Virginia Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Virginia, USA 1633 St. Paul Parish, Stafford, Virginia 1704
Priscilla Frances Ashton Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Virginia, USA 1665 Virginia, USA 1707
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Frances FitzHugh Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
John Alexander of Virginia Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Stirlingshire, Oxford, England 1628 Stafford, Virginia, USA 1677-10-25