Lennart Erikssons anor

Margaret "Eliszabeth" Graham

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Robert of Gartmore Graham 1550 Elizabeth Agnes Graham

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1570 Erskine, Renfrewshire

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Robert of Gartmore Graham Partner eller man Gartmore 1550 Skottland 1573-02-20
Barn
Elizabeth Agnes Graham Dotter Skottland, Skottland 1605 Stafford, Virginia, USA, Virginia, USA 1672
Barnbarn
John Alexander of Virginia Barnbarn Stirlingshire, Oxford, England 1628 Stafford, Virginia, USA 1677-10-25
Barnbarns barn
Robert Alexander Sr. of Virginia Barnbarns barn Virginia, USA 1633 St. Paul Parish, Stafford, Virginia 1704
Barnbarns barnbarn
Philip Alexander Barnbarns barnbarn Stafford, Virginia, USA 1664 Stafford, Virginia, USA 1706
Barnbarns barnbarns barn
Philip Alexander Barnbarns barnbarns barn St. Paul's Parish, Stafford County, Virginia, USA 1704-07-22 King Geo Co., Virginia, USA 1753-07-19
Barnbarns barnbarns barnbarn
Frances Stuart Alexander Barnbarns barnbarns barnbarn Virginia, USA 1728-10-03
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Martha Stuart Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1754-10-10 1812
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
William Thornton Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1779 1840
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Susanna Thornton Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Virginia 1804-07-06 Virginia 1836-10-18