Lennart Erikssons anor

Janet Keith

Persondiagram

Ytterligare namn

Ytterligare namn Namn
Annat namn Graham

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
William Keith 1450 Elizabeth Gordon 1462

Partners

Partner Födelsedatum Barn
William Graham 1492 Robert of Gartmore Graham

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1494 Dunottar, Kincardineshire
Död 1547-08-25 Montrose, Angus, Skottland 3

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
William Graham Partner eller man Montrose, Angus 1492 Kincardine Castle, Blackford, Perthshire 1571-05-24
Barn
Robert of Gartmore Graham Son Gartmore 1550 Skottland 1573-02-20
Föräldrar
William Keith Far Dunottar, Kincardineshire 1450 Dunottar, Kincardineshire 1526
Elizabeth Gordon Mor Kirkcudbright, Dumfrieshire 1462 Skottland 1525-04-22
Barnbarn
Elizabeth Agnes Graham Barnbarn Skottland, Skottland 1605 Stafford, Virginia, USA, Virginia, USA 1672
Barnbarns barn
John Alexander of Virginia Barnbarns barn Stirlingshire, Oxford, England 1628 Stafford, Virginia, USA 1677-10-25
Barnbarns barnbarn
Robert Alexander Sr. of Virginia Barnbarns barnbarn Virginia, USA 1633 St. Paul Parish, Stafford, Virginia 1704
Barnbarns barnbarns barn
Philip Alexander Barnbarns barnbarns barn Stafford, Virginia, USA 1664 Stafford, Virginia, USA 1706
Barnbarns barnbarns barnbarn
Philip Alexander Barnbarns barnbarns barnbarn St. Paul's Parish, Stafford County, Virginia, USA 1704-07-22 King Geo Co., Virginia, USA 1753-07-19
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Frances Stuart Alexander Barnbarns barnbarns barnbarns barn Virginia, USA 1728-10-03
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Martha Stuart Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) 1754-10-10 1812
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
William Thornton Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1779 1840
Far-/morföräldrar
William Keith Farfar/morfar Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire 1482-12-10
Margaret Erskine Farmor/mormor Selkirkshire, Skottland 1430 Skottland
Gammelfar-/morföräldrar
William Keith Gammelfar-/morfar Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire 1389 Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire 1444
Marjorie Fraser of Lovat Gammelfar-/mormor Hamilton, Lanarkshire 1400 Skottland 1442-08-01
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Alexander Fraser of Lovat Gammel-gammelfar-/morfar Lovat Castle, Kilmorack, Invernessshire 1374 Skottland 1416
Elisabeth Fraser Gammel-gammelfar-/mormor Aird Lovat, Invernessshire 1376 Lovat, Beauly, Invernessshire 1414
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Hugh Fraser of Lovat Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Lovat, Inverness-shire 1350 Lovat, Inverness-shire 1410
Isabell Fraser Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Leuchars, Fifeshire 1354 Skottland 1371
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Alexander Fraser Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Skottland 1318 Skottland 1361
Margaret Fraser of Bothwell Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Skottland 1328 Skottland
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Magnus av Orkney Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Orkneyöarna 1270 Skottland 1321
Margaret Jonsdatter av Orkney Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Orkneyöarna 1290 1387
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
NN Magnusdatter av Norge Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Norge Orkneyöarna, Skottland
John II av Orkney Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Orkneyöarna 1260 Orkneyöarna 1310