Lennart Erikssons anor

William Keith

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
William Keith 1389 Marjorie Fraser of Lovat 1400

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Margaret Erskine 1430 William Keith

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire
Död 1482-12-10 Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Margaret Erskine Partner eller fru Selkirkshire, Skottland 1430 Skottland
Barn
William Keith Son Dunottar, Kincardineshire 1450 Dunottar, Kincardineshire 1526
Föräldrar
William Keith Far Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire 1389 Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire 1444
Marjorie Fraser of Lovat Mor Hamilton, Lanarkshire 1400 Skottland 1442-08-01
Barnbarn
Janet Keith Barnbarn Dunottar, Kincardineshire 1494 Montrose, Angus, Skottland 1547-08-25
Barnbarns barn
Robert of Gartmore Graham Barnbarns barn Gartmore 1550 Skottland 1573-02-20
Barnbarns barnbarn
Elizabeth Agnes Graham Barnbarns barnbarn Skottland, Skottland 1605 Stafford, Virginia, USA, Virginia, USA 1672
Barnbarns barnbarns barn
John Alexander of Virginia Barnbarns barnbarns barn Stirlingshire, Oxford, England 1628 Stafford, Virginia, USA 1677-10-25
Barnbarns barnbarns barnbarn
Robert Alexander Sr. of Virginia Barnbarns barnbarns barnbarn Virginia, USA 1633 St. Paul Parish, Stafford, Virginia 1704
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Philip Alexander Barnbarns barnbarns barnbarns barn Stafford, Virginia, USA 1664 Stafford, Virginia, USA 1706
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Philip Alexander Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn St. Paul's Parish, Stafford County, Virginia, USA 1704-07-22 King Geo Co., Virginia, USA 1753-07-19
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Frances Stuart Alexander Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Virginia, USA 1728-10-03
Far-/morföräldrar
Alexander Fraser of Lovat Farfar/morfar Lovat Castle, Kilmorack, Invernessshire 1374 Skottland 1416
Elisabeth Fraser Farmor/mormor Aird Lovat, Invernessshire 1376 Lovat, Beauly, Invernessshire 1414
Gammelfar-/morföräldrar
Hugh Fraser of Lovat Gammelfar-/morfar Lovat, Inverness-shire 1350 Lovat, Inverness-shire 1410
Isabell Fraser Gammelfar-/mormor Leuchars, Fifeshire 1354 Skottland 1371
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Alexander Fraser Gammel-gammelfar-/morfar Skottland 1318 Skottland 1361
Margaret Fraser of Bothwell Gammel-gammelfar-/mormor Skottland 1328 Skottland
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Magnus av Orkney Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Orkneyöarna 1270 Skottland 1321
Margaret Jonsdatter av Orkney Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Orkneyöarna 1290 1387
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
NN Magnusdatter av Norge Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Norge Orkneyöarna, Skottland
John II av Orkney Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Orkneyöarna 1260 Orkneyöarna 1310
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Magnus VI Håkonsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Tønsberg, Vestfold, Norge 1238-05-01 Bergen, Hordaland, Norge 1280-05-09
Ingeborg Eriksdotter av Danmark Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Köpenhamn 1244 Oslo, Norge 1287-03-26
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Erik IV Valdemarsen "Plovpenning" av Danmark Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Vordingborg, Danmark 1216 Schlesvig, Danmark 1250-08-10
Jutta av Sachsen Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Aschersleben, Brandenburg, Tyskland 1216 Magdeburg, Tyskland 1261-02-02
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Håkon V Magnusson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Tønsberg, Vestfold, Norge 1270-04-10 Tunsberghus, Tønsberg, Vestfold, Norge 1319-05-08
Andra anhöriga
Agnes Håkonsdotter Gammelfar-/morförälders sexmänning Gloppen 1292 Sørum, Gjerdrum, Akershus, Norge 1319-08-05
Jon Havtoresson Rose Gammelgammelfar-/morförälders tremänning Island 1312 Sørum, Akershus, Norge 1390
Cecilia Jonsdatter Rose til Sudrheim Gammelfar-/morförälders fyrmänning 1336 1411
Ulf Jonsson Roos af Ervalla Gammelfar-/morförälders fyrmänning 1369 1415
Åsa Ulfsdotter Roos af Ervalla Far-/morförälders femmänning Sverige 1370 Onsøy, Fredrikstad, Östfold, Norge 1433-08-04
Birgitte Cecilia Olufsdatter Gyldenhorn Förälders sexmänning 1380 Östby, Skjeberg, Norge 1433-08-04