Lennart Erikssons anor

Alexander Fraser of Lovat

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Hugh Fraser of Lovat 1350 Isabell Fraser 1354

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Elisabeth Fraser 1376 Marjorie Fraser of Lovat

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1374 Lovat Castle, Kilmorack, Invernessshire
Död 1416 Skottland

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Elisabeth Fraser Partner eller fru Aird Lovat, Invernessshire 1376 Lovat, Beauly, Invernessshire 1414
Barn
Marjorie Fraser of Lovat Dotter Hamilton, Lanarkshire 1400 Skottland 1442-08-01
Föräldrar
Hugh Fraser of Lovat Far Lovat, Inverness-shire 1350 Lovat, Inverness-shire 1410
Isabell Fraser Mor Leuchars, Fifeshire 1354 Skottland 1371
Barnbarn
William Keith Barnbarn Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire 1482-12-10
Barnbarns barn
William Keith Barnbarns barn Dunottar, Kincardineshire 1450 Dunottar, Kincardineshire 1526
Barnbarns barnbarn
Janet Keith Barnbarns barnbarn Dunottar, Kincardineshire 1494 Montrose, Angus, Skottland 1547-08-25
Barnbarns barnbarns barn
Robert of Gartmore Graham Barnbarns barnbarns barn Gartmore 1550 Skottland 1573-02-20
Barnbarns barnbarns barnbarn
Elizabeth Agnes Graham Barnbarns barnbarns barnbarn Skottland, Skottland 1605 Stafford, Virginia, USA, Virginia, USA 1672
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
John Alexander of Virginia Barnbarns barnbarns barnbarns barn Stirlingshire, Oxford, England 1628 Stafford, Virginia, USA 1677-10-25
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Robert Alexander Sr. of Virginia Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Virginia, USA 1633 St. Paul Parish, Stafford, Virginia 1704
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Philip Alexander Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Stafford, Virginia, USA 1664 Stafford, Virginia, USA 1706
Far-/morföräldrar
Alexander Fraser Farfar/morfar Skottland 1318 Skottland 1361
Margaret Fraser of Bothwell Farmor/mormor Skottland 1328 Skottland
Gammelfar-/morföräldrar
Magnus av Orkney Gammelfar-/morfar Orkneyöarna 1270 Skottland 1321
Margaret Jonsdatter av Orkney Gammelfar-/mormor Orkneyöarna 1290 1387
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
NN Magnusdatter av Norge Gammel-gammelfar-/mormor Norge Orkneyöarna, Skottland
John II av Orkney Gammel-gammelfar-/morfar Orkneyöarna 1260 Orkneyöarna 1310
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Magnus VI Håkonsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Tønsberg, Vestfold, Norge 1238-05-01 Bergen, Hordaland, Norge 1280-05-09
Ingeborg Eriksdotter av Danmark Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Köpenhamn 1244 Oslo, Norge 1287-03-26
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Erik IV Valdemarsen "Plovpenning" av Danmark Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Vordingborg, Danmark 1216 Schlesvig, Danmark 1250-08-10
Jutta av Sachsen Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Aschersleben, Brandenburg, Tyskland 1216 Magdeburg, Tyskland 1261-02-02
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Valdemar II Sejr Valdemarsson av Danmark Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Ribe, Jylland, Danmark 1170-06-28 Vordingborg, Själland, Danmark 1241-03-28
Berengaria av Portugal Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1194 Ringsted, Själland, Danmark 1221-03-27
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Sancho I o Povoador av Portugal Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Coimbra, Portugal 1154-11-11 Coimbra, Portugal 1212-03-26
Dulcía de Aragón Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1160 Coimbra, Portugal 1198-09-01
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Håkon V Magnusson Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror Tønsberg, Vestfold, Norge 1270-04-10 Tunsberghus, Tønsberg, Vestfold, Norge 1319-05-08
Avlägsna kusiner
Åsa Ulfsdotter Roos af Ervalla Femmänning (pyssling) Sverige 1370 Onsøy, Fredrikstad, Östfold, Norge 1433-08-04
Andra anhöriga
Agnes Håkonsdotter Gammelfar-/morförälders kusin Gloppen 1292 Sørum, Gjerdrum, Akershus, Norge 1319-08-05
Jon Havtoresson Rose Far-/morförälders tremänning Island 1312 Sørum, Akershus, Norge 1390
Cecilia Jonsdatter Rose til Sudrheim Förälders fyrmänning 1336 1411
Ulf Jonsson Roos af Ervalla Förälders fyrmänning 1369 1415
Birgitte Cecilia Olufsdatter Gyldenhorn Fyrmännings dotter 1380 Östby, Skjeberg, Norge 1433-08-04