Lennart Erikssons anor

Hugh Fraser of Lovat

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Alexander Fraser 1318 Margaret Fraser of Bothwell 1328

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Isabell Fraser 1354 Alexander Fraser of Lovat

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1350 Lovat, Inverness-shire
Död 1410 Lovat, Inverness-shire

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Isabell Fraser Partner eller fru Leuchars, Fifeshire 1354 Skottland 1371
Barn
Alexander Fraser of Lovat Son Lovat Castle, Kilmorack, Invernessshire 1374 Skottland 1416
Föräldrar
Alexander Fraser Far Skottland 1318 Skottland 1361
Margaret Fraser of Bothwell Mor Skottland 1328 Skottland
Barnbarn
Marjorie Fraser of Lovat Barnbarn Hamilton, Lanarkshire 1400 Skottland 1442-08-01
Barnbarns barn
William Keith Barnbarns barn Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire 1482-12-10
Barnbarns barnbarn
William Keith Barnbarns barnbarn Dunottar, Kincardineshire 1450 Dunottar, Kincardineshire 1526
Barnbarns barnbarns barn
Janet Keith Barnbarns barnbarns barn Dunottar, Kincardineshire 1494 Montrose, Angus, Skottland 1547-08-25
Barnbarns barnbarns barnbarn
Robert of Gartmore Graham Barnbarns barnbarns barnbarn Gartmore 1550 Skottland 1573-02-20
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Elizabeth Agnes Graham Barnbarns barnbarns barnbarns barn Skottland, Skottland 1605 Stafford, Virginia, USA, Virginia, USA 1672
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
John Alexander of Virginia Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Stirlingshire, Oxford, England 1628 Stafford, Virginia, USA 1677-10-25
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Robert Alexander Sr. of Virginia Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Virginia, USA 1633 St. Paul Parish, Stafford, Virginia 1704
Far-/morföräldrar
Magnus av Orkney Farfar/morfar Orkneyöarna 1270 Skottland 1321
Margaret Jonsdatter av Orkney Farmor/mormor Orkneyöarna 1290 1387
Gammelfar-/morföräldrar
NN Magnusdatter av Norge Gammelfar-/mormor Norge Orkneyöarna, Skottland
John II av Orkney Gammelfar-/morfar Orkneyöarna 1260 Orkneyöarna 1310
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Magnus VI Håkonsson Gammel-gammelfar-/morfar Tønsberg, Vestfold, Norge 1238-05-01 Bergen, Hordaland, Norge 1280-05-09
Ingeborg Eriksdotter av Danmark Gammel-gammelfar-/mormor Köpenhamn 1244 Oslo, Norge 1287-03-26
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Erik IV Valdemarsen "Plovpenning" av Danmark Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Vordingborg, Danmark 1216 Schlesvig, Danmark 1250-08-10
Jutta av Sachsen Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Aschersleben, Brandenburg, Tyskland 1216 Magdeburg, Tyskland 1261-02-02
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Valdemar II Sejr Valdemarsson av Danmark Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Ribe, Jylland, Danmark 1170-06-28 Vordingborg, Själland, Danmark 1241-03-28
Berengaria av Portugal Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1194 Ringsted, Själland, Danmark 1221-03-27
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Sancho I o Povoador av Portugal Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Coimbra, Portugal 1154-11-11 Coimbra, Portugal 1212-03-26
Dulcía de Aragón Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1160 Coimbra, Portugal 1198-09-01
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Afonso I 'o Conquistador' Henriques av Portugal Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Guimaraes, Braga, Portugal 1110-07-25 Coimbra, Portugal 1185-12-06
Mafalda av Savojen Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Chambéry, Savoie, Rhone-Alpes, France 1121 Coimbra, Beira Litoral, Portugal 1158
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Håkon V Magnusson Gammel-gammel-farbror eller morbror Tønsberg, Vestfold, Norge 1270-04-10 Tunsberghus, Tønsberg, Vestfold, Norge 1319-05-08
Avlägsna kusiner
Cecilia Jonsdatter Rose til Sudrheim Fyrmänning (brylling) 1336 1411
Ulf Jonsson Roos af Ervalla Fyrmänning (brylling) 1369 1415
Andra anhöriga
Agnes Håkonsdotter Far-/morförälders kusin Gloppen 1292 Sørum, Gjerdrum, Akershus, Norge 1319-08-05
Jon Havtoresson Rose Förälders tremänning Island 1312 Sørum, Akershus, Norge 1390
Åsa Ulfsdotter Roos af Ervalla Fyrmännings dotter Sverige 1370 Onsøy, Fredrikstad, Östfold, Norge 1433-08-04
Birgitte Cecilia Olufsdatter Gyldenhorn Fyrmännings barnbarn (dotter) 1380 Östby, Skjeberg, Norge 1433-08-04