Lennart Erikssons anor

Ella Påwelsdotter

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Påwel Hindersson Tenhunen ABT 1575 Pål (Påvel) Pålsson Finne

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse ABT 1600 Viksjö, Stigsjö
Sysselsättning
Död Grundtjärn

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Påwel Hindersson Tenhunen Partner eller man Jorois, Savolax, Finland ABT 1575 Grundtjärn 2:1, Anundsjö (Y), Sweden ABT 1650
Barn
Pål (Påvel) Pålsson Finne Son Nordmalings församling, Västerbottens län ABT 1620 Grundtjärn ABT 1683
Barnbarn
Matts Pålsson Barnbarn Grundtjärn ABT 1665 Rudsjö ABT 1741
Barnbarns barn
Brita Mattsdotter Barnbarns barn Rudsjö nr.2, Fjällsjö, Z, Jämtland 27 DEC 1698 Lomsjö, Åsele (AC), Sweden ABT 1779
Barnbarns barnbarn
Anna Eriksdotter Barnbarns barnbarn Rudsjö 3 SEP 1721 Lomsjö ABT 1762
Barnbarns barnbarns barn
Segrid Adamsdotter Barnbarns barnbarns barn Lomsjö ABT 1756 Svanabyn 10 AUG 1835
Barnbarns barnbarns barnbarn
Karin Eriksdotter Barnbarns barnbarns barnbarn Lajksjö 1783 Avasjö 9 JUL 1838
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Mattias Persson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Avaträsk, Dorotea, Västerbotten, Sweden 1814-03-17 Avasjö, Åsele 1891-06-08
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Nils Petter MATSSON Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Avasjö, Åsele, Sweden 1836-03-14 Avasjö, Åsele, Sweden 1836-03-14
Lisa Kajsa Matsdotter Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Avasjö, Åsele (AC) 1 MAR 1837 Mårdsjö, Dorotea, Västerbotten, Sverige 1905-02-16
Nils Petter Mattson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Avasjön, Åsele (AC) 1839-10-20 Mårdsjö, Dorotea, Västerbotten, Sverige 1915-02-16
Mats Anders Matsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Avasjö, Åsele (AC) 17 JUN 1842 14 APR 1918
Mats Matsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Avasjö, Åsele (AC) 17 jun 1842 Sé, Vas, Hungary 14 APR 1918
Anna Märta Matsdotter Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Avasjö, Åsele (AC) 12 SEP 1844 Bergvattnet, Dorotea, Västerbotten, Sverige 19 juni 1920
Erik Matsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Avasjö, Åsele (AC) 8 APR 1847
Jonas Olof Matsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 24 OCT 1850 15 MAR 1937
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Ida Margreta Nilsdotter Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Mårdsjö, Dorotea (AC) 1874-01-11
Alma Lovisa Nilsdotter Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Mårdsjö, Dorotea (AC) 1875-06-04
Freja Elisabet Nilsdotter Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Mårdsjö, Dorotea (AC) 1878-02-23 Stensele, Västerbotten 1937-11-24
Mårten Matteus Nilsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Mårdsjön, Dorotea, Västerbotten, Sverige 1880-09-20

Anteckningar

{geni:about_me} *Ella *Påwelsdotter hette möjligen Påwels hustru. Sonsonen Hindric Pålsson i Myckegensjö hade, som vi tidigare sett, dottern Ella, född 1691, och sannolikt uppkallad efter sin farfars mor. *Ellas äldste son HindrikPålsson hade dottern Ella Hindriksdotter, troligen döpt efter sin farmor. Namnet Ella användes i Anundsjöområdet vid den här tiden uteslutande bland finnarna. Det är en utveckling av namnet Helena (Elena) och finns fortfarande iden finska almanackan, den 10 februrari.

Eskil Pålsson finne, som 1633 köpte Bölegården eller Västerböle på norra landet i Graninge i Långsele sn, hade en dotter Ella, som 1663 dömdes att inte få ärva en knekt, eftersom testamente och trolovning saknades.

Barnens namn talar för att *Ella var en Pålsdotter. Var det från den familjen i Graninge som Påwels hustru kom?

Hon var kanske syster till Eskil Pålsson? Ett förhållande som möjligheten kunde tala för att *Ella kom från Graninge, är att såväl Graninge som Grundtjärn hade särskilda kontakter med Russjö i Fjällsjö socken, tio mil nordväst omGraninge. Dit flyttade graningefinnar på 1620-talet och senare och två sonsöner till *Ella på 1680-talet.

Påwels änka nämns i ett tingsprotokoll från 1663: "Efftersom Joen Östensson i Sörflärke, icke hafr bekommit dhe 9. dr Kmtt. af Nils Joensson j Össby på Påwl Pålssons wägnar j Grundtiärn för dhen Rogtunna som Nils af honom fådt hafr, Uthan Påwl hafr Siälff måst till fierdings Karl bete Joen Östensson sine uthlagor betala; altså afsade Nämbden, at Nilss Joensson uthan drögzmål samma Rogtunna medh - 9. dlr K:Mtt. betahla skal: Men hwadh som Mehrbde Nils fordrar efter Påhlz Sahl: fadher, Uthsökia sådant lagligen dhet bästa han kan och gitter, dock wittnade Nilses granne Pehr Christophersson at Påwlz Modher hafr Nekatt sin Sahl: Man wara någott skylldig till Nils Joensson, effter som hennes son Påwl för honom tollkat hafwer."

Möjligen levde *Ella då. Sonen hade tolkat. Vid mitten av 1600-talet talade finnarna ännu finska och Påhl kunde tydligen även tillräcklig svenska.

Finnarna i Grundtjärn och Omsjö utgjorde under 1600-talet ett litet finsktalande samhälle för sig, på gränsen mellan socknarna och långt ifrån kyrkor och sockenting. Varje by hade sin släkt, båda från Savolax, men släktmedlemmarnaflyttade ofta mellan byarna och det var många giften såväl mellan som inom byarna. Det fanns samtidigt flera olika Anders Andersson och Pål Andersson. Det är ofta svårt att veta vem som är vem?
--------------------
Pål Henriksson Tenhunen
Ella

--------------------------------------------------------------------------------

Mormors farmors mormors farmors morfars farfar och farmor (7640)
Mormors farmors morfars morfars farfars farfar och farmor (7584)
Mormors farmors farfars mormors farmors morfars far och mor (14956)

(Uppgifter från Rune Edström, Lövånger; Näslund m. fl. Anundsjö släkter och gårdar)

Pål Henriksson Tenhunen
Nybyggare i Grundtjärn, Anundsjö
f. i Jorois, Finland

gift med
Ella (Pålsdotter??)
(far) Barn
Henrik, knekt.
Pål, f. 1620.
Kerstin, f. 1639, d. 16.8.1730 i Kubbe, Anundsjö.

--------------------------------------------------------------------------------
Den som först bröt mark i Grundtjärn var Påwel Hindersson. l juli 1623 hade han och en annan finne vid namn Olof Larsson fått rätt att anlägga torpställen på fjället mellan Anundsjö och Resele. 1635 finns Påwel i Hermansjö med Grels Stafuansson till granna. 1649 har PÅWEL Hindersson och Anders Andersson Finne bott så länge att de skattar för 4 seland vardera. Inför rätten detta år sträckte de befallningsmannen hand och "utlovade ännu 2 sel. opå sig taga och härefter göra Cronone skatt för 12 seland tillhopa"
Att Pål Henriksson var son till Hindrik Jonsson står inte hos Näslund m. fl. Uppgiften är förmodligen fel.


http://arktos.se/anor/14gottfr/ana07640.htm
{geni:occupation} Finne