Lennart Erikssons anor

Jon Andersson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Anders Nilsson 1705-01-20 Margareta Olofsdotter 1708

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Märta Nilsdotter 1753 Märta (Märet) Jonsdotter

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1736-11-29 Västerfannbyn, Anundsjö
Död 1794 Varpsjö, Åsele under brunnsgrävning

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Märta Nilsdotter Partner eller fru 1753 1839
Barn
Märta (Märet) Jonsdotter Dotter Norrmesunda, Anundsjö 1787-10-05 Granön, Tåsjö, Jämtland 1867-11-02
Föräldrar
Anders Nilsson Far Västerfannbyn, Anundsjö 1705-01-20 Anundsjö 1777-03-14
Margareta Olofsdotter Mor 1708 1788
Barnbarn
Lisa Johanna Larsdotter Barnbarn Harrsjöhöjden, Risbäck, Västernorrland 1818-10-13 Långsele 1890
Barnbarns barn
Anna Fredrika Andersdotter Barnbarns barn Storbäck, Risbäck, Västernorrland 1852-11-12 Månsberget, Västernorrland, Västernorrland, Sverige 1927-05-27
Barnbarns barnbarn
Erik Alexander Olofsson Barnbarns barnbarn Dorotea, Västernorrland, Sverige 1876-06-29 Dorotea, Västernorrland, Sverige 1907-12-14
Barnbarns barnbarns barn
Enar Nikolaus Olofsson Barnbarns barnbarns barn Dorotea, Västerbotten, Sverige 1905-09-10 Arvidsjaur, Västernorrland, Sverige 1980-08-03
Vera Elisabet Olofsson Barnbarns barnbarns barn Dorotea, Västernorrland, Sverige 1907-07-07 Kristinehamn 1996-01-28
Barnbarns barnbarns barnbarn
Tyra Wivi-Anne Eriksson Barnbarns barnbarns barnbarn Stensele, Västerbotten 1931-11-23
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Bo Lennart Eriksson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Kristinehamn, Värmland, Sverige 1956-04-02
Far-/morföräldrar
Ingeborg Salomonsdotter Farmor/mormor Västerfannbyn, Anundsjö Västerfannbyn, Anundsjö 1707-02-10
Nils Jonsson Farfar/morfar Norrmesunda, Anundsjö 1627 Västerfannbyn, Anundsjö 1718-07-13
Gammelfar-/morföräldrar
Anna Persdotter Gammelfar-/mormor Sörmesunda, Anundsjö 1599 Norrmesunda, Anundsjö
Jon Nilsson Gammelfar-/morfar Norrmesunda, Anundsjö 1600 Norrmesunda, Anundsjö 1675
Salomon Sjulsson Gammelfar-/morfar Yttersel, Anundsjö 1600 Cunnewitz, Lausitz, Tyskland 1656-07-01
Märit Nilsdotter Gammelfar-/mormor Anundsjö 1610 1658
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Sjul Olofsson Gammel-gammelfar-/morfar Yttersel, Anundsjö 1570 Livland 1603
Nils Jonsson Gammel-gammelfar-/morfar Norrmesunda, Anundsjö 1572 Norrmesunda, Anundsjö 1636
Nils Jönsson Gammel-gammelfar-/morfar Västerfannbyn, Anundsjö 1582 Stettin, Polen 1636
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Jonn Persson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Norrmesunda, Anundsjö 1540 Anundsjö 1592
Anna Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Västerfannbyn, Anundsjö 1560 Västerfannbyn, Anundsjö 1624
Jöns Nilsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Västerfannbyn, Anundsjö 1564 Stettin, Polen 1603
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Nils Gullesson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Västerfannbyn, Anundsjö
Peer Nilsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Västerfannbyn, Anundsjö 1500 Norrmesunda, Anundsjö 1564
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Nils Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1485
Gulle Mikaelsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Västerfannbyn, Anundsjö 1520 Västerfannbyn, Anundsjö 1581
Sigrid Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1530
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Mickel Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Västerfannbyn, Anundsjö 1470

Anteckningar

Flyttade 1788 från Vattugården, Anundsjö till Varpsjö, Åsele

Notes for Jon Andersson:
Utdrag ur Åsele-boken:

Varpsjö
Det vidsträckta Lomsjölandet lockade även andra nybyggare än dem som redan slagit sig ned vid Lomsjön. Sommaren 1760 hade Jakob Josefsson från Krånge gått över Arvid Larsson land för att söka sig ett nybygge och vid tinget 1761 fick han begärd insyning på det ställe han sett ut åt sig vid Varpsjön i närheten av det nybygge som Elias Josefsson också från Junsele redan påbörjat. Denna Elias måste lämna sitt nybygge 1764 då han för fattigdom och den hårda tiden inte längre mäktade förestå det. Andra Junselebor var genast färdiga att överta det och tingsrätten förordade Hans Nilsson från Lillegård som var en allvarsam stadig beskedlig karl. Han har tydligen motsvarat förväntningarna och nybygget var i gott skick vid hans frånfälle 1780.Hans änka Dordi Grelsdotter gifte om sig och hennes nye man ville flytta familjen till Tåsjö där han köpt ett hemman. Varpsjönybygget såldes då för 2450 dlr kmr med bärgning och båtar så i kyrkovägen som vid nybygget samt med alla skrifter som höra nybygget till. Köparen Sven Nilsson från Norrmesunda brorson till Sven Ersson i Söråsele. Man kan ta för givet att han fick stöd i mer än ett avseende av farbrodern och den nyförvärvade släkten i Gafsele. Sven Nilsson hade nämligen avtalat giftermål med gästgivare Daniel Gavelins dotter Magdalena och när Varpsjököpet var klart 1783 gifte de sig. Han var då 23 och Magdalena 16 år.
Granngården i Varpsjö bytte ägare flera gånger innan den 1788 inköptes av bonden Jon Andersson från Anundsjö gift med Sven Nilssons syster Märta. Han var en äldre erfaren jordbrukare och satte på kort tid stället i gott skick. Tyvärr omkom han 1795 då han var sysselsatt med brunnsgrävning på sin gård. Den äldre sonn flyttade till Doritea där också modern bosatte sig sedan den välbyggda gården i Varpsjö förstöts av en eldsvåda. Den yngre sonen Anders Jonsson blev kvar i Varpsjö.
Sven Nilssons nybygge blev med tiden en riktig storgård som man förstår av bouppteckningen efter honom 1808 då det bl a räknas upp 2 hästar 2 föl 14 kor kalvar och småkreatur mycken jordbruks och körredskap smidesverktyg båtar och fiskedon. Hustru Magdalena hade utom de vanliga vrilskålarna träskedarna och trågen och porslinstallrikar glas tennskålar och tenntallrikar silverremmare malmstakar och lampor dunbolster och lakan. I stugan fanns också två väggur som väl Sven fört med sig från Anundsjö. Magdalena Gavelin 40 årig änka med 11 barn kunde helt naturligt inte reda sig ensam på det stora hemmanet och efter ett par år gifte hon om sig med bondsonen Per Jonsson från Rissjö också han av Anundsjösläkt. Även i detta äktenskap föddes flera barn och i Varpsjö vimlar det sedan av Svens- och Perssöner.

Källor
1) http://stenbanken.com