Lennart Erikssons anor

Sara NN

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Erich Nilsson Anna Eriksdotter

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Hemort ABT 1648 Yttersel 3:1, Anundsjö (Y)
Död 28 APR 1688 Yttersel 3:1, Anundsjö (Y), Sweden

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Erich Nilsson Partner eller man Norrmesunda 4:1, Anundsjö (Y), Sweden Yttersel 3:1, Anundsjö (Y), Sweden ABT 1683
Barn
Anna Eriksdotter Dotter Ytersel 3:1 ABT 1650 Österfannbyn 1:1 23 MAY 1734
Barnbarns barn
Märta Ersdotter Barnbarns barn Norrmesunda (1:6), Anundsjö (Y), Sweden 20 MAY 1716 Lajksjö ABT 1774
Barnbarns barnbarn
Eric Jönsson Barnbarns barnbarn Lajksjö 28 MAR 1752 Svanaby 30 JUN 1827
Barnbarns barnbarns barn
Karin Eriksdotter Barnbarns barnbarns barn Lajksjö 1783 Avasjö 9 JUL 1838
Barnbarns barnbarns barnbarn
Mattias Persson Barnbarns barnbarns barnbarn Avaträsk, Dorotea, Västerbotten, Sweden 1814-03-17 Avasjö, Åsele 1891-06-08
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Nils Petter MATSSON Barnbarns barnbarns barnbarns barn Avasjö, Åsele, Sweden 1836-03-14 Avasjö, Åsele, Sweden 1836-03-14
Lisa Kajsa Matsdotter Barnbarns barnbarns barnbarns barn Avasjö, Åsele (AC) 1 MAR 1837 Mårdsjö, Dorotea, Västerbotten, Sverige 1905-02-16
Nils Petter Mattson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Avasjön, Åsele (AC) 1839-10-20 Mårdsjö, Dorotea, Västerbotten, Sverige 1915-02-16
Mats Anders Matsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Avasjö, Åsele (AC) 17 JUN 1842 14 APR 1918
Mats Matsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Avasjö, Åsele (AC) 17 jun 1842 Sé, Vas, Hungary 14 APR 1918
Anna Märta Matsdotter Barnbarns barnbarns barnbarns barn Avasjö, Åsele (AC) 12 SEP 1844 Bergvattnet, Dorotea, Västerbotten, Sverige 19 juni 1920
Erik Matsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Avasjö, Åsele (AC) 8 APR 1847
Jonas Olof Matsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn 24 OCT 1850 15 MAR 1937
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Ida Margreta Nilsdotter Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Mårdsjö, Dorotea (AC) 1874-01-11
Alma Lovisa Nilsdotter Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Mårdsjö, Dorotea (AC) 1875-06-04
Freja Elisabet Nilsdotter Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Mårdsjö, Dorotea (AC) 1878-02-23 Stensele, Västerbotten 1937-11-24
Mårten Matteus Nilsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Mårdsjön, Dorotea, Västerbotten, Sverige 1880-09-20
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Enar Nikolaus Olofsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Dorotea, Västerbotten, Sverige 1905-09-10 Arvidsjaur, Västernorrland, Sverige 1980-08-03
Vera Elisabet Olofsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Dorotea, Västernorrland, Sverige 1907-07-07 Kristinehamn 1996-01-28
Alrik Mauritz Olofsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Dorotea, Västernorrland, Sverige 1913-07-17 Kristinehamn, Värmland 2010-01-08
Barnbarn
Karin Zackrisdotter Medén Barnbarns maka Kubbe 4:1, Anundsjö (Y), Sweden 6 JAN 1679 Norrmesunda 1:6, Anundsjö 24 MAR 1754
Erich Johansson Barnbarn Österfannbyn 1:1 7 APR 1683 Norrmesunda 1:6 7 JAN 1768

Anteckningar

{geni:about_me} Sara NN kunde möjligen vara dotter till Sjul Larsson som var skriven för Yttersel 3:1 närmast före Erich Nilsson (se 10. Hädanberg 488). Ingeborg antyds emellertid härom Erichs ovan nämnda köp av hemmanet.

Vid tinget i mars 1677 anklagade "Kiörkioheerden Wördige H: Olof Anzenius ahnklagadhe effterskrefne sitt legofolck och Andhra, för thet the hoos honom hafwa brukat tiufwerih och bodräkt, hwilket the intet nekadhe till, uthan tillstodho; hwarföre blefwo dhe, effter Kong. Maist straffordning dömbdha att bötha tredubbelt så mycket, som tiufnadhen ähr wärderat före och gifwa Måhlsäganden sitt igen: drängen Joen Biörsson och Pijgorna Kierstin, Sara, Rågiärdh och Anna tillhopa stulit och Joen Pehrsson i Fånbyen emothtagit Rent Korn - 1/2 tunna wärderat dlr: 1:8 öre - Karin, Kierstin, Sara, och Rågierdh stulit, bemte Joen emothtagit - 3/8 tunna dråssa dlr -om 30 öre - Kierstin, Sara, Rågierdh och Anna stulit - Erich Nilsss hustro i Ytherseel emothtagit 3/8 tunna dlr: 1:28 öre - Sara och Kierstin stulit rent Korn bemte Erichs husto ahntagit - 3/8 tunna dlr:1:28 - Rågiärdh stulit rent Korn, som brodn Gulich tagi - 31/2 Kanna dlr: - om 10 öre - Karin och Sara stulit rent Korn och Swen Oloffn i flärcke emothtagit - 1/2 tunna - dlr: om 21 öre - Fäpijgorna Karina och Ällssa stulit Maldtkorn och Nills Johansson i Fåhnbyn tagit en 2 Kannor dlr: 5öre."

Hustru Sara hade tagit emot en hel del av det stulna. Det som Rågiärd stulit hade hennes broder Gullik tagit. Det som Anna och Karin stulit hade Swen Olofs i Flärke mottagit. Kanske var drängen Joen Biörs inblandad där, han var bror till Swen Olofs hustru. Det Fäpigorna Karin och Ällsa stulit hade Nils Johansson i Fånbyn mottagit. Det är ovisst vilka pigorna var. Kanske var Sara syster till Jon Biörsson, Kerstin kunde vara dotter till Nils Jonsson i Wästerfannbyn, han var fattig och hade 1675 själv stulit säd från kyrkoherden. Anna kan ha varit dotter till hustru 149. Sara i Yttersel. Legofolket dömdes alltså att böta tredubbla värdet. De som tog emot stöldgodset verkar inte ha berörts annat än genom att tvingas lämna tillbaka det stulna.

I Roteringslängden 1683 står Sara som "rotebonde". Sara dog 1688. Det året började i Anundsjö kyrkbok föras en "De Dödas Längd". Där står bl a "Dn. 28. April Erich Nillssons hustro Sara i Yterseehl". Det står inte att hon var änka, men troligen hade maken dött redan 1683 när Sara blev rotebonde.

Källa: Rötter i Anundsjö av Bengt Sjöberg s. 308

--------------------

Barn:

Segrid Eriksdotter (1650 - 1717)

Karin Eriksdotter (1659 - 1722)

Erik Eriksson (1673 - 1740)
{geni:occupation} Rotebonde