Lennart Erikssons anor

Elisabeth Olofsdotter

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Olof Mattsson Juvonen ABT 1590 Anna Andersdotter

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Pål (Påvel) Pålsson Finne ABT 1620 Matts Pålsson

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse ABT 1625 Kuopio, Savolax, Österbotten, Finland
Hemort ABT 1650
Hemort ABT 1683 Grundtjärn 2:1, Anundsjö (Y)
Sysselsättning
Död ABT 1699 Rudsjö, Fjällsjö (Z), Sweden

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Pål (Påvel) Pålsson Finne Partner eller man Nordmalings församling, Västerbottens län ABT 1620 Grundtjärn ABT 1683
Barn
Matts Pålsson Son Grundtjärn ABT 1665 Rudsjö ABT 1741
Föräldrar
Anna Andersdotter Mor Savolax, Finland Mullsjö, Nordmaling, Sverige 29 AUG 1659
Olof Mattsson Juvonen Far Kuopio, Savolax, Finland ABT 1590 Mullsjö, Nordmaling (AC), Sweden 7 MAR 1659
Barnbarn
Brita Mattsdotter Barnbarn Rudsjö nr.2, Fjällsjö, Z, Jämtland 27 DEC 1698 Lomsjö, Åsele (AC), Sweden ABT 1779
Barnbarns barn
Anna Eriksdotter Barnbarns barn Rudsjö 3 SEP 1721 Lomsjö ABT 1762
Barnbarns barnbarn
Segrid Adamsdotter Barnbarns barnbarn Lomsjö ABT 1756 Svanabyn 10 AUG 1835
Barnbarns barnbarns barn
Karin Eriksdotter Barnbarns barnbarns barn Lajksjö 1783 Avasjö 9 JUL 1838
Barnbarns barnbarns barnbarn
Mattias Persson Barnbarns barnbarns barnbarn Avaträsk, Dorotea, Västerbotten, Sweden 1814-03-17 Avasjö, Åsele 1891-06-08
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Nils Petter MATSSON Barnbarns barnbarns barnbarns barn Avasjö, Åsele, Sweden 1836-03-14 Avasjö, Åsele, Sweden 1836-03-14
Lisa Kajsa Matsdotter Barnbarns barnbarns barnbarns barn Avasjö, Åsele (AC) 1 MAR 1837 Mårdsjö, Dorotea, Västerbotten, Sverige 1905-02-16
Nils Petter Mattson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Avasjön, Åsele (AC) 1839-10-20 Mårdsjö, Dorotea, Västerbotten, Sverige 1915-02-16
Mats Anders Matsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Avasjö, Åsele (AC) 17 JUN 1842 14 APR 1918
Mats Matsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Avasjö, Åsele (AC) 17 jun 1842 Sé, Vas, Hungary 14 APR 1918
Anna Märta Matsdotter Barnbarns barnbarns barnbarns barn Avasjö, Åsele (AC) 12 SEP 1844 Bergvattnet, Dorotea, Västerbotten, Sverige 19 juni 1920
Erik Matsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Avasjö, Åsele (AC) 8 APR 1847
Jonas Olof Matsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn 24 OCT 1850 15 MAR 1937
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Ida Margreta Nilsdotter Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Mårdsjö, Dorotea (AC) 1874-01-11
Alma Lovisa Nilsdotter Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Mårdsjö, Dorotea (AC) 1875-06-04
Freja Elisabet Nilsdotter Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Mårdsjö, Dorotea (AC) 1878-02-23 Stensele, Västerbotten 1937-11-24
Mårten Matteus Nilsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Mårdsjön, Dorotea, Västerbotten, Sverige 1880-09-20
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Enar Nikolaus Olofsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Dorotea, Västerbotten, Sverige 1905-09-10 Arvidsjaur, Västernorrland, Sverige 1980-08-03
Vera Elisabet Olofsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Dorotea, Västernorrland, Sverige 1907-07-07 Kristinehamn 1996-01-28
Alrik Mauritz Olofsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Dorotea, Västernorrland, Sverige 1913-07-17 Kristinehamn, Värmland 2010-01-08

Anteckningar

{geni:about_me} Noteringar

Enligt Bengt Sjöbergs bok: Rötter i Anundsjö - En bygd Nolagskogs, 1999, sidan 131, så föddes hon troligen i Kuopio i Finland och flyttade med föräldrarna 1630 över Bottenviken och upp till Hoting i Fjällsjö socken. Elisabeth stodskriven för Grundtjärn 2:1 1683-1684.Elisabeth dog 1699 hos sin son Matts i Rudsjö i Fjällsjö socken, där testamente betalades (utan datum) efter "Maths Påhls Moder i Russiö". Källa: Bengt Sjöbergs bok: "Rötter i Anundsjö - En bygd nolaskogs, 1999, sidan 131.--------------------

Föddes troligen omkring 1625. Barn och barnbarns namn tyder på att Elisabet var en Olofs dotter och att hennes mor hette Anna (se barn och barnbarn nedan och under 5. Myckelgensjö 65).

På höstetinget 1649 i Nordmaling fick Olof Mattsson finne, som varit bonde och nämndeman uppe i Hoting i Fjällsjö sn, tillstånd att uppta ett hemman i Mullsjö i Nordmaling sn. Olof hade bl a sönerna Matts och Anders och en dottersom var gift i Grundtjärn i Anundsjö sn. Troligen var det Elisabet. Hon hade barn döpta till Olof, Matts och Anders.

I så fall föddes hon troligen i Kuopio i Finland och flyttade med föräldrarna 1630 över Bottenviken och upp till Hoting i Fjällsjö sn.

Elisabet stod skriven för Grundtjärn 2:1 1683-1684. Finnarna i Grundtjärn Anders Andersson och "Påhls Söner" tillstod på sista tinget i Sidensjö den 5 december 1683 att de sommaren samma år herbergerat den från Jämtlands Regementerymde soldaten Hans Olofsson Swahn.

Han hade "warit hos Anders Andersson i Grundtiärn wid pass 14 dagar, den öfriga tijden hos Påhls Enkia, ther han frijat till dottren Anna Påhlsdotter."

Vid tinget den 11 februari 1684 utdömdes böter. Saköreslängden 1684 anget: "Påhl Påhlssons Enkia för olaga hysande 40 daler ... samt Anna Påhlsdr 20 dlr."

Elisabet dog 1699 hos sin son Matts i Rudsjö i Fjällsjö sn där testamente betalades

(utan datum) efter "Maths Påhls Moder i Russiö."

Uppe i Fjällsjö hade hon bott i sin ungdom och där hade hon utom de två sönerna troligen också sin bror i Hoting.

Källa: Rötter i Anundsjö - en bygd nolaskogs av Bengt Sjöberg s. 131
--------------------
Bosatt i Grundtjärn, Anundsjö
--------------------
Pål Pålsson
Elisabet Olofsdotter

--------------------------------------------------------------------------------

Mormors farmors mormors farmors morfars far och mor (3820)
Mormors farmors morfars morfars farfars far och mor (3792)

(Uppgifter från Rune Edström, Lövånger; Näslund m. fl. Anundsjö släkter och gårdar)

Pål Pålsson
bonde och knekt i Grundtjärn 2:1 Anundsjö 1650-1683
f. 1620 i Grundtjärn 2:1, Anundsjö
d. 1683 i Grundtjärn, Anundsjö
(far, mor)

gift med
Elisabeth Olofsdotter
f. i Nordmaling?
d. 1699 i Fjällsjö
(far) Barn
Henrik, f. 1650 i Grundtjärn, d. 4.2.1734 i Myckelgensjö, Anundsjö.
Matts, f. 1655 i Grundtjärn.
Olof, f. 1661 i Grundtjärn, d. 17.4.1733 i Grundtjärn.
Anna, f. 1660, d. 1702 i Sidensjö (Y).
Anders, f. 1655 i Grundtjärn, d. i Rudsjö, Fjällsjö.

--------------------------------------------------------------------------------

Pål Pålssons far var Påwel Hindersson. Den som först bröt mark i Grundtjärn i Anundsjö var Påwel Hindersson. I juli 1623 hade han och en annan finne vid namn Olof Larsson fått rätt att anlägga torpställen på fjället mellan Anundsjö och Resele. 1635 finns Påwel i Hermansjö med Grels Stafuansson till granne. 1649 har Påwel Hindersson och Anders Andersson Finnar bott så länge i Grundtjärn, att de skattar för 4 seland vardera. Inför rätten detta år sträckte debefallningsmannen hand och "utlovade ännu 2 sel. opå sig taga och härefter göra Cronone skatt för 12 seland tillhopa". När Pål Pålsson 1650 övertar gården efter sin fader, får han fastebrev på 4 seland. Det kan tänkas, att den lägre beskattningen kommer sig av att "bemälte Pål vid pass 12 års tid (1640-1652 under major Lars Perssons kompani) uti knekttjänsten varit haver och anno 1652 sin broder Jon för sig i tiensten inbytt...". Finnarna i Grundtjärn, Anders Andersson och Påls söner - troligen Olof och Henrik - tillstod sig på ting i Sidensjö den 5 december 1683 "ha hyst och härbärgat förledne sommar den förrymde soldaten från Jemtlands Regemente Hans Olofsson Swahn, det ock hanerkänt vid Rannsakningen uti Biertrå 28 dec. 1683, nemligen det han varit hos Anders Andersson vid pass 14 dagar, den övriga tiden hos Påls änka, där han friat till dottern Anna Pålsdotter". Rätten dömde finnarna till vardera 10 daler silvermynt för att de härbärgerat en lösdrivare.

http://arktos.se/anor/14gottfr/ana03820.htm