Lennart Erikssons anor

Alexander Fraser

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Magnus av Orkney 1270 Margaret Jonsdatter av Orkney 1290

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Margaret Fraser of Bothwell 1328 Hugh Fraser of Lovat

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1318 Skottland
Död 1361 Skottland

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Margaret Fraser of Bothwell Partner eller fru Skottland 1328 Skottland
Barn
Hugh Fraser of Lovat Son Lovat, Inverness-shire 1350 Lovat, Inverness-shire 1410
Föräldrar
Magnus av Orkney Far Orkneyöarna 1270 Skottland 1321
Margaret Jonsdatter av Orkney Mor Orkneyöarna 1290 1387
Barnbarn
Alexander Fraser of Lovat Barnbarn Lovat Castle, Kilmorack, Invernessshire 1374 Skottland 1416
Barnbarns barn
Marjorie Fraser of Lovat Barnbarns barn Hamilton, Lanarkshire 1400 Skottland 1442-08-01
Barnbarns barnbarn
William Keith Barnbarns barnbarn Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire 1482-12-10
Barnbarns barnbarns barn
William Keith Barnbarns barnbarns barn Dunottar, Kincardineshire 1450 Dunottar, Kincardineshire 1526
Barnbarns barnbarns barnbarn
Janet Keith Barnbarns barnbarns barnbarn Dunottar, Kincardineshire 1494 Montrose, Angus, Skottland 1547-08-25
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Robert of Gartmore Graham Barnbarns barnbarns barnbarns barn Gartmore 1550 Skottland 1573-02-20
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Elizabeth Agnes Graham Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Skottland, Skottland 1605 Stafford, Virginia, USA, Virginia, USA 1672
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
John Alexander of Virginia Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Stirlingshire, Oxford, England 1628 Stafford, Virginia, USA 1677-10-25
Far-/morföräldrar
NN Magnusdatter av Norge Farmor/mormor Norge Orkneyöarna, Skottland
John II av Orkney Farfar/morfar Orkneyöarna 1260 Orkneyöarna 1310
Gammelfar-/morföräldrar
Magnus VI Håkonsson Gammelfar-/morfar Tønsberg, Vestfold, Norge 1238-05-01 Bergen, Hordaland, Norge 1280-05-09
Ingeborg Eriksdotter av Danmark Gammelfar-/mormor Köpenhamn 1244 Oslo, Norge 1287-03-26
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Erik IV Valdemarsen "Plovpenning" av Danmark Gammel-gammelfar-/morfar Vordingborg, Danmark 1216 Schlesvig, Danmark 1250-08-10
Jutta av Sachsen Gammel-gammelfar-/mormor Aschersleben, Brandenburg, Tyskland 1216 Magdeburg, Tyskland 1261-02-02
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Valdemar II Sejr Valdemarsson av Danmark Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Ribe, Jylland, Danmark 1170-06-28 Vordingborg, Själland, Danmark 1241-03-28
Berengaria av Portugal Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1194 Ringsted, Själland, Danmark 1221-03-27
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Sancho I o Povoador av Portugal Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Coimbra, Portugal 1154-11-11 Coimbra, Portugal 1212-03-26
Dulcía de Aragón Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1160 Coimbra, Portugal 1198-09-01
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Afonso I 'o Conquistador' Henriques av Portugal Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Guimaraes, Braga, Portugal 1110-07-25 Coimbra, Portugal 1185-12-06
Mafalda av Savojen Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Chambéry, Savoie, Rhone-Alpes, France 1121 Coimbra, Beira Litoral, Portugal 1158
Gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Håkon V Magnusson Gammel-farbror eller -morbror Tønsberg, Vestfold, Norge 1270-04-10 Tunsberghus, Tønsberg, Vestfold, Norge 1319-05-08
Avlägsna kusiner
Jon Havtoresson Rose Tremänning (syssling) Island 1312 Sørum, Akershus, Norge 1390
Andra anhöriga
Agnes Håkonsdotter Förälders kusin Gloppen 1292 Sørum, Gjerdrum, Akershus, Norge 1319-08-05
Cecilia Jonsdatter Rose til Sudrheim Tremännings dotter 1336 1411
Ulf Jonsson Roos af Ervalla Tremännings son 1369 1415
Åsa Ulfsdotter Roos af Ervalla Tremännings barnbarn Sverige 1370 Onsøy, Fredrikstad, Östfold, Norge 1433-08-04
Birgitte Cecilia Olufsdatter Gyldenhorn Tremännings barnbarns barn 1380 Östby, Skjeberg, Norge 1433-08-04