Lennart Erikssons anor

Magnus av Orkney

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
John II av Orkney 1260 NN Magnusdatter av Norge

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Margaret Jonsdatter av Orkney 1290 Alexander Fraser

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1270 Orkneyöarna cirka
Död 1321 Skottland cirka

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Margaret Jonsdatter av Orkney Partner eller fru Orkneyöarna 1290 1387
Barn
Alexander Fraser Son Skottland 1318 Skottland 1361
Föräldrar
NN Magnusdatter av Norge Mor Norge Orkneyöarna, Skottland
John II av Orkney Far Orkneyöarna 1260 Orkneyöarna 1310
Barnbarn
Hugh Fraser of Lovat Barnbarn Lovat, Inverness-shire 1350 Lovat, Inverness-shire 1410
Barnbarns barn
Alexander Fraser of Lovat Barnbarns barn Lovat Castle, Kilmorack, Invernessshire 1374 Skottland 1416
Barnbarns barnbarn
Marjorie Fraser of Lovat Barnbarns barnbarn Hamilton, Lanarkshire 1400 Skottland 1442-08-01
Barnbarns barnbarns barn
William Keith Barnbarns barnbarns barn Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire 1482-12-10
Barnbarns barnbarns barnbarn
William Keith Barnbarns barnbarns barnbarn Dunottar, Kincardineshire 1450 Dunottar, Kincardineshire 1526
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Janet Keith Barnbarns barnbarns barnbarns barn Dunottar, Kincardineshire 1494 Montrose, Angus, Skottland 1547-08-25
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Robert of Gartmore Graham Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Gartmore 1550 Skottland 1573-02-20
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Elizabeth Agnes Graham Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Skottland, Skottland 1605 Stafford, Virginia, USA, Virginia, USA 1672
Far-/morföräldrar
Magnus VI Håkonsson Farfar/morfar Tønsberg, Vestfold, Norge 1238-05-01 Bergen, Hordaland, Norge 1280-05-09
Ingeborg Eriksdotter av Danmark Farmor/mormor Köpenhamn 1244 Oslo, Norge 1287-03-26
Gammelfar-/morföräldrar
Erik IV Valdemarsen "Plovpenning" av Danmark Gammelfar-/morfar Vordingborg, Danmark 1216 Schlesvig, Danmark 1250-08-10
Jutta av Sachsen Gammelfar-/mormor Aschersleben, Brandenburg, Tyskland 1216 Magdeburg, Tyskland 1261-02-02
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Valdemar II Sejr Valdemarsson av Danmark Gammel-gammelfar-/morfar Ribe, Jylland, Danmark 1170-06-28 Vordingborg, Själland, Danmark 1241-03-28
Berengaria av Portugal Gammel-gammelfar-/mormor 1194 Ringsted, Själland, Danmark 1221-03-27
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Sancho I o Povoador av Portugal Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Coimbra, Portugal 1154-11-11 Coimbra, Portugal 1212-03-26
Dulcía de Aragón Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1160 Coimbra, Portugal 1198-09-01
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Afonso I 'o Conquistador' Henriques av Portugal Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Guimaraes, Braga, Portugal 1110-07-25 Coimbra, Portugal 1185-12-06
Mafalda av Savojen Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Chambéry, Savoie, Rhone-Alpes, France 1121 Coimbra, Beira Litoral, Portugal 1158
Farbröder, morbröder, fastrar och mostrar
Håkon V Magnusson Farbror eller morbror Tønsberg, Vestfold, Norge 1270-04-10 Tunsberghus, Tønsberg, Vestfold, Norge 1319-05-08
Kusiner
Agnes Håkonsdotter Kusin Gloppen 1292 Sørum, Gjerdrum, Akershus, Norge 1319-08-05
Kusins barn
Jon Havtoresson Rose Kusins son Island 1312 Sørum, Akershus, Norge 1390
Kusins barnbarn
Cecilia Jonsdatter Rose til Sudrheim Kusins barnbarn 1336 1411
Ulf Jonsson Roos af Ervalla Kusins barnbarn 1369 1415
Kusins barnbarns barn
Åsa Ulfsdotter Roos af Ervalla Kusins barnbarns barn Sverige 1370 Onsøy, Fredrikstad, Östfold, Norge 1433-08-04
Kusins barnbarns barnbarn
Birgitte Cecilia Olufsdatter Gyldenhorn Kusins barnbarns barnbarn 1380 Östby, Skjeberg, Norge 1433-08-04