Lennart Erikssons anor

NN Magnusdatter av Norge

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Magnus VI Håkonsson 1238-05-01 Ingeborg Eriksdotter av Danmark 1244

Partners

Partner Födelsedatum Barn
John II av Orkney 1260 Magnus av Orkney

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse Norge
Död Orkneyöarna, Skottland

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
John II av Orkney Partner eller man Orkneyöarna 1260 Orkneyöarna 1310
Bröder och systrar
Håkon V Magnusson Bror Tønsberg, Vestfold, Norge 1270-04-10 Tunsberghus, Tønsberg, Vestfold, Norge 1319-05-08
Barn
Magnus av Orkney Son Orkneyöarna 1270 Skottland 1321
Föräldrar
Magnus VI Håkonsson Far Tønsberg, Vestfold, Norge 1238-05-01 Bergen, Hordaland, Norge 1280-05-09
Ingeborg Eriksdotter av Danmark Mor Köpenhamn 1244 Oslo, Norge 1287-03-26
Barnbarn
Alexander Fraser Barnbarn Skottland 1318 Skottland 1361
Barnbarns barn
Hugh Fraser of Lovat Barnbarns barn Lovat, Inverness-shire 1350 Lovat, Inverness-shire 1410
Barnbarns barnbarn
Alexander Fraser of Lovat Barnbarns barnbarn Lovat Castle, Kilmorack, Invernessshire 1374 Skottland 1416
Barnbarns barnbarns barn
Marjorie Fraser of Lovat Barnbarns barnbarns barn Hamilton, Lanarkshire 1400 Skottland 1442-08-01
Barnbarns barnbarns barnbarn
William Keith Barnbarns barnbarns barnbarn Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire Dunnottar Castle, Stonehaven, Kincardineshire 1482-12-10
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
William Keith Barnbarns barnbarns barnbarns barn Dunottar, Kincardineshire 1450 Dunottar, Kincardineshire 1526
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Janet Keith Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Dunottar, Kincardineshire 1494 Montrose, Angus, Skottland 1547-08-25
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Robert of Gartmore Graham Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Gartmore 1550 Skottland 1573-02-20
Far-/morföräldrar
Erik IV Valdemarsen "Plovpenning" av Danmark Farfar/morfar Vordingborg, Danmark 1216 Schlesvig, Danmark 1250-08-10
Jutta av Sachsen Farmor/mormor Aschersleben, Brandenburg, Tyskland 1216 Magdeburg, Tyskland 1261-02-02
Gammelfar-/morföräldrar
Valdemar II Sejr Valdemarsson av Danmark Gammelfar-/morfar Ribe, Jylland, Danmark 1170-06-28 Vordingborg, Själland, Danmark 1241-03-28
Berengaria av Portugal Gammelfar-/mormor 1194 Ringsted, Själland, Danmark 1221-03-27
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Sancho I o Povoador av Portugal Gammel-gammelfar-/morfar Coimbra, Portugal 1154-11-11 Coimbra, Portugal 1212-03-26
Dulcía de Aragón Gammel-gammelfar-/mormor 1160 Coimbra, Portugal 1198-09-01
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Afonso I 'o Conquistador' Henriques av Portugal Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Guimaraes, Braga, Portugal 1110-07-25 Coimbra, Portugal 1185-12-06
Mafalda av Savojen Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Chambéry, Savoie, Rhone-Alpes, France 1121 Coimbra, Beira Litoral, Portugal 1158
Syskonbarn
Agnes Håkonsdotter Syskons dotter Gloppen 1292 Sørum, Gjerdrum, Akershus, Norge 1319-08-05
Syskons barnbarn
Jon Havtoresson Rose Syskons barnbarn Island 1312 Sørum, Akershus, Norge 1390
Syskons barnbarns barn
Cecilia Jonsdatter Rose til Sudrheim Syskons barnbarns barn 1336 1411
Ulf Jonsson Roos af Ervalla Syskons barnbarns barn 1369 1415
Syskons barnbarns barnbarn
Åsa Ulfsdotter Roos af Ervalla Syskons barnbarns barnbarn Sverige 1370 Onsøy, Fredrikstad, Östfold, Norge 1433-08-04
Syskons barnbarns barnbarns barn
Birgitte Cecilia Olufsdatter Gyldenhorn Syskons barnbarns barnbarns barn 1380 Östby, Skjeberg, Norge 1433-08-04
Syskons barnbarns barnbarns barnbarn
Gunborg Thormodsdatter Kamp Syskons barnbarns barnbarns barnbarn Borge, Östfold 1430 Borge, Östfold 1489