Lennart Erikssons anor

Jon Havtoresson Rose

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Havtore Rose 1275 Agnes Håkonsdotter 1292

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1312 Island
Död 1390 Sørum, Akershus, Norge

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Birgitta Knutsdotter Partner eller fru 1395
Birgitta Knutsdotter Partner eller fru
Barn
Cecilia Jonsdatter Rose til Sudrheim Dotter 1336 1411
Ulf Jonsson Roos af Ervalla Son 1369 1415
Föräldrar
Havtore Rose Far Sørum, Akershus, Norge 1275 Borregård, Norge 1320
Agnes Håkonsdotter Mor Gloppen 1292 Sørum, Gjerdrum, Akershus, Norge 1319-08-05
Barnbarn
Åsa Ulfsdotter Roos af Ervalla Barnbarn Sverige 1370 Onsøy, Fredrikstad, Östfold, Norge 1433-08-04
Barnbarns barn
Birgitte Cecilia Olufsdatter Gyldenhorn Barnbarns barn 1380 Östby, Skjeberg, Norge 1433-08-04
Barnbarns barnbarn
Gunborg Thormodsdatter Kamp Barnbarns barnbarn Borge, Östfold 1430 Borge, Östfold 1489
Barnbarns barnbarns barn
Amund Gjertsen Barnbarns barnbarns barn Salthammer, Skogn, Nord-Trøndelag, Norge 1460 Norge 1521
Barnbarns barnbarns barnbarn
Sigurd Amundsen Barnbarns barnbarns barnbarn Salthammar - Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge 1490 Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1573-01-01
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Magdalene Sigurdsdatter Barnbarns barnbarns barnbarns barn Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1536 Köpenhamn, Danmark 1595-11-19
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Birgitte Lauritsdatter Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Trondheim, Sor-Trondelag, Norway 9 Jan 1555 Oviken, Jamtland, Sweden 1628
Birgitte Lauritsdatter Arctander Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Trondheim, Norge 1555-01-09 Oviken 1628
Samuel Lauritsen Arctander Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Stjordal, N Trondelag, Norway 9 Jan 1555 Stjordalen, Norway 21 Mar 1607
Niels Lauritsen Arctander Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Norge, James, Virginia, United States 1559 Norge, James, Virginia, United States 1616
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Gertrud Eriksdotter Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn abt 1575
Lauritz Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1575 Refsund, Jamtlands, Sweden abt 1658
Erik Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Oviken, Berg, Jämtland, Sweden 1576 Hammerdal, Jämtland, Sweden 1645
Dorothea Eriksdotter Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn abt 1578
Kristoffer Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1580 Oviken, Jamtland, Sweden abt 1645
Peder Eriksen Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn abt 1580 Lødingen, Nordland, Norway abt 1644
Lars Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1585 Revsund, Jamtland, Sweden abt 1658
Karin Eriksdotter Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn abt 1590
Gjertrud Eriksdatter Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Trondheim, Sor-Trondelag, Norway abt 1600 abt 1656
Berit Eriksdotter Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 14 Nov 1600 Bergen, Hordaland, Norway
Peder Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Hammerdal, Jamtland, Sweden 1621 Oksnes prestegard, Oksnes, Nordland, Norway May 1694
Far-/morföräldrar
Gro Sigurdsdatter Farmor/mormor
Håkon V Magnusson Farfar/morfar Tønsberg, Vestfold, Norge 1270-04-10 Tunsberghus, Tønsberg, Vestfold, Norge 1319-05-08
Gammelfar-/morföräldrar
Magnus VI Håkonsson Gammelfar-/morfar Tønsberg, Vestfold, Norge 1238-05-01 Bergen, Hordaland, Norge 1280-05-09
Ingeborg Eriksdotter av Danmark Gammelfar-/mormor Köpenhamn 1244 Oslo, Norge 1287-03-26
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Erik IV Valdemarsen "Plovpenning" av Danmark Gammel-gammelfar-/morfar Vordingborg, Danmark 1216 Schlesvig, Danmark 1250-08-10
Jutta av Sachsen Gammel-gammelfar-/mormor Aschersleben, Brandenburg, Tyskland 1216 Magdeburg, Tyskland 1261-02-02
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Valdemar II Sejr Valdemarsson av Danmark Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Ribe, Jylland, Danmark 1170-06-28 Vordingborg, Själland, Danmark 1241-03-28
Berengaria av Portugal Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1194 Ringsted, Själland, Danmark 1221-03-27
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Sancho I o Povoador av Portugal Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Coimbra, Portugal 1154-11-11 Coimbra, Portugal 1212-03-26
Dulcía de Aragón Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1160 Coimbra, Portugal 1198-09-01
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Afonso I 'o Conquistador' Henriques av Portugal Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Guimaraes, Braga, Portugal 1110-07-25 Coimbra, Portugal 1185-12-06
Mafalda av Savojen Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Chambéry, Savoie, Rhone-Alpes, France 1121 Coimbra, Beira Litoral, Portugal 1158
Gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
NN Magnusdatter av Norge Gammel-faster eller moster Norge Orkneyöarna, Skottland
Avlägsna kusiner
Alexander Fraser Tremänning (syssling) Skottland 1318 Skottland 1361
Andra anhöriga
Magnus av Orkney Förälders kusin Orkneyöarna 1270 Skottland 1321
Hugh Fraser of Lovat Tremännings son Lovat, Inverness-shire 1350 Lovat, Inverness-shire 1410
Alexander Fraser of Lovat Tremännings barnbarn Lovat Castle, Kilmorack, Invernessshire 1374 Skottland 1416
Marjorie Fraser of Lovat Tremännings barnbarns barn Hamilton, Lanarkshire 1400 Skottland 1442-08-01