Lennart Erikssons anor

Ulf Jonsson Roos af Ervalla

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Jon Havtoresson Rose 1312 Birgitta Knutsdotter

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1369
Död 1415

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Cecilia Jonsdatter Rose til Sudrheim Partner eller fru 1336 1411
Bröder och systrar
Cecilia Jonsdatter Rose til Sudrheim Halvsyster 1336 1411
Barn
Åsa Ulfsdotter Roos af Ervalla Dotter Sverige 1370 Onsøy, Fredrikstad, Östfold, Norge 1433-08-04
Föräldrar
Birgitta Knutsdotter Mor 1395
Jon Havtoresson Rose Far Island 1312 Sørum, Akershus, Norge 1390
Barnbarn
Birgitte Cecilia Olufsdatter Gyldenhorn Barnbarn 1380 Östby, Skjeberg, Norge 1433-08-04
Barnbarns barn
Gunborg Thormodsdatter Kamp Barnbarns barn Borge, Östfold 1430 Borge, Östfold 1489
Barnbarns barnbarn
Amund Gjertsen Barnbarns barnbarn Salthammer, Skogn, Nord-Trøndelag, Norge 1460 Norge 1521
Barnbarns barnbarns barn
Sigurd Amundsen Barnbarns barnbarns barn Salthammar - Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge 1490 Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1573-01-01
Barnbarns barnbarns barnbarn
Magdalene Sigurdsdatter Barnbarns barnbarns barnbarn Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1536 Köpenhamn, Danmark 1595-11-19
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Birgitte Lauritsdatter Barnbarns barnbarns barnbarns barn Trondheim, Sor-Trondelag, Norway 9 Jan 1555 Oviken, Jamtland, Sweden 1628
Birgitte Lauritsdatter Arctander Barnbarns barnbarns barnbarns barn Trondheim, Norge 1555-01-09 Oviken 1628
Samuel Lauritsen Arctander Barnbarns barnbarns barnbarns barn Stjordal, N Trondelag, Norway 9 Jan 1555 Stjordalen, Norway 21 Mar 1607
Niels Lauritsen Arctander Barnbarns barnbarns barnbarns barn Norge, James, Virginia, United States 1559 Norge, James, Virginia, United States 1616
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Gertrud Eriksdotter Blix Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) abt 1575
Lauritz Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1575 Refsund, Jamtlands, Sweden abt 1658
Erik Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Oviken, Berg, Jämtland, Sweden 1576 Hammerdal, Jämtland, Sweden 1645
Dorothea Eriksdotter Blix Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) abt 1578
Kristoffer Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1580 Oviken, Jamtland, Sweden abt 1645
Peder Eriksen Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn abt 1580 Lødingen, Nordland, Norway abt 1644
Lars Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1585 Revsund, Jamtland, Sweden abt 1658
Karin Eriksdotter Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) abt 1590
Gjertrud Eriksdatter Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Trondheim, Sor-Trondelag, Norway abt 1600 abt 1656
Berit Eriksdotter Blix Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) 14 Nov 1600 Bergen, Hordaland, Norway
Peder Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Hammerdal, Jamtland, Sweden 1621 Oksnes prestegard, Oksnes, Nordland, Norway May 1694
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Hans Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Oviken 1612 Grenås, Hammerdal 1689-02-01
Far-/morföräldrar
Havtore Rose Farfar/morfar Sørum, Akershus, Norge 1275 Borregård, Norge 1320
Agnes Håkonsdotter Farmor/mormor Gloppen 1292 Sørum, Gjerdrum, Akershus, Norge 1319-08-05
Gammelfar-/morföräldrar
Gro Sigurdsdatter Gammelfar-/mormor
Håkon V Magnusson Gammelfar-/morfar Tønsberg, Vestfold, Norge 1270-04-10 Tunsberghus, Tønsberg, Vestfold, Norge 1319-05-08
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Magnus VI Håkonsson Gammel-gammelfar-/morfar Tønsberg, Vestfold, Norge 1238-05-01 Bergen, Hordaland, Norge 1280-05-09
Ingeborg Eriksdotter av Danmark Gammel-gammelfar-/mormor Köpenhamn 1244 Oslo, Norge 1287-03-26
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Erik IV Valdemarsen "Plovpenning" av Danmark Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Vordingborg, Danmark 1216 Schlesvig, Danmark 1250-08-10
Jutta av Sachsen Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Aschersleben, Brandenburg, Tyskland 1216 Magdeburg, Tyskland 1261-02-02
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Valdemar II Sejr Valdemarsson av Danmark Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Ribe, Jylland, Danmark 1170-06-28 Vordingborg, Själland, Danmark 1241-03-28
Berengaria av Portugal Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1194 Ringsted, Själland, Danmark 1221-03-27
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Sancho I o Povoador av Portugal Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Coimbra, Portugal 1154-11-11 Coimbra, Portugal 1212-03-26
Dulcía de Aragón Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1160 Coimbra, Portugal 1198-09-01
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Afonso I 'o Conquistador' Henriques av Portugal Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Guimaraes, Braga, Portugal 1110-07-25 Coimbra, Portugal 1185-12-06
Mafalda av Savojen Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Chambéry, Savoie, Rhone-Alpes, France 1121 Coimbra, Beira Litoral, Portugal 1158
Syskonbarn
Åsa Ulfsdotter Roos af Ervalla Syskons dotter Sverige 1370 Onsøy, Fredrikstad, Östfold, Norge 1433-08-04
Syskons barnbarn
Birgitte Cecilia Olufsdatter Gyldenhorn Syskons barnbarn 1380 Östby, Skjeberg, Norge 1433-08-04
Syskons barnbarns barn
Gunborg Thormodsdatter Kamp Syskons barnbarns barn Borge, Östfold 1430 Borge, Östfold 1489
Syskons barnbarns barnbarn
Amund Gjertsen Syskons barnbarns barnbarn Salthammer, Skogn, Nord-Trøndelag, Norge 1460 Norge 1521
Syskons barnbarns barnbarns barn
Sigurd Amundsen Syskons barnbarns barnbarns barn Salthammar - Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge 1490 Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1573-01-01
Syskons barnbarns barnbarns barnbarn
Magdalene Sigurdsdatter Syskons barnbarns barnbarns barnbarn Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1536 Köpenhamn, Danmark 1595-11-19
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
NN Magnusdatter av Norge Gammel-gammel-faster eller moster Norge Orkneyöarna, Skottland
Avlägsna kusiner
Hugh Fraser of Lovat Fyrmänning (brylling) Lovat, Inverness-shire 1350 Lovat, Inverness-shire 1410
Andra anhöriga
Magnus av Orkney Far-/morförälders kusin Orkneyöarna 1270 Skottland 1321
Alexander Fraser Förälders tremänning Skottland 1318 Skottland 1361
Alexander Fraser of Lovat Fyrmännings son Lovat Castle, Kilmorack, Invernessshire 1374 Skottland 1416
Marjorie Fraser of Lovat Fyrmännings barnbarn (dotter) Hamilton, Lanarkshire 1400 Skottland 1442-08-01