Lennart Erikssons anor

Åsa Ulfsdotter Roos af Ervalla

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Ulf Jonsson Roos af Ervalla 1369 Cecilia Jonsdatter Rose til Sudrheim 1336

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1370 Sverige
Död 1433-08-04 Onsøy, Fredrikstad, Östfold, Norge

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Oluf Torsteinsson Gyldenhorn Partner eller man Elingaard, Onsøy, Østfold, Norge 1385 Elingaard, Onsøy, Østfold, Norge 1435
Barn
Birgitte Cecilia Olufsdatter Gyldenhorn Dotter 1380 Östby, Skjeberg, Norge 1433-08-04
Föräldrar
Cecilia Jonsdatter Rose til Sudrheim Mor 1336 1411
Ulf Jonsson Roos af Ervalla Far 1369 1415
Barnbarn
Gunborg Thormodsdatter Kamp Barnbarn Borge, Östfold 1430 Borge, Östfold 1489
Barnbarns barn
Amund Gjertsen Barnbarns barn Salthammer, Skogn, Nord-Trøndelag, Norge 1460 Norge 1521
Barnbarns barnbarn
Sigurd Amundsen Barnbarns barnbarn Salthammar - Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge 1490 Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1573-01-01
Barnbarns barnbarns barn
Magdalene Sigurdsdatter Barnbarns barnbarns barn Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1536 Köpenhamn, Danmark 1595-11-19
Barnbarns barnbarns barnbarn
Birgitte Lauritsdatter Barnbarns barnbarns barnbarn Trondheim, Sor-Trondelag, Norway 9 Jan 1555 Oviken, Jamtland, Sweden 1628
Birgitte Lauritsdatter Arctander Barnbarns barnbarns barnbarn Trondheim, Norge 1555-01-09 Oviken 1628
Samuel Lauritsen Arctander Barnbarns barnbarns barnbarn Stjordal, N Trondelag, Norway 9 Jan 1555 Stjordalen, Norway 21 Mar 1607
Niels Lauritsen Arctander Barnbarns barnbarns barnbarn Norge, James, Virginia, United States 1559 Norge, James, Virginia, United States 1616
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Gertrud Eriksdotter Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn abt 1575
Lauritz Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1575 Refsund, Jamtlands, Sweden abt 1658
Erik Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Oviken, Berg, Jämtland, Sweden 1576 Hammerdal, Jämtland, Sweden 1645
Dorothea Eriksdotter Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn abt 1578
Kristoffer Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1580 Oviken, Jamtland, Sweden abt 1645
Peder Eriksen Barnbarns barnbarns barnbarns barn abt 1580 Lødingen, Nordland, Norway abt 1644
Lars Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1585 Revsund, Jamtland, Sweden abt 1658
Karin Eriksdotter Barnbarns barnbarns barnbarns barn abt 1590
Gjertrud Eriksdatter Barnbarns barnbarns barnbarns barn Trondheim, Sor-Trondelag, Norway abt 1600 abt 1656
Berit Eriksdotter Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn 14 Nov 1600 Bergen, Hordaland, Norway
Peder Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Hammerdal, Jamtland, Sweden 1621 Oksnes prestegard, Oksnes, Nordland, Norway May 1694
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Hans Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Oviken 1612 Grenås, Hammerdal 1689-02-01
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Cecilia Hansdotter Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Erik Hansson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Grenås, Hammerdal 1646-09-20 Grenås, Hammerdal, Hammerdal, Z, Sverige 1733-08-30
Far-/morföräldrar
Birgitta Knutsdotter Farmor/mormor 1395
Birgitta Knutsdotter Farmor/mormor
Jon Havtoresson Rose Farfar/morfar Island 1312 Sørum, Akershus, Norge 1390
Gammelfar-/morföräldrar
Cecilia Röriksdotter Gammelfar-/mormor
Knut Magnusson Gammelfar-/morfar
Havtore Rose Gammelfar-/morfar Sørum, Akershus, Norge 1275 Borregård, Norge 1320
Agnes Håkonsdotter Gammelfar-/mormor Gloppen 1292 Sørum, Gjerdrum, Akershus, Norge 1319-08-05
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Birgitta Filipsdotter Hjorthorn Gammel-gammelfar-/mormor
Gro Sigurdsdatter Gammel-gammelfar-/mormor
Rörik Algotsson Griphuvud Gammel-gammelfar-/morfar
Håkon V Magnusson Gammel-gammelfar-/morfar Tønsberg, Vestfold, Norge 1270-04-10 Tunsberghus, Tønsberg, Vestfold, Norge 1319-05-08
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Filip Törnesson Hjorthorn Gammel-gammel-gammelfar-/morfar
NN Filipsdotter Aspenäs Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Magnus VI Håkonsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Tønsberg, Vestfold, Norge 1238-05-01 Bergen, Hordaland, Norge 1280-05-09
Ingeborg Eriksdotter av Danmark Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Köpenhamn 1244 Oslo, Norge 1287-03-26
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Cecilia Knutsdotter Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Filip Birgersson Aspenäs Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Erik IV Valdemarsen "Plovpenning" av Danmark Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Vordingborg, Danmark 1216 Schlesvig, Danmark 1250-08-10
Jutta av Sachsen Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Aschersleben, Brandenburg, Tyskland 1216 Magdeburg, Tyskland 1261-02-02
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Knut jarl Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Sigrid Knutsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Valdemar II Sejr Valdemarsson av Danmark Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Ribe, Jylland, Danmark 1170-06-28 Vordingborg, Själland, Danmark 1241-03-28
Berengaria av Portugal Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1194 Ringsted, Själland, Danmark 1221-03-27
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Birgitta Haraldsdotter av Norge Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1120 Riseberga kloster 1202-10-22
Jarl Birger Brosa Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1135 1202-01-09
Sancho I o Povoador av Portugal Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Coimbra, Portugal 1154-11-11 Coimbra, Portugal 1212-03-26
Dulcía de Aragón Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1160 Coimbra, Portugal 1198-09-01
Farbröder, morbröder, fastrar och mostrar
Cecilia Jonsdatter Rose til Sudrheim Faster eller moster 1336 1411
Ulf Jonsson Roos af Ervalla Farbror eller morbror 1369 1415
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
NN Magnusdatter av Norge Gammel-gammel-gammel-faster eller moster Norge Orkneyöarna, Skottland
Avlägsna kusiner
Alexander Fraser of Lovat Femmänning (pyssling) Lovat Castle, Kilmorack, Invernessshire 1374 Skottland 1416
Kusins barn
Birgitte Cecilia Olufsdatter Gyldenhorn Kusins dotter 1380 Östby, Skjeberg, Norge 1433-08-04
Kusins barnbarn
Gunborg Thormodsdatter Kamp Kusins barnbarn Borge, Östfold 1430 Borge, Östfold 1489
Kusins barnbarns barn
Amund Gjertsen Kusins barnbarns barn Salthammer, Skogn, Nord-Trøndelag, Norge 1460 Norge 1521
Kusins barnbarns barnbarn
Sigurd Amundsen Kusins barnbarnsbarnbarn (son) Salthammar - Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge 1490 Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1573-01-01
Andra anhöriga
Magnus av Orkney Gammelfar-/morförälders kusin Orkneyöarna 1270 Skottland 1321
Alexander Fraser Far-/morförälders tremänning Skottland 1318 Skottland 1361
Hugh Fraser of Lovat Förälders fyrmänning Lovat, Inverness-shire 1350 Lovat, Inverness-shire 1410
Marjorie Fraser of Lovat Fyrmännings dotter Hamilton, Lanarkshire 1400 Skottland 1442-08-01