Lennart Erikssons anor

Ove Jensen Bielke

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Jens Tillufsen Bielke 1510 Lucie Nielsdatter Gyldenløve 1515

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Margarete Clausdotter Tott 1550 Jens Ovesen Bielke

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1552
Död 1603

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Margarete Clausdotter Tott Partner eller fru 1550 1640
Barn
Jens Ovesen Bielke Son Östraat, Norge 1580-02-02 Sande, Vestfold, Norge 1659-11-07
Föräldrar
Jens Tillufsen Bielke Far 1510 Köpenhamn, Danmark 1559-10-14
Lucie Nielsdatter Gyldenløve Mor 1515 Sövdefjorden, Norge 1555
Barnbarn
Henrik Jensson Bielke Barnbarn Östfold, Norge 1615-01-13 Köpenhamn, Danmark 1683-03-16
Barnbarns barn
Sophie Amalie Bielke Barnbarns barn Östfold, Norge 1650 1703-06-16
Barnbarns barnbarn
Edel Kathrine Kaas af Mur Barnbarns barnbarn 1685 1742
Barnbarns barnbarns barn
Sofia Dorothea von Eickstedt Barnbarns barnbarns barn 1714
Barnbarns barnbarns barnbarn
Edele Sophie Kaas af Sparre Barnbarns barnbarns barnbarn Nedergard, Böstrup, Danmark 1746-05-10 Gisselfeld, Bråby, Danmark 1800-10-22
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Johanne Henriette Valentine Kaas af Mur Barnbarns barnbarns barnbarns barn Köpenhamn, Danmark 1776-08-12 Köpenhamn, Danmark 1843-07-28
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Louise Danneskjold-Samsøe Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Gisselfeld, Danmark 1796-09-22 Primkenau, Schlesien 1867-03-11
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Fredrik Christian August Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Augustenborg 1829-07-06 Wiesbaden 1880-01-14
Far-/morföräldrar
Nils Henriksen Gyldenløve Farfar/morfar Austrått, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge 1458 Austrått, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge 1523-12-29
Inger Ottesdatter Rømer Farmor/mormor Bergen, Norge 1473 1555
Gammelfar-/morföräldrar
Otte Matson Rømer Gammelfar-/morfar Norway 1437 Austeråt Borg, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge 1512-04-25
Ingeborg Lydersdatter Struts von Bergen Gammelfar-/mormor 1450 1512
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gro Alfsdatter Bolt Gammel-gammelfar-/mormor Sundby, Akershus, Norway 1398 Manvik, Norway 1472
Mads Jacobsson Rømer Gammel-gammelfar-/morfar Stårheim, Nordfjord, Norway 1400 Sigerstad 1455
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Alv Haraldssøn til Tronstad Bolt Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Thom og Manvik, Norway 1336 Tronstad, Buskerud, Norway 13 Mar 1412
Katharina Jonsdatter Sudrheim Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Sudrheim, Sørum, Romerike 1378 Tronstad, Buskerud, Norway 1454
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Agnes Sigurdsdtr Sudreim Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Sudreim, Romerike, Norway 1350 Sudeim, Romerike, Norway 1404
Jon Martinson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar West, Sweden 1350 Sudeim, Romerike, Norway 1405
Gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Anna Ottesdatter Rømer Gammel-faster eller moster 1470 1528
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Jon Knutson Gammel-gammel-farbror eller morbror 1497
Katarina Knutsdotter Gammel-gammel-faster eller moster 1450
Alv Knutson Gammel-gammel-farbror eller morbror 1420 1496
Märta Knutsdotter Gammel-gammel-faster eller moster Skaraborg, Dalarnas, Sweden 1420
Ragnfrid Knutsdatter Manvik Gammel-gammel-faster eller moster Til, Sweden 1430 Lund, Sweden
Ramfrid Knutsdotter Gammel-gammel-faster eller moster 1430
Otte Matson Rømer Gammel-gammel-farbror eller morbror Norway 1437 Austeråt Borg, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge 1512-04-25
Gertrud Madsdatter Rømer Gammel-gammel-faster eller moster 1441 Tun, Västergötland, Sverige 1482
Gertrud Mattsdotter Gammel-gammel-faster eller moster Skaraborg, Dalarnas, Sweden 1449 1491
Avlägsna kusiner
Magdalene Sigurdsdatter Tremänning (syssling) Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1536 Köpenhamn, Danmark 1595-11-19
Magdalene Sigurdsdatter Fyrmänning (brylling) Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1536 Köpenhamn, Danmark 1595-11-19
Hillevi Lagesdotter Posse af Såtenäs Fyrmänning (brylling) 1580 Rasbo, Uppsala 1632-03-12
Andra anhöriga
Anna Ottesdatter Rømer Far-/morförälders kusin 1470 1528
Inger Ottesdatter Rømer Far-/morförälders kusin Bergen, Norge 1473 1555
Axel Nilsson Posse af Såtenäs Far-/morförälders kusin 1477 1551
Sigurd Amundsen Förälders kusin Salthammar - Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge 1490 Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1573-01-01
Sigurd Amundsen Förälders tremänning Salthammar - Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge 1490 Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1573-01-01
Lucie Nielsdatter Gyldenløve Förälders tremänning 1515 Sövdefjorden, Norge 1555
Lage Axelsson Posse af Såtenäs Förälders tremänning 1523 Uppland 1617
Birgitte Lauritsdatter Tremännings dotter Trondheim, Sor-Trondelag, Norway 9 Jan 1555 Oviken, Jamtland, Sweden 1628
Birgitte Lauritsdatter Fyrmännings dotter Trondheim, Sor-Trondelag, Norway 9 Jan 1555 Oviken, Jamtland, Sweden 1628
Birgitte Lauritsdatter Arctander Tremännings dotter Trondheim, Norge 1555-01-09 Oviken 1628
Birgitte Lauritsdatter Arctander Fyrmännings dotter Trondheim, Norge 1555-01-09 Oviken 1628
Samuel Lauritsen Arctander Tremännings son Stjordal, N Trondelag, Norway 9 Jan 1555 Stjordalen, Norway 21 Mar 1607
Samuel Lauritsen Arctander Fyrmännings son Stjordal, N Trondelag, Norway 9 Jan 1555 Stjordalen, Norway 21 Mar 1607
Niels Lauritsen Arctander Tremännings son Norge, James, Virginia, United States 1559 Norge, James, Virginia, United States 1616
Niels Lauritsen Arctander Fyrmännings son Norge, James, Virginia, United States 1559 Norge, James, Virginia, United States 1616
Gertrud Eriksdotter Blix Fyrmännings barnbarn (dotter) abt 1575
Gertrud Eriksdotter Blix Tremännings barnbarn abt 1575
Lauritz Eriksson Blix Fyrmännings barnbarn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1575 Refsund, Jamtlands, Sweden abt 1658
Lauritz Eriksson Blix Tremännings barnbarn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1575 Refsund, Jamtlands, Sweden abt 1658
Erik Eriksson Blix Fyrmännings barnbarn Oviken, Berg, Jämtland, Sweden 1576 Hammerdal, Jämtland, Sweden 1645
Erik Eriksson Blix Tremännings barnbarn Oviken, Berg, Jämtland, Sweden 1576 Hammerdal, Jämtland, Sweden 1645
Dorothea Eriksdotter Blix Fyrmännings barnbarn (dotter) abt 1578
Dorothea Eriksdotter Blix Tremännings barnbarn abt 1578
Jens Ovesen Bielke Fyrmännings son Östraat, Norge 1580-02-02 Sande, Vestfold, Norge 1659-11-07
Kristoffer Eriksson Blix Fyrmännings barnbarn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1580 Oviken, Jamtland, Sweden abt 1645
Kristoffer Eriksson Blix Tremännings barnbarn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1580 Oviken, Jamtland, Sweden abt 1645
Peder Eriksen Fyrmännings barnbarn abt 1580 Lødingen, Nordland, Norway abt 1644
Peder Eriksen Tremännings barnbarn abt 1580 Lødingen, Nordland, Norway abt 1644
Lars Eriksson Blix Fyrmännings barnbarn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1585 Revsund, Jamtland, Sweden abt 1658
Lars Eriksson Blix Tremännings barnbarn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1585 Revsund, Jamtland, Sweden abt 1658
Karin Eriksdotter Fyrmännings barnbarn (dotter) abt 1590
Karin Eriksdotter Tremännings barnbarn abt 1590
Gjertrud Eriksdatter Fyrmännings barnbarn (dotter) Trondheim, Sor-Trondelag, Norway abt 1600 abt 1656
Gjertrud Eriksdatter Tremännings barnbarn Trondheim, Sor-Trondelag, Norway abt 1600 abt 1656
Berit Eriksdotter Blix Fyrmännings barnbarn (dotter) 14 Nov 1600 Bergen, Hordaland, Norway
Berit Eriksdotter Blix Tremännings barnbarn 14 Nov 1600 Bergen, Hordaland, Norway
Margareta Kyle Fyrmännings dotter 1605 1654
Hans Eriksson Blix Tremännings barnbarns barn Oviken 1612 Grenås, Hammerdal 1689-02-01
Henrik Jensson Bielke Fyrmännings barnbarn Östfold, Norge 1615-01-13 Köpenhamn, Danmark 1683-03-16
Peder Eriksson Blix Fyrmännings barnbarn Hammerdal, Jamtland, Sweden 1621 Oksnes prestegard, Oksnes, Nordland, Norway May 1694
Peder Eriksson Blix Tremännings barnbarn Hammerdal, Jamtland, Sweden 1621 Oksnes prestegard, Oksnes, Nordland, Norway May 1694
Åke Åkesson Ulfsparre af Broxvik Fyrmännings barnbarn Jonsberg, Östergötland 1644 Växjö, Kronoberg 1701-07-09