Lennart Erikssons anor

Jens Ovesen Bielke

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Ove Jensen Bielke 1552 Margarete Clausdotter Tott 1550

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Sophie Henriksdatter Brockenhuus 1587-10-31 Henrik Jensson Bielke

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1580-02-02 Östraat, Norge
Död 1659-11-07 Sande, Vestfold, Norge

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Sophie Henriksdatter Brockenhuus Partner eller fru 1587-10-31 Frederikstad, Norge 1656-03-06
Barn
Henrik Jensson Bielke Son Östfold, Norge 1615-01-13 Köpenhamn, Danmark 1683-03-16
Föräldrar
Margarete Clausdotter Tott Mor 1550 1640
Ove Jensen Bielke Far 1552 1603
Barnbarn
Sophie Amalie Bielke Barnbarn Östfold, Norge 1650 1703-06-16
Barnbarns barn
Edel Kathrine Kaas af Mur Barnbarns barn 1685 1742
Barnbarns barnbarn
Sofia Dorothea von Eickstedt Barnbarns barnbarn 1714
Barnbarns barnbarns barn
Edele Sophie Kaas af Sparre Barnbarns barnbarns barn Nedergard, Böstrup, Danmark 1746-05-10 Gisselfeld, Bråby, Danmark 1800-10-22
Barnbarns barnbarns barnbarn
Johanne Henriette Valentine Kaas af Mur Barnbarns barnbarns barnbarn Köpenhamn, Danmark 1776-08-12 Köpenhamn, Danmark 1843-07-28
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Louise Danneskjold-Samsøe Barnbarns barnbarns barnbarns barn Gisselfeld, Danmark 1796-09-22 Primkenau, Schlesien 1867-03-11
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Fredrik Christian August Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Augustenborg 1829-07-06 Wiesbaden 1880-01-14
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Karolina Matilda av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Augustenborg 1860-01-25 Grünholz, Schlesvig 1932-02-20
Far-/morföräldrar
Jens Tillufsen Bielke Farfar/morfar 1510 Köpenhamn, Danmark 1559-10-14
Lucie Nielsdatter Gyldenløve Farmor/mormor 1515 Sövdefjorden, Norge 1555
Gammelfar-/morföräldrar
Nils Henriksen Gyldenløve Gammelfar-/morfar Austrått, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge 1458 Austrått, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge 1523-12-29
Inger Ottesdatter Rømer Gammelfar-/mormor Bergen, Norge 1473 1555
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Otte Matson Rømer Gammel-gammelfar-/morfar Norway 1437 Austeråt Borg, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge 1512-04-25
Ingeborg Lydersdatter Struts von Bergen Gammel-gammelfar-/mormor 1450 1512
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gro Alfsdatter Bolt Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Sundby, Akershus, Norway 1398 Manvik, Norway 1472
Mads Jacobsson Rømer Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Stårheim, Nordfjord, Norway 1400 Sigerstad 1455
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Alv Haraldssøn til Tronstad Bolt Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Thom og Manvik, Norway 1336 Tronstad, Buskerud, Norway 13 Mar 1412
Katharina Jonsdatter Sudrheim Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Sudrheim, Sørum, Romerike 1378 Tronstad, Buskerud, Norway 1454
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Agnes Sigurdsdtr Sudreim Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Sudreim, Romerike, Norway 1350 Sudeim, Romerike, Norway 1404
Jon Martinson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar West, Sweden 1350 Sudeim, Romerike, Norway 1405
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Anna Ottesdatter Rømer Gammel-gammel-faster eller moster 1470 1528
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Jon Knutson Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror 1497
Katarina Knutsdotter Gammel-gammel-gammel-faster eller moster 1450
Alv Knutson Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror 1420 1496
Märta Knutsdotter Gammel-gammel-gammel-faster eller moster Skaraborg, Dalarnas, Sweden 1420
Ragnfrid Knutsdatter Manvik Gammel-gammel-gammel-faster eller moster Til, Sweden 1430 Lund, Sweden
Ramfrid Knutsdotter Gammel-gammel-gammel-faster eller moster 1430
Otte Matson Rømer Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror Norway 1437 Austeråt Borg, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge 1512-04-25
Gertrud Madsdatter Rømer Gammel-gammel-gammel-faster eller moster 1441 Tun, Västergötland, Sverige 1482
Gertrud Mattsdotter Gammel-gammel-gammel-faster eller moster Skaraborg, Dalarnas, Sweden 1449 1491
Avlägsna kusiner
Birgitte Lauritsdatter Femmänning (pyssling) Trondheim, Sor-Trondelag, Norway 9 Jan 1555 Oviken, Jamtland, Sweden 1628
Birgitte Lauritsdatter Fyrmänning (brylling) Trondheim, Sor-Trondelag, Norway 9 Jan 1555 Oviken, Jamtland, Sweden 1628
Birgitte Lauritsdatter Arctander Femmänning (pyssling) Trondheim, Norge 1555-01-09 Oviken 1628
Birgitte Lauritsdatter Arctander Fyrmänning (brylling) Trondheim, Norge 1555-01-09 Oviken 1628
Samuel Lauritsen Arctander Femmänning (pyssling) Stjordal, N Trondelag, Norway 9 Jan 1555 Stjordalen, Norway 21 Mar 1607
Samuel Lauritsen Arctander Fyrmänning (brylling) Stjordal, N Trondelag, Norway 9 Jan 1555 Stjordalen, Norway 21 Mar 1607
Niels Lauritsen Arctander Femmänning (pyssling) Norge, James, Virginia, United States 1559 Norge, James, Virginia, United States 1616
Niels Lauritsen Arctander Fyrmänning (brylling) Norge, James, Virginia, United States 1559 Norge, James, Virginia, United States 1616
Margareta Kyle Femmänning (pyssling) 1605 1654
Andra anhöriga
Anna Ottesdatter Rømer Gammelfar-/morförälders kusin 1470 1528
Inger Ottesdatter Rømer Gammelfar-/morförälders kusin Bergen, Norge 1473 1555
Axel Nilsson Posse af Såtenäs Gammelfar-/morförälders kusin 1477 1551
Sigurd Amundsen Far-/morförälders tremänning Salthammar - Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge 1490 Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1573-01-01
Sigurd Amundsen Far-/morförälders kusin Salthammar - Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge 1490 Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1573-01-01
Lucie Nielsdatter Gyldenløve Far-/morförälders tremänning 1515 Sövdefjorden, Norge 1555
Lage Axelsson Posse af Såtenäs Far-/morförälders tremänning 1523 Uppland 1617
Magdalene Sigurdsdatter Förälders fyrmänning Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1536 Köpenhamn, Danmark 1595-11-19
Magdalene Sigurdsdatter Förälders tremänning Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1536 Köpenhamn, Danmark 1595-11-19
Ove Jensen Bielke Förälders fyrmänning 1552 1603
Gertrud Eriksdotter Blix Fyrmännings dotter abt 1575
Lauritz Eriksson Blix Fyrmännings son Oviken, Jamtland, Sweden abt 1575 Refsund, Jamtlands, Sweden abt 1658
Erik Eriksson Blix Fyrmännings son Oviken, Berg, Jämtland, Sweden 1576 Hammerdal, Jämtland, Sweden 1645
Dorothea Eriksdotter Blix Fyrmännings dotter abt 1578
Hillevi Lagesdotter Posse af Såtenäs Förälders fyrmänning 1580 Rasbo, Uppsala 1632-03-12
Kristoffer Eriksson Blix Fyrmännings son Oviken, Jamtland, Sweden abt 1580 Oviken, Jamtland, Sweden abt 1645
Peder Eriksen Fyrmännings son abt 1580 Lødingen, Nordland, Norway abt 1644
Lars Eriksson Blix Fyrmännings son Oviken, Jamtland, Sweden abt 1585 Revsund, Jamtland, Sweden abt 1658
Karin Eriksdotter Fyrmännings dotter abt 1590
Gjertrud Eriksdatter Fyrmännings dotter Trondheim, Sor-Trondelag, Norway abt 1600 abt 1656
Berit Eriksdotter Blix Fyrmännings dotter 14 Nov 1600 Bergen, Hordaland, Norway
Hans Eriksson Blix Fyrmännings barnbarn Oviken 1612 Grenås, Hammerdal 1689-02-01
Henrik Jensson Bielke Fyrmännings son Östfold, Norge 1615-01-13 Köpenhamn, Danmark 1683-03-16
Peder Eriksson Blix Fyrmännings son Hammerdal, Jamtland, Sweden 1621 Oksnes prestegard, Oksnes, Nordland, Norway May 1694
Åke Åkesson Ulfsparre af Broxvik Fyrmännings son Jonsberg, Östergötland 1644 Växjö, Kronoberg 1701-07-09

Anteckningar

Jens Bjelke, Jens Ågessøn Bjelke, Bielke, Født 2.2.1580 på Austrått i nåværende Ørland kommune, Sør-Trøndelag; Død 7.11.1659 på Sande i Tune (nå Sarpsborg), Østfold. Norges rikes kansler. Foreldre: Godseier Åge (el. Ove) Jenssøn Bjelke (1552–1603) til Austrått og Margrethe Clausdatter Thott (ca. 1550–ca. 1640). Gift 1610 med Sophie Henriksdatter Brockenhuus (31.10.1587–6.3.1656), datter av lensherre Henrik Brockenhuus (1542–88) og Dorte Juel (død etter 1625). Far til Norges rikes kansler Ove Bjelke (1611–74), riksadmiral Henrik Bjelke (1615–83) og generalløytnant Jørgen Bjelke (1621–96).

Jens Bjelke var Norges rikes kansler fra 1614 til sin død. Han var i perioder landets største adelige godseier, og fremstår som en ypperlig representant for adelen på 1600-tallet – velutdannet, effektiv og vidtfavnende.

Som sønnesønn av Jens Tillufssøn Bjelke og oldebarn av rikshovmester Nils Henrikssøn og fru Ingerd Ottesdatter til Austrått tilhørte Jens Ågessøn Bjelke Norges ypperste adel. Hans mor, fru Margrethe Thott, kom også fra en av Skandinavias fremste adelsslekter og nedstammet fra de såkalte Axelsønnene, som var en dominerende familiegruppe i nordisk politikk i siste halvdel av 1400-tallet.

Jens Bjelke vokste opp på Austrått og fikk antakelig sin første utdannelse av en huslærer. Deretter var han elev ved katedralskolen i Trondheim. 1600 ble han immatrikulert ved universitetet i Rostock, hvor han studerte medisin og klassisk verslære. Senere fortsatte han studiene ved universitetene i Leipzig og Leyden. Han reiste ut sammen med Finn Sigurdssøn fra Oslo, som fra Leipzig reiste til jesuittkollegiet i Braunsberg (nå Braniewo i Polen).

Etter hjemkomsten ble Bjelke 1605 sekretær i Det danske kanselli, og 1607 fikk han ansvaret for en stor sak, nemlig aktoratet mot professor Jørgen Dybvad, som hadde kritisert regjeringen og ble fjernet fra sitt embete. I januar 1609 ledsaget Bjelke kansleren til herredagen i Horsens. Her ble en rekke norsk-svenske problemer behandlet, og Bjelke ble våren 1609 sendt til Norge med instrukser til lensherrene nordafjells. Han oppholdt seg en tid i Oslo, før han drog til Austrått for å gjennomføre arveskifte med moren og søsteren Vibeke Bjelke.

Under krigen 1611–13 var Jens Bjelke leder av de militære operasjonene i Trøndelag og Jemtland. Lensherren i Trøndelag, Sten Bille, la seg syk, og den militært ukyndige Bjelke fikk ansvaret. Han hadde bare udisiplinerte trønderske bondesoldater å hjelpe seg med. Jemtene var opprørske og uvillige til å bidra på noe vis. Spesielt ille var det at tropper som svenskene hadde vervet, seilte inn Trondheimsfjorden og marsjerte opp Stjørdalen. Kongen var rasende, men klandret ikke Bjelke. Den elendige ledelsen av krigføringen fikk ingen følger for Bjelke, mens Sten Bille ble fratatt lenet og satt i arrest. Bjelke ble deretter medlem av kommisjonen som straffet stjørdalingene og jemtene for deres manglende krigsvilje, og 1614–15 var han medlem av en kommisjon som skulle vurdere ulike forsvarsordninger nordafjells.

1611 ble Jens Bjelke forlent med Reinskloster som han satt med til han 1614 ble utnevnt til Norges rikes kansler, et embete han hadde til sin død. Som avlønning ble han forlent med Nonneseter kloster, Onsøy og et kannikdømme i Oslo domkirke og Mariakirken. Kanslerembetet innebar at han var øverste leder av det norske rettsvesen.

Jens Bjelke sorterte de mange brevene som fantes i arkivet på Akershus. Hans liste over brevene er eneste kilde til hvilke dokumenter som befant seg i arkivene fra Værne kloster, Nonneseter kloster og Hovedøya kloster, da brevene senere gikk til grunne i Akershus' fuktige kjellere. Han var også medlem av en rekke kommisjoner som arbeidet med forbedringer i administrasjon, lovgivning, forsvar, skattevesen, skogenes tilstand, krongodsets pantsettelse m.m. Frem til 1632 hadde han vært med i 83 kommisjoner og deltatt på 6 herredager. Hans kommisjonsarbeid 1632–36 resulterte i en rekke kongelige forordninger som ble inntatt i recessen av 1643. Sommeren 1632 utgjorde Jens Bjelke og Pros Knutssøn den såkalte Bjelkekommisjonen, som undersøkte fogdenes forvaltning fra Agder til Trøndelag. Kommisjonen avdekket og pådømte en rekke misforhold og konkluderte med at fogdene burde settes på fast lønn, noe som ble tilfellet 1634.

Bjelke bodde på svigermorens setegård Elingård, sentrum i et stort gods. Han utvidet sin makt i området da han 1622 ble forlent med biskopsgodset i Smålenene; samtidig fikk han ladestedene Elinkilen og Krogstad. – Bjelke møtte ofte kong Christian 4, som ved enkelte anledninger også var på langvarige besøk hos ham, bl.a. i 1615, da kongen oppholdt seg åtte dager på Elingård, hvor man forlystet seg med jakt. 1624 ble Bjelke forlent med 11 av kongens sagbruk nær Oslo. Han skulle betale en avgift på 100 riksdaler for sagene, men et bevis på den gunst han nøt hos kongen er at han aldri betalte denne avgiften, og 1639 forlente kongen ham med sagene kvitt og fritt, samtidig som han ettergav Bjelke den skyldige avgiften for de foregående 15 årene!

Jens Bjelke ønsket å få Trondheims len, noe han aldri oppnådde. I stedet ble han 1633 lensherre på Bergenhus, mot en avgift på 3600 riksdaler årlig. Etter gjentatte klager ble avgiften 1636 redusert til 3100 riksdaler. Bergenhus fikk han som belønning for sine mange vel utførte oppdrag, men kanskje mest for sitt arbeid med Bjelkekommisjonen. Men lenet viste seg å være tungt å administrere, og det gav ikke den profitten Bjelke forventet. Bøndene var fattige på grunn av uår, og han måtte holde flere fogder; alle avlsgårdene som hadde ligget under Bergenhus slott var dessuten frasolgt. Bjelke hadde også problemer med Det hanseatiske kontor, bergensborgerne og hollenderne. Antakelig var det en lettelse for Bjelke da han 1641 ble forlent med Stavanger len, for det var slutt på hans klager etter den tid. Han satt med Stavanger til han ble forlent med kanslerens tradisjonelle avlønning Mariakirkens prosti og Rakkestad len 1646. Bjelke kunne nå bosette seg på Elingård og bestyre sine len derfra.

Jens Bjelke var adelens ledende representant på stender- og adelsmøter, og han representerte standen overfor konge og riksråd. Han hadde i utgangspunktet stor tillit hos sine standsfeller, men tilliten var i perioder svekket på grunn av hans mange reformforslag. Blant annet stod han sammen med stattholderen bak forordningen av 1639 som begrenset den norske adelens rett til å opprette nye setegårder. 1632 prøvde han å utvide et skyssprivilegium for adelen sønnafjells til også å gjelde på hans godser i Fosen. Lensherren klaget til kongen over denne ulovlige fremferden, og Bjelke skyndte seg å slå retrett, samtidig som han gav tomt til ny kirke i Bjugn. – 1636 fikk han kongen til å utstede en forordning om landslodd og fisketiende. Forordningen frigav salt- og kornhandelen i sildefjordene, og den trådte derfor byprivilegiene nær; Bjelke hadde selv store inntekter av sildefisket i Fosen. Forordningen ble satt ut av kraft på forlangende av lensherren og borgerne i Trondheim. Bjelke skrev tre forsvarsskrifter, men klarte ikke å redde forordningen.

I årene 1642–51 samarbeidet Bjelke med stattholderen Hannibal Sehested om reformer i Norge. Det er omstridt hvor stor innflytelse Bjelke hadde på Sehesteds forvaltning. Under krigen 1643–45 var han krigskommissær. Jens Dolmer, som var tilhenger av arvekongedømmet, hevdet 1656 at Jens Bjelke under hyllingen 1648 omtalte Norge som kongens arverike. Dette virker usannsynlig, da Bjelke som lovkyndig var klar over at riksrådet valgte konge for begge riker.

Jens Bjelke var en flittig skribent og skrev ofte på vers, og han var en av de få norske representanter for vitenskap og litteratur i Christian 4s tid. Hans skrifter faller i hovedsak innenfor tre fagområder. Det religiøse forfatterskapet omfatter flere trykte verker. Den første var Een Bøn, for alle Stænder sangvis, som utkom 1622. Han utgav også et latinsk dikt, et summarium over Bibelen og en del av Davids salmer. Bjelke interesserte seg for topografi og historie, og forfattet en rimet fortegnelse over lensherrene på Bergenhus, en Relation om Grønland, og en rimet disputas om den nye havn i København.

Mest betydning hadde Bjelke som juridisk forfatter. Han gjennomgikk den norske lovboken og korrigerte denne. Dessuten laget han et summarisk innhold av loven og en fortegnelse over juridiske termer, trykt 1634, og i et manuskript fra 1623 finnes en sammenligning av den norske og den jyske lovboken. – Selv om Bjelke var både vitenskapelig interessert og lærd, er verken hans vitenskapelige skrifter eller hans vers ansett for å være særlig lødige eller verdifulle. Han var en ivrig brevskriver, men hadde en usedvanlig stygg håndskrift, noe som kan ha sammenheng med svekket syn og det faktum at han utførte mye av kontorarbeidet i sengen.

Jens Bjelke var høyt vurdert i samtiden. Han var standsbevisst, men hadde stor evne til vennskap også med folk utenfor adelen. Bjelke levde i en tid da Norge på grunn av befolkningsvekst og økonomisk utvikling ble en viktigere del av det dansk-norske monarki, og han spilte en betydelig rolle i sin tid.

Otto Sperling beskriver Jens Bjelkes dagligliv. Han holdt sengen til etter kl. 12.00, og gjorde mye av kontorarbeidet der; middagen ble servert ca. kl. 24.00. Bjelke gikk på jakt en til to dager i uken. Det er antakelig Jens Bjelke som har utformet det renessanseanlegget med bastioner og vollgraver som omgav hans slott på Elingård og som ennå finnes. Slottet ble ødelagt av brann like før 1648, og store deler av Bjelkes arkiv strøk med i denne brannen. Ved utgravninger høsten 1998 ble det funnet gullgjenstander og bokbeslag. Senere bodde Bjelke mest på Sande. Her hadde han 1653 åtte tjenere til sin og sin families oppvartning foruten gårdsfolket. Det ble oppført et nytt slott på Elingård, men dette ble ødelagt av brann 1748.

Jens Bjelke var i lange perioder omgitt av personer med sterke katolske sympatier, bl.a. hans venner Finn Sigurdssøn, Peder Alfssøn og Otto Sperling. Han beholdt også den store samlingen med katolsk kirkekunst i kapellet på Austrått, og Bjugn kirke fikk ca. 1632 et katolsk alterskap. Det finnes likevel ikke beviser for at Bjelke selv nærte katolske sympatier.

Bjelke var gift med Sophie Brockenhuus, arving til setegårdene Kanestrøm i Tingvoll og Elingård i Onsøy, og hadde 14 barn med henne. Flere av døtrene ble gift med norske og danske adelsmenn og ble stammødre til kjente slekter; av sønnene var det bare Henrik Bjelke som fikk en stor etterslekt.

Jens Bjelke var i perioder av sitt liv Norges største adelige godseier. Etter faren arvet han Austrått gods, som da var skyldsatt til ca. 170 tønner hartkorn. Ved hans død var godset skyldsatt til ca. 2000 tønner. Han eide da – foruten Austrått, Elingård og Kanestrøm – setegårdene Storfosen i Ørland, Tønnøl i Bjugn, Holla i Hemne, Hovinsholm og Skredshol i Ringsaker, Veden og Herrebrøden i Halden, Kjølberg i Onsøy (nå Fredrikstad), Evje i Rygge og Sande i Tune (nå Sarpsborg). Det lå ca. 400 leilendingsgårder til godset. Han eide også bygårder i Fredrikstad og Christiania. De fleste av setegårdene fikk han ved arv eller kjøp fra egne eller hustruens slektninger. Ved hans død ble godsene fordelt mellom arvingene.

Gjennom hele sitt liv var Bjelke opptatt av å arrondere og forøke godsene sine, ofte ved makeskifter med kronen. Sitt største makeskifte gjennomførte han 1640–43, da han skiftet til seg Mariakirkens prostis gods på Helgøya. Han ble dermed eier av hele øya, Norges best arronderte gods, og 1646 ble han også lensherre på Helgøya.

Jens Bjelke døde på Sande og ble bisatt i et gravkapell ved Onsøy kirke, sammen med sin hustru. Kapellet ble omgjort til sakristi 1822, og de 24 kistene ble nedsatt på kirkegården. 1994 ble stedet påvist, og 1996 ble det i nærvær av hans etterkommere av slekten Huitfeldt avduket en bauta over Jens Bjelke på stedet.

Jens Bjelke lot seg male, men noe portrett av ham lar seg ikke lenger spore. I Norge har man antatt at et kobberstukket portrett av riksråd Christoffer Ulfeldt har forestilt Jens Bjelke. At bildet ikke er av ham vises bl.a. ved at den portretterte bærer Elefantordenen, som Bjelke aldri fikk

Hovinsholm. (oppr. Hofvin), herregård (tidligere adelig setegård) på Helgøya i Ringsaker kommune, Hedmark. Gårdens strategiske beliggenhet gjorde at den helt fra sagatiden har spilt en stor rolle. Her lå i førkristen tid et hov, senere en kirke. Hovinsholm tilhørte i 1490-årene lensherren Peder Griis; 1524 var den overtatt av Oluf Galle til Tomb. Fra Peder Brockenhuus, som var eier ca. 1600, gikk Hovinsholm over til Margrethe Brockenhuus og 1637 til søsteren Sophie Henriksdatter Brockenhuus, som var gift med Norges rikes kansler, Jens Aagesøn Bjelke til Austrått.

Jens Bjelke gjorde Hovinsholm til det best arronderte adelsgods som har eksistert i Norge, da han skiftet til seg alt jordegods på Helgøya og la dette under gården. Deres sønn Jørgen Bjelke arvet Hovinsholm 1659, og solgte den 1682 til svogeren, generalmajor Hans von Løvenhielm, som solgte til sin svigersønn, generalmajor Caspar Christopher Brockenhuus. Godset ble frasolgt fra 1713, og 1723 ble hovedgården solgt til Jens Halvorsen; den mistet da sine setegårdsrettigheter. Jens Halvorsens sønnesønn solgte 1800 til løytnant og stortingsmann Jacob Nielsen Hoel (1775–1847). Med en kort avbrytelse har gården senere tilhørt slekten Hoel. Den omfatter (2009) i alt 2012 daa, hvorav 1110 daa dyrket mark og 778 daa skog.

Hovinsholm ble herjet av brann 1686, og etter brannen ble det oppført en stor tofløyet tømmerbygning i to etasjer. Denne ble ødelagt i en ny brann 1937, og erstattet av en trefløyet bygning i én etasje.
Kilder

Norsk biografisk leksikon

http://no.wikipedia.org/wiki/Jens_Bjelke