Lennart Erikssons anor

Olof Nilsson

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Malin Olofsdotter Bure 1525

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1539 Myckle, Skellefteå
Död 1627 Myckle, Skellefteå

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Malin Olofsdotter Bure Partner eller fru 1525 1627

Anteckningar

Bonde i Myckle 3. Född i Myckle 3, Skellefteå. Död i Myckle 3, Skellefteå. Nämnd från 1565 till 1607 i Myckle 3, Skellefteå lfs (Ulf Lundström).) -------------------- Olof Nilsson eide gården Myckle nr 3 fra 1565-1607. -------------------- Olof Nilsson Bonde Myckle 3 1565-1607.

Far: Nils Albrektsson (1505 - 1570)

Född: 1550 Myckle, Skellefteå lfs (AC) 1) Myckle 3 Död: Myckle, Skellefteå lfs (AC) 1) Myckle 3

-------------------------------------------------------------------------------- Familj med Malin Olofsdotter Bure (1525 - ) Barn: Olof Olofsson (1570 - ) Anders Olsson (1579 - ) Cecilia Olofsdotter (1580 - ) Lars Olofsson (- 1656) Margareta Olofsdotter Karin Olofsdotter Albrekt Olofsson (- 1590) Engelbrekt Olofsson

-------------------------------------------------------------------------------- Noteringar Vid Älvsborgs lösen hade 1571 hade Olof Nilsson 15 lod silver, 15 mark tenn, 2 skålpund och 5 mark koppar, 9 kor, 1 stut om två år, 2 stutar om ett år, 14 får och getter, 1 svin samt häst och sto för 20 mark. Egendomen värderades till 218 mark och 1 öre. År 1599 har Olof Nilsson 12 tunnors utsäde, 13 kor, 2 kvigor, 2 ungnöt, 12 får, 2 risbitar, 10 getter, 2 gamla svin, 2 unga svin, 1 häst, 1 sto samt 12 lod silver. Han har 1601 3 tunnors utsäde, 1 häst och 7 kor. År 1610 fiskar Olof Nilsson i samma sjöar som som fadern fiskade i 1533. De kallas nu "Kiednu-, röu, biur, malmö och suarte trest". Olof Nilsson skattar 15 mark aborre och 15 mark gädda. (B&G s. 180.) Bonde Myckle 3 1565-1607 Ägde Myckle 3A 1600.

Myckle nr 3 Sonen Olof Nilsson äger hemmanet 1565-1607. Enligt Johannes Bureus var han gift med Malin Olofsdotter, en dotter till Olof Jonsson på Bureå nr 2. Makarna hade barnen Anders Olsson i Myckle, Olof Olsson i Degerbyn, Cecilia som var gift med Per Nilsson i Drängsmark, Margareta som var gift med Anders Larsson i Storkåge, Engelbrekt som var landsknekt och dog barnlös, Karin som var gift med Olof Larsson i Enköping. Vid Älvsborgs lösen 1571 hade Olof Nilsson 15 lod silver, 15 mark tenn, 2 skålpund och 5 mark koppar, 9 kor, 1 stut om 2 år, 2 stutar om 1 år, 14 får och getter, 1 svin samt häst och sto för 20 mark. Egendomen värderades till 218 mark och 1 öre.

år 1570 hade fogden tagit tillbaka Finnforsens fiske från Olof Nilssons hemman och från ett hemman i Medle. Bönderna kunde nu bevisa att de hade fått fisket och på vilket sätt. Frågan avgjordes 1574 och nu ville inte bönderna ha tillbaka Finnforsens fiske utan i stället ett fiske som låg vid några holmar, Annön, mellan Finnforsen och Bomansforsen. Bönderna blev tilldömda fisket. I byn finns en person som heter Albrekt Olsson och som dör 1590. Med tanke på namnet skulle han kunna vara en son till Olof Nilsson. år 1599 har Olof Nilsson 12 tunnors utsäde, 13 kor, 2 kvigor, 2 ungnöt, 12 får, 2 risbitar, 10 getter, 2 gamla svin, 2 unga svin, 1 häst, 1 sto samt 12 lod silver. Han har 1601 3 tunnors utsäde, 1 häst och 7 kor. år 1610 fiskar Olof Nilsson i samma sjöar som fadern fiskade i 1553. De kallas nu "Kiedne-, röu, biur, malmö och suarte tresk". Olof Nilsson skattar för 15 mark abborre och 15 mark gädda. "Kiedha tresk" brukas 1613 men någon brukare finns inte angiven. Möjligen kan släkten vara inflyttad från Tyskland eftersom de tyska namnen Albrekt och Engelbrekt finns bland släktens medlemmar.

-------------------------------------------------------------------------------- Källor

1) Boström, Leif (http://familjenbostrom.se/genealogi/)<< Startsida --------------------------------------------------------------------------------

Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Christer Wikström

http://www.cweden.com/genealogy/cw/pb862c622.html --------------------

Olof Nilsson

Blev högst 88 år.

Far:

Nils Albrektsson (1505 - 1573)

Född:

1539 Myckle 3, Skellefteå lfs

Död:

1627 Myckle 3, Skellefteå lfs

-------------------------------------------------------------------------------- Familj med Malin Olofsdotter Bure (~1525 - )

Barn:

Olof Olsson (1560 - )

Cecilia Olofsdotter

--------------------------------------------------------------------------------

Noteringar

Bonde 1565-1607 i Myckle 3.. Vid Älvsborgs lösen hade 1571 hade Olof 15 lod silver, 15 mark tenn, 2 skålpund och 5 mark koppar, 9 kor, 1 stut om två år, 2 stutar om ett år, 14 får och getter, 1 svin samt häst och sto för 20 mark. Egendomen värderades till 218 mark och 1 öre. År 1599 har Olof Nilsson 12 tunnors utsäde, 13 kor, 2 kvigor, 2 ungnöt, 12 får, 2 risbitar, 10 getter, 2 gamla svin, 2 unga svin, 1 häst, 1 sto samt 12 lod silver. Han har 1601 3 tunnors utsäde, 1 häst och 7 kor. År 1610 fiskar Olof Nilsson i samma sjöar som som fadern fiskade i 1533. De kallas nu "Kiednu-, röu, biur, malmö och suarte trest". Olof Nilsson skattar 15 mark aborre och 15 mark gädda År 1570 hade fogden tagit tillbaka Finnforsens fiske från Olof Nilssons hemman och från ett hemman i Medle. Bönderna kunde nu bevisa att de hade fått fisket och på vilket sätt. Frågan avgjordes 1574 och nu ville bönderna inte ha tillbaka Finnforsens fiske utan i stället fisket vid några holmar, Annön, mellan Finnforsen och Bomansforsen . Bönderna blev tilldö mda fisket.

<< Startsida --------------------------------------------------------------------------------

Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Stig Sandström

http://medlem.spray.se/stig_sandstrom/p4be23cb8.html -------------------- Olof Nilsson Blev högst 88 år.

Far: Nils Albrektsson (1505 - 1573)

Född: 1539 Myckle 3, Skellefteå lfs Död: 1627 Myckle 3, Skellefteå lfs

-------------------------------------------------------------------------------- Familj med Malin Olofsdotter Bure (~1525 - ) Barn: Olof Olsson (1560 - ) Cecilia Olofsdotter

-------------------------------------------------------------------------------- Noteringar Bonde 1565-1607 i Myckle 3.. Vid Älvsborgs lösen hade 1571 hade Olof 15 lod silver, 15 mark tenn, 2 skålpund och 5 mark koppar, 9 kor, 1 stut om två år, 2 stutar om ett år, 14 får och getter, 1 svin samt häst och sto för 20 mark. Egendomen värderades till 218 mark och 1 öre. År 1599 har Olof Nilsson 12 tunnors utsäde, 13 kor, 2 kvigor, 2 ungnöt, 12 får, 2 risbitar, 10 getter, 2 gamla svin, 2 unga svin, 1 häst, 1 sto samt 12 lod silver. Han har 1601 3 tunnors utsäde, 1 häst och 7 kor. År 1610 fiskar Olof Nilsson i samma sjöar som som fadern fiskade i 1533. De kallas nu "Kiednu-, röu, biur, malmö och suarte trest". Olof Nilsson skattar 15 mark aborre och 15 mark gädda År 1570 hade fogden tagit tillbaka Finnforsens fiske från Olof Nilssons hemman och från ett hemman i Medle. Bönderna kunde nu bevisa att de hade fått fisket och på vilket sätt. Frågan avgjordes 1574 och nu ville bönderna inte ha tillbaka Finnforsens fiske utan i stället fisket vid några holmar, Annön, mellan Finnforsen och Bomansforsen . Bönderna blev tilldö mda fisket.<< Startsida --------------------------------------------------------------------------------

Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Stig Sandström

http://medlem.spray.se/stig_sandstrom/p4be23cb8.html -------------------- Olof Nilsson

Bonde på Myckle 3 åren 1565-1607. Blev högst 83 år.

Far:

Nils Albrektsson (~1505 - )

Mor:

N N

Född:

1539 Myckle 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 1)

Död:

1622 Myckle 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn

--------------------------------------------------------------------------------

Familj med Malin Olofsdotter Bure

Levde:

Myckle 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 1)

Vigsel:

1565 Myckle 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 2)

Barn:

Olof Olofsson (1570 - )

Anders Olofsson (1579 - )

Engelbrekt Olofsson

Margareta Olofsdotter

Karin Olofsdotter

Cecilia Olofsdotter

Lars Olofsson (- 1655)

Källor

1)

KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) uppl. 2 s.334

2)

KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) uppl. 2 s.334, Bureätten del I, s.154, tab. 180

3)

Bureätten del I, s.165, tab. 240

<< Startsida

Skapad av MinSläkt 3.7, Programmet tillhör: Jan Fredman --------------------

XIV:869 Olof Nilsson

Far:

XV:1737 Nils Albrektsson

Född:

Myckle 3, Skellefteå (AC)

Bosatt:

1565 Myckle 3, Skellefteå (AC)

1565-1607

Död:

Myckle 3, Skellefteå (AC)

--------------------------------------------------------------------------------

Barn med XIV:870 Malin Olofsdotter

Barn:

XIII:435 Olof Olofsson

Lars Olofsson (- 1656)

Anders Olofsson

Cecilia Olofsdotter

Margareta Olofsdotter

Engelbrekt Olofsson

Karin Olofsdotter

Albrekt Olofsson (- 1590)

--------------------------------------------------------------------------------

Noteringar

Vid Älvsborgs lösen 1571 har Olof Nilsson 15 lod silver, 15 mark tenn, 2 skålpind och 5 mark koppar, 9 kor, 3 stutar, 14 får och getter, 1 häst och 1 sto alltsammans 218 mark 1 öre 1570 hade fogden tagit tillbaka Finnforsens fiske. Bönderna kunde bevisa att de fått fisket och på vilket sätt. Fråga avgjordes 1574 och nu ville bönderna ha ett fiske vid Annön vilket de fick.

--------------------------------------------------------------------------------

Personhistoria

Årtal

Ålder

Händelse

1565

Bosatt 1565 Myckle 3, Skellefteå (AC).

1590

Sonen Albrekt Olofsson dör 1590 Myckle 3, Skellefteå (AC) 1).

1656

Sonen Lars Olofsson dör 1656 Myckle 3, Skellefteå (AC) 1).

--------------------------------------------------------------------------------

Källor

1)

Leif Boström

<< Startsida

Skapad av MinSläkt 3.8, Programmet tillhör: Roger Lundström

http://raggragg.dyndns.org/anor/mis/p42a86cdc.html -------------------- Olof Nilsson

Bonde på Myckle 3 åren 1565-1607. Blev högst 83 år.

Far:

Nils Albrektsson (~1505 - )

Mor:

N N

Född:

1539 Myckle 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 1)

Död:

1622 Myckle 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn

--------------------------------------------------------------------------------

Familj med Malin Olofsdotter Bure

Levde:

Myckle 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 1)

Vigsel:

1565 Myckle 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 2)

Barn:

Olof Olofsson (1570 - )

Anders Olofsson (1579 - )

Engelbrekt Olofsson

Margareta Olofsdotter

Karin Olofsdotter

Cecilia Olofsdotter

Lars Olofsson (- 1655)

Källor

1)

KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) uppl. 2 s.334

2)

KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) uppl. 2 s.334, Bureätten del I, s.154, tab. 180

3)

Bureätten del I, s.165, tab. 240

<< Startsida

Skapad av MinSläkt 3.7, Programmet tillhör: Jan Fredman

http://www.fredman.se/fredman.se/html_jf_mormor/p50f8af90.html -------------------- Olof Nilsson

Bonde på Myckle 3 åren 1565-1607. Blev högst 83 år.

Far:

Nils Albrektsson (~1505 - )

Mor:

N N

Född:

1539 Myckle 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 1)

Död:

1622 Myckle 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn

--------------------------------------------------------------------------------

Familj med Malin Olofsdotter Bure

Levde:

Myckle 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 1)

Vigsel:

1565 Myckle 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 2)

Barn:

Olof Olofsson (1570 - )

Anders Olofsson (1579 - )

Engelbrekt Olofsson

Margareta Olofsdotter

Karin Olofsdotter

Cecilia Olofsdotter

Lars Olofsson (- 1655)

Källor

1)

KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) uppl. 2 s.334

2)

KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) uppl. 2 s.334, Bureätten del I, s.154, tab. 180

3)

Bureätten del I, s.165, tab. 240

<< Startsida