Lennart Erikssons anor

Sofia Helena Forbes

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Ernst Johannes Forbes 1624 Christina Boije af Gennäs

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Fredrik Adolf von der Pahlen 1653 Hedvig Eleonora von der Pahlen

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Fredrik Adolf von der Pahlen Partner eller man 1653 1709-07-01
Barn
Hedvig Eleonora von der Pahlen Dotter 1700
Föräldrar
Christina Boije af Gennäs Mor 1697
Ernst Johannes Forbes Far 1624 1677
Barnbarn
Brita Magdalena Stubbe Barnbarn 1730 Somero, Finland 1807-03-10
Barnbarns barn
Carl Johan Munck af Fulkila Barnbarns barn Somero, Finland 1758-12-03 Somero, Finland 1815-03-08
Barnbarns barnbarn
Carl Jacob Munck af Fulkila Barnbarns barnbarn Somero, Finland 1808-03-17 Lund, Sverige 1882-06-23
Barnbarns barnbarns barn
Ebba Henrietta Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barn Jönköping 1858-10-24 Malmsjö, Södermanland 1946-10-16
Barnbarns barnbarns barnbarn
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarn Stockholm 1895-01-02 Jerusalem, Israel 1948-09-17
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Gustaf Eduard Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1930-01-30 1936-02-02
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1931-02-08
Fredrik Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1934-01-10 1934-08-20
Bertil Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1935-10-06
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Anna Christine Bernadotte af Wisborg Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) 1956-11-22
Carl Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1958-12-02
Maria Estelle Bernadotte af Wisborg Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) 1962-04-27
Gunnar Fredrik Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1963-11-24
Far-/morföräldrar
Anna Larsdotter Fleming Farmor/mormor 1632
Erik Mårtensson Boije af Gennäs Farfar/morfar 1588-09-29 1647-10-01
Gammelfar-/morföräldrar
Margareta Hansdotter Björnram till Isnäs Gammelfar-/mormor 1601
Mårten Nilsson Boije af Gennäs Gammelfar-/morfar 1538 Isnäs, Pernaja, Finland 1596-11-25
Lars Hermansson Fleming Gammelfar-/morfar 1545 1602
Anna Henriksdotter Horn af Kanckas Gammelfar-/mormor 1560 1592-10-09
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Henrik Klasson Horn af Kanckas Gammel-gammelfar-/morfar 1512 Kanckas 1595-06-21
Elin Arvidsdotter Stålarm Gammel-gammelfar-/mormor 1515 Masku, Finland 1577
Hans Larsson Björnram Gammel-gammelfar-/morfar 1520 Viborg, Finland 1571-07-22
Anna Persdotter Ållongren Gammel-gammelfar-/mormor 1538 1571
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Anna Andersdotter Grubbe Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Grubbe, Umeå Grisbacka, Umeå
Hebla Månsintytär Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Per Nilsson Ållongren Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1590
Arvid Eriksson Stålarm Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1490 1529
Kristina Knutsdotter Kurck Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Grabbacka, Karls, Finland 1494 1551
Lars Olofsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar S:t Laurentii, Söderköping 1495 Norrala 1572
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Hebbla Stiernkors Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1590
Nils Persson Ållongren Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1573
Erik Botvidsson Stålarm Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Sydänmaa, Karuna 1450 Kiiala 1507
Karin Olofsdotter Garp Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1465 1508
Anders Pedersson i Grubbe Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1470 1543
Maria Jacobsdotter Bure Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Bureå, Skellefteå 1473 Grubbe, Umeå 1529
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Christina Jakobsdotter Garp Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Borgå 1483
Olof Jönsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Nådendal 1485
Per Nilsson Ållongren Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Borgå Borgå 1545-08-05
Kälug Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Grubbe, Umeå 1452 Bureå, Skellefteå 1529
Jacob Andersson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Bureå, Skellefteå 1456 Bureå, Skellefteå 1535
Cecilia Engelbrektsdotter till Isnäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1482 Pernä 1555
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Margareta Tuvesdotter Natt och Dag Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Danmark Ennen 1532-03-10
Anders Olofsson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Bureå, Skellefteå 1425 Bureå, Skellefteå
Malin Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1430
Engelbrekt Larsson till Isnäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1460 1532-03-10
Farbröder, morbröder, fastrar och mostrar
Erik Boije af Gennäs Farbror eller morbror 1668
Gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Hans Boije af Gennäs Gammel-farbror eller -morbror Gennarby 1581-02-27 Stockholm 1617-08-25
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Brita Hansdotter Björnram Gammel-gammel-faster eller moster 1604
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Anders Larsson Björnram Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror Västerås 1520 1591
Mårten Larsson Björnram Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror 1530 Svartvik, Norrala 1584
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Påvel Andersson Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Ostvik, Skellefteå 1453 Ostvik, Skellefteå
Mariet Andersdotter Bure Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster Bureå, Skellefteå 1464
Avlägsna kusiner
Gustaf Horn af Kanckas Tremänning (syssling) 1627 1673
Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm Fyrmänning (brylling) Vuorentakka, Halliko, Finland 1664-04-06 Rimbo, Uppland 1742-04-17
Andra anhöriga
Elin Olofsdotter Gammelfar-/morförälders femmänning Kattisträsk, Skellefteå Villvattnet, Kalvträsk, Burträsk 1698
Elin Olofsdotter Gammelfar-/morförälders femmänning Kattisträsk a, Gamla Kattisträsk, Skellefteå sn Villvattnet 1, Kalvträsk, Burträsk sn ABT 1698
Olof Påvelsson Bure Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin Ostvik, Skellefteå 1485 Ostvik, Skellefteå 1539
Påvel Olofsson Bure Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning Ostvik, Skellefteå 1515 Ostvik, Skellefteå
Cecilia Påvelsdotter Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning Kattisträsk, Skellefteå 1570 Kattisträsk, Skellefteå
Henrik Horn af Kanckas Far-/morförälders kusin 1580 Tyskland 1629
Margareta Boije af Gennäs Förälders kusin Växjö, Kronoberg 1604-03-06 1668
Gustaf Horn af Kanckas Förälders tremänning 1627 1673
Mårten Nilsson Far-/morförälders sexmänning Villvattnet, Kalvträsk, Burträsk 1661 Kalvträsk, Burträsk, Åsele 1739-08-19
Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm Tremännings son Vuorentakka, Halliko, Finland 1664-04-06 Rimbo, Uppland 1742-04-17