Lennart Erikssons anor

Fredrik Adolf von der Pahlen

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Sofia Helena Forbes Hedvig Eleonora von der Pahlen

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1653
Död 1709-07-01

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Sofia Helena Forbes Partner eller fru
Barn
Hedvig Eleonora von der Pahlen Dotter 1700
Barnbarn
Brita Magdalena Stubbe Barnbarn 1730 Somero, Finland 1807-03-10
Barnbarns barn
Carl Johan Munck af Fulkila Barnbarns barn Somero, Finland 1758-12-03 Somero, Finland 1815-03-08
Barnbarns barnbarn
Carl Jacob Munck af Fulkila Barnbarns barnbarn Somero, Finland 1808-03-17 Lund, Sverige 1882-06-23
Barnbarns barnbarns barn
Ebba Henrietta Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barn Jönköping 1858-10-24 Malmsjö, Södermanland 1946-10-16
Barnbarns barnbarns barnbarn
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarn Stockholm 1895-01-02 Jerusalem, Israel 1948-09-17
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Gustaf Eduard Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1930-01-30 1936-02-02
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1931-02-08
Fredrik Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1934-01-10 1934-08-20
Bertil Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1935-10-06
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Anna Christine Bernadotte af Wisborg Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) 1956-11-22
Carl Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1958-12-02
Maria Estelle Bernadotte af Wisborg Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) 1962-04-27
Gunnar Fredrik Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1963-11-24