Lennart Erikssons anor

Claes Lydekesson Djäkn

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Christina Jönsdotter Garp 1355 Cecilia Claesdotter Djäkn

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1379 Westfalen, Tyskland
Död 1437 Åbo, Finland

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Christina Jönsdotter Garp Partner eller fru Lettala, Storgård, Finland 1355 1435-01-22
Barn
Cecilia Claesdotter Djäkn Dotter 1411
Barnbarn
Klas Henriksson Horn af Kanckas Barnbarn 1440 1524
Barnbarns barn
Krister Klasson Horn af Kanckas Barnbarns barn 1480 Raseborg, Finland 1520
Barnbarns barnbarn
Brita Kristersdotter Horn af Kanckas Barnbarns barnbarn 1520 Tykö, Bjärnå 1580
Barnbarns barnbarns barn
Göran Nilsson Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barn 1540 Pojo, Finland 1617-12-07
Barnbarns barnbarns barnbarn
Karin Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barnbarn 1659
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Margareta Ljuster Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1667
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Anders Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Somero, Finland 1638 Somero, Finland 1675-03-18
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Claes Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Tobolsk, Ryssland 1716
Anders Erik Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1670 1709