Lennart Erikssons anor

Henrik Olofsson Horn af Kanckas

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Cecilia Claesdotter Djäkn 1411 Klas Henriksson Horn af Kanckas

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1420 Halliko, Åminne, Finland

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Cecilia Claesdotter Djäkn Partner eller fru 1411
Barn
Klas Henriksson Horn af Kanckas Son 1440 1524
Barnbarn
Krister Klasson Horn af Kanckas Barnbarn 1480 Raseborg, Finland 1520
Barnbarns barn
Brita Kristersdotter Horn af Kanckas Barnbarns barn 1520 Tykö, Bjärnå 1580
Barnbarns barnbarn
Göran Nilsson Boije af Gennäs Barnbarns barnbarn 1540 Pojo, Finland 1617-12-07
Barnbarns barnbarns barn
Karin Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barn 1659
Barnbarns barnbarns barnbarn
Margareta Ljuster Barnbarns barnbarns barnbarn 1667
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Anders Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barn Somero, Finland 1638 Somero, Finland 1675-03-18
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Claes Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Tobolsk, Ryssland 1716
Anders Erik Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1670 1709
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Mårten Johan Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Vihti, Finland 1699-02-24 Somero, Finland 1759