Lennart Erikssons anor

Magdalena Poitz

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Nils Hermansson Poitz nn Grabbe

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Jacob Pedersson Kristina Jakobsdotter

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Jacob Pedersson Partner eller man
Barn
Kristina Jakobsdotter Dotter 1525
Föräldrar
Nils Hermansson Poitz Far 1494
nn Grabbe Mor
Barnbarn
Krister Klasson Horn af Kanckas Barnbarn 1480 Raseborg, Finland 1520
Barnbarns barn
Brita Kristersdotter Horn af Kanckas Barnbarns barn 1520 Tykö, Bjärnå 1580
Barnbarns barnbarn
Göran Nilsson Boije af Gennäs Barnbarns barnbarn 1540 Pojo, Finland 1617-12-07
Barnbarns barnbarns barn
Karin Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barn 1659
Barnbarns barnbarns barnbarn
Margareta Ljuster Barnbarns barnbarns barnbarn 1667
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Anders Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barn Somero, Finland 1638 Somero, Finland 1675-03-18
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Claes Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Tobolsk, Ryssland 1716
Anders Erik Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1670 1709
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Mårten Johan Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Vihti, Finland 1699-02-24 Somero, Finland 1759