Lennart Erikssons anor

Anna Larsdotter Fleming

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Lars Hermansson Fleming 1545 Anna Henriksdotter Horn af Kanckas 1560

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Död 1632

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Erik Mårtensson Boije af Gennäs Partner eller man 1588-09-29 1647-10-01
Barn
Christina Boije af Gennäs Dotter 1697
Erik Boije af Gennäs Son 1668
Föräldrar
Lars Hermansson Fleming Far 1545 1602
Anna Henriksdotter Horn af Kanckas Mor 1560 1592-10-09
Barnbarn
Sofia Helena Forbes Barnbarn
Barnbarns barn
Hedvig Eleonora von der Pahlen Barnbarns barn 1700
Barnbarns barnbarn
Brita Magdalena Stubbe Barnbarns barnbarn 1730 Somero, Finland 1807-03-10
Barnbarns barnbarns barn
Carl Johan Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barn Somero, Finland 1758-12-03 Somero, Finland 1815-03-08
Barnbarns barnbarns barnbarn
Carl Jacob Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarn Somero, Finland 1808-03-17 Lund, Sverige 1882-06-23
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Ebba Henrietta Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barn Jönköping 1858-10-24 Malmsjö, Södermanland 1946-10-16
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Stockholm 1895-01-02 Jerusalem, Israel 1948-09-17
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Gustaf Eduard Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1930-01-30 1936-02-02
Folke Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1931-02-08
Fredrik Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1934-01-10 1934-08-20
Bertil Oscar Bernadotte af Wisborg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1935-10-06
Far-/morföräldrar
Henrik Klasson Horn af Kanckas Farfar/morfar 1512 Kanckas 1595-06-21
Elin Arvidsdotter Stålarm Farmor/mormor 1515 Masku, Finland 1577
Gammelfar-/morföräldrar
Arvid Eriksson Stålarm Gammelfar-/morfar 1490 1529
Kristina Knutsdotter Kurck Gammelfar-/mormor Grabbacka, Karls, Finland 1494 1551
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Erik Botvidsson Stålarm Gammel-gammelfar-/morfar Sydänmaa, Karuna 1450 Kiiala 1507
Karin Olofsdotter Garp Gammel-gammelfar-/mormor 1465 1508
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Christina Jakobsdotter Garp Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Borgå 1483
Olof Jönsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Nådendal 1485