Lennart Erikssons anor

Katarina Horn af Kanckas

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Olof Matsson till Åminne Kristina Horn

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Olof Matsson till Åminne Partner eller man
Barn
Kristina Horn Dotter Gammelby, Pernaja, Finland 1435
Barnbarn
Cecilia Horn af Kanckas Barnbarn 1461 1510
Barnbarns barn
Margareta Tuvesdotter Natt och Dag Barnbarns barn Danmark Ennen 1532-03-10
Barnbarns barnbarn
Cecilia Engelbrektsdotter till Isnäs Barnbarns barnbarn 1482 Pernä 1555
Barnbarns barnbarns barn
Nils Persson Ållongren Barnbarns barnbarns barn 1573
Barnbarns barnbarns barnbarn
Per Nilsson Ållongren Barnbarns barnbarns barnbarn 1590
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Anna Persdotter Ållongren Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1538 1571
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Margareta Hansdotter Björnram till Isnäs Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) 1601
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Hans Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Gennarby 1581-02-27 Stockholm 1617-08-25
Erik Mårtensson Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1588-09-29 1647-10-01