Lennart Erikssons anor

Kristina Horn

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Olof Matsson till Åminne Katarina Horn af Kanckas

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Jakob Olofsson Horn af Kanckais 1433 Cecilia Horn af Kanckas

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1435 Gammelby, Pernaja, Finland

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Jakob Olofsson Horn af Kanckais Partner eller man Halliko 1433
Barn
Cecilia Horn af Kanckas Dotter 1461 1510
Föräldrar
Katarina Horn af Kanckas Mor
Olof Matsson till Åminne Far
Barnbarn
Margareta Tuvesdotter Natt och Dag Barnbarn Danmark Ennen 1532-03-10
Barnbarns barn
Cecilia Engelbrektsdotter till Isnäs Barnbarns barn 1482 Pernä 1555
Barnbarns barnbarn
Nils Persson Ållongren Barnbarns barnbarn 1573
Barnbarns barnbarns barn
Per Nilsson Ållongren Barnbarns barnbarns barn 1590
Barnbarns barnbarns barnbarn
Anna Persdotter Ållongren Barnbarns barnbarns barnbarn 1538 1571
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Margareta Hansdotter Björnram till Isnäs Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1601
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Hans Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Gennarby 1581-02-27 Stockholm 1617-08-25
Erik Mårtensson Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1588-09-29 1647-10-01
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Christina Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1697
Erik Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1668
Margareta Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Växjö, Kronoberg 1604-03-06 1668