Lennart Erikssons anor

Jakob Olofsson Horn af Kanckais

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Kristina Horn 1435 Cecilia Horn af Kanckas

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1433 Halliko

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Kristina Horn Partner eller fru Gammelby, Pernaja, Finland 1435
Barn
Cecilia Horn af Kanckas Dotter 1461 1510
Barnbarn
Margareta Tuvesdotter Natt och Dag Barnbarn Danmark Ennen 1532-03-10
Barnbarns barn
Cecilia Engelbrektsdotter till Isnäs Barnbarns barn 1482 Pernä 1555
Barnbarns barnbarn
Nils Persson Ållongren Barnbarns barnbarn 1573
Barnbarns barnbarns barn
Per Nilsson Ållongren Barnbarns barnbarns barn 1590
Barnbarns barnbarns barnbarn
Anna Persdotter Ållongren Barnbarns barnbarns barnbarn 1538 1571
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Margareta Hansdotter Björnram till Isnäs Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1601
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Hans Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Gennarby 1581-02-27 Stockholm 1617-08-25
Erik Mårtensson Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1588-09-29 1647-10-01
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Christina Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1697
Erik Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1668
Margareta Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Växjö, Kronoberg 1604-03-06 1668