Lennart Erikssons anor

Cecilia Horn af Kanckas

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Jakob Olofsson Horn af Kanckais 1433 Kristina Horn 1435

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1461
Död 1510

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Tuve Månsson Natt och Dag Partner eller man Danmark 1480
Barn
Margareta Tuvesdotter Natt och Dag Dotter Danmark Ennen 1532-03-10
Föräldrar
Jakob Olofsson Horn af Kanckais Far Halliko 1433
Kristina Horn Mor Gammelby, Pernaja, Finland 1435
Barnbarn
Cecilia Engelbrektsdotter till Isnäs Barnbarn 1482 Pernä 1555
Barnbarns barn
Nils Persson Ållongren Barnbarns barn 1573
Barnbarns barnbarn
Per Nilsson Ållongren Barnbarns barnbarn 1590
Barnbarns barnbarns barn
Anna Persdotter Ållongren Barnbarns barnbarns barn 1538 1571
Barnbarns barnbarns barnbarn
Margareta Hansdotter Björnram till Isnäs Barnbarns barnbarns barnbarn 1601
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Hans Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barnbarns barn Gennarby 1581-02-27 Stockholm 1617-08-25
Erik Mårtensson Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1588-09-29 1647-10-01
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Christina Boije af Gennäs Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) 1697
Erik Boije af Gennäs Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1668
Margareta Boije af Gennäs Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Växjö, Kronoberg 1604-03-06 1668
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Sofia Helena Forbes Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Gustaf Horn af Kanckas Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1627 1673
Far-/morföräldrar
Katarina Horn af Kanckas Farmor/mormor
Olof Matsson till Åminne Farfar/morfar