Lennart Erikssons anor

Ingeborg Siggesdotter Sparre af Rossvik

Persondiagram

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1490 Örebro

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Krister Klasson Horn af Kanckas Partner eller man 1480 Raseborg, Finland 1520
Barn
Brita Kristersdotter Horn af Kanckas Dotter 1520 Tykö, Bjärnå 1580
Barnbarn
Göran Nilsson Boije af Gennäs Barnbarn 1540 Pojo, Finland 1617-12-07
Barnbarns barn
Karin Boije af Gennäs Barnbarns barn 1659
Barnbarns barnbarn
Margareta Ljuster Barnbarns barnbarn 1667
Barnbarns barnbarns barn
Anders Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barn Somero, Finland 1638 Somero, Finland 1675-03-18
Barnbarns barnbarns barnbarn
Claes Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarn Tobolsk, Ryssland 1716
Anders Erik Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarn 1670 1709
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Mårten Johan Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barn Vihti, Finland 1699-02-24 Somero, Finland 1759
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Carl Fredrik Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1733 1800-03-20
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Carl Johan Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Somero, Finland 1758-12-03 Somero, Finland 1815-03-08