Lennart Erikssons anor

Anna Göransdotter

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Göran Nilsson Boije af Gennäs 1540 Karin Boije af Gennäs

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Göran Nilsson Boije af Gennäs Partner eller man 1540 Pojo, Finland 1617-12-07
Barn
Karin Boije af Gennäs Dotter 1659
Barnbarn
Margareta Ljuster Barnbarn 1667
Barnbarns barn
Anders Munck af Fulkila Barnbarns barn Somero, Finland 1638 Somero, Finland 1675-03-18
Barnbarns barnbarn
Claes Munck af Fulkila Barnbarns barnbarn Tobolsk, Ryssland 1716
Anders Erik Munck af Fulkila Barnbarns barnbarn 1670 1709
Barnbarns barnbarns barn
Mårten Johan Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barn Vihti, Finland 1699-02-24 Somero, Finland 1759
Barnbarns barnbarns barnbarn
Carl Fredrik Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarn 1733 1800-03-20
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Carl Johan Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barn Somero, Finland 1758-12-03 Somero, Finland 1815-03-08
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Carl Jacob Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Somero, Finland 1808-03-17 Lund, Sverige 1882-06-23
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Ebba Henrietta Munck af Fulkila Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Jönköping 1858-10-24 Malmsjö, Södermanland 1946-10-16

Anteckningar

Högsjögårdssläkten